Bogbestand

Bogbestanden i Kgs.Enghave Lokalhistoriske Arkiv pr.oktober 2009:

Opgjort på:

  • Forfattere
  • Forlag, Foreninger, Institutioner
  • Aviser, Tidskrifter, Hefter, Pjecer
  • Vejvisere, Kort & Kortmapper

Tilkommet siden 2012.

Moltke, Carl (I redaktionen):

       – “Port of Copenhagen”. Ang Københavns Havn. Port of Copenhagen Authority (1949) .232.s.

Forfattere:

Andersen, Finn

– ”Selv dødsboer fortæller”. Angående skifteretssager. Arkivernes Inf.Serie (1991)

Bauditz, Sophus

– ”Samlede romaner og noveller af Axel Olrik ….” – s.72-76 (1918). (Giver: – Eva Michaelsen, Vesterbro)

Becker, P W – m.fl.

– “Dansk Atlas” (oprindeligt udkommet 1831-1835)(Kbh.1974)

Beckmann, Dirk

– ”Brandbilens historie i Storkøbenhavn” (Rostras Forlag 1991)

Bendtsen, Folmer – Se: Kirkeby

Bendtzen, N P

– Artikelserie i Lokalavisen (ubekendt avis) (1973): ”Lidt om en lokal forenings

historie” (4 afsnit).

      (Se: KELoA-databasen nr.286)

Bille, Torben m.fl.

– ”En by i København” (Fremad 1979)

Boberg, Inger M

– ”Folkemindeforskningens historie – i mellem- og nordeuropa”:

– 1951,1952,1953

Broby-Johansen, R

– ”Gennem det ny København” (Gyldendal 1959)

Bødker, L m.fl.

– ”15. Nordiske Folkelivs- og Folkemindeforskermøde sept.1962”

Bøttiger, Benny (Østerbro)

-”Forundersøgelse – Kgs. Enghave” (1992)

– Bydelsatlas” (2stk.)(1993)

+”Redegørelse mv.” (Miljøministeriet/Skov- og Naturstyrelsen)

+ dokument mv hertil (mappe)

+ ”Arbejdspapir” (2 A-mapper)

Christensen, Harry

– ”Nærsamfundets arkiver”. Arkivernes Inf.Serie (1999).

Især ang. kommunernes arkiver.

Clemmensen, Knud – Lokalhistoriker og forfatter

– ”Ertebølletidens Syd-Vest Borgere”. Artikel (stencileret) i Sydvest

Bladet pr.13/5 1987

– ”Fra den Lokalhistoriske Front” Artikel (stencileret) i Sydvest Bladet

pr.13/5 1987

Dahl – Se: Hansen

Degn, Ole

– ”Alle skrives i mandtal”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

– ”De gamle købstæders hukommelse”. Ang. rådstuearkiver (1994)

Egelund – Se: Møller

Ellekilde, Hans

– ”Danske Folkeminder” (1961)

Engberg, Jens

– ”Det heles vel” (om forureningsbekæmpelse)(Kbh´s kommune 1974)

Erichsen, John

– “Frederikstaden 1749-1760. (Kbh.1972)

Etlar, Carit

– ”Dronningens Vagtmester” (1927)

Ewald, H F

– “Niels Ebbesen” (1911- 4.oplag)

Frandsen, N H

-”Foreningshistorie”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

Gaarslev, O

– ”Kongens Enghave før og nu”. Artikel bragt i jubilæumsskriftet for

Handelsforeningen SYDHAVN 1924-49.

Halvorsen, J

– ”Historien slutter”

– ”Mørklægningen og barske problemer”

Hansen, Bent

– ”Altid i ilden” (for menneskeværd). SID gennem 100 år (1997)

Hansen, Bente Dahl

– ”Måløv – en by på landet” (Ballerup Stadsarkiv 1997)(2stk.)

Hansen, Niels Jakob Mørk

– ”Køgevej – og dens historie genem 200 år”

Hawks, Ellison

– ”Ungdommens Ingeniørbog” (1924)

Helloft, Kjeld – m.fl.

– ”Spejlinger” – kunst i faglige sammenslutninger (1998)

Henningsen, Poul/PH

– ”Kolonihavens skønhed”. Artikel fra Kritisk Revy nr.1 (1927).

(Se: KELoA-databasen nr.278)

– ”Sandheden om Sydhavnen”. Artikel fra Kritisk Revy 1927,

april – s.63-71.

Hermandsen, Victor

– ”Københavns gamle kirker” (Kbh.1932)

Holm, Axel

– ”Københavns Kommunes Forfatninng” 3.udgave (Kbh.1964)

Honoré, H P

– ”Skæbner og Skikkelser (fra storbyens overdrev)(De Unges Forlag

1939)

Hvidt, Kirsten

– ”Københavns Rådhus – bygningen og dens indre liv i 100 år” (2005)

(2stk.)

Jacobsen, Aksel

– ”Det begyndte i Sydhavnen (Kbh.1946)

Jeppesen, Haldis (giver af heftet – forfatter pt ukendt).

– ”Handel og Erhverv i Bavnehøj Kvarter – i 1900-tallet”. (1990érne)

(Hefte)

Jessen, Kaj

– “Bydelsrod” (2010)(Forlaget Skriverstuen)

Jørgensen, Harald

– ”Nordiske Arkiver” (Kbh.1968)

Jørgensen, Johannes

–  ”Fra stemninger – Christianshavn 1892” – s.60-61 (kopi)

Kirkeby, Christian

– ”Folmer Bendtsen – en maler i Nordvest” (2008)

LokalhistoriskSelskab for Brønshøj/Husum & Utterslev 2008)

Kirkebæk, Birgit

– “Uduelig og ubrugelig” (SOCPOL 2007)

Kjersgaard, Erik m.fl.

– ”Danmarks Historie” (i avisform) 1885-1978. (Lademann 1978)

Korsholm, Anne m.fl.

– ”Hverdagens genskin”. Tekst og billeder ang. Sydhavnen

(Borgen 1999)

Kring – Se: Lauridsen

Kurdahl, Leif

– ”Københavns Sydhavn” – planer og udvikling frem til 1940. Speciale

i historie (omkr.1995/1998)

Larsen, Henrik

– ”Landsbyerne under København i Fortiden”. Artikel i Historiske

Meddelelser 2.Rk,bd.III s.252-253.

Transkriberet tekst.

Larsen, Knud A

– ”Bopladsfund fra stenalderen på Frederiksholm” . – s.142-143,

150-151,166-167,172-175. Evt er artikleln bragt i lokalavis

(hvilken pt ubekendt)

Larsen, Lone Palm

– ”Fra vugge til grav”. Kbh.NV (Arbejdermuseet 2000)

Lauridsen, Thomas Kring

– ”Haveforeningen Frederikshøj – socialt fællesskab med historiske

rødder”. Kopi af artikel i ubekendt tidsskrift – s.88-104

Lauring, Palle – Se: under Pjece

Lebech, Mogens

”Gamle Københavnske Billeder” (Hassings Forlag – ukendt år)

Linderskov, Georg

– ”Tiden mellem to krige” (ubekendt år)

Linvald, Steffen

– ”Rådhuspladsen – i Fortid og Nutid”. (Kbh´s Turistforening 1953

– s.51,53).

– ”Vandringer i de gamle københavnske landsbyer” (1954)

– ”Gadens cirkus” (Hernovs Forlag 1975)

Lorenz, G

– ”Københavns udvikling 1908-1933 (Gad 1934)

Marstrand, Vilhelm

– ”Hammerstrup og Sjælør” (ukendt kilde – s.411-416).

Mildal, Alex

– ”Beretning om Dansk Byplan Laboratoriums virksomhed”. (Kbh.1931)

Mogensen, Margit

– ”Menighedsrådene og deres arkiver”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

Muusmann, Carl

– ”Det glade København I-III” (Forlaget Danmark 1939)

Møller – Se: Pedersen

Møller, A Egelund

– ”Min skole på østerbro” (fra Farimagsgades skole i 1920´erne).

Forlaget Sortedam 1975/76

Mørk – Se: Hansen

Nielsen, Jørgen

– “Fra Valby til Albertslund” (2010)(Valby Lokalhistoriek Selskab

& Arkiv)

Nybo – Se: Rasmussen

Nørr, Erik

– ”Menighedsrådene og deres arkiver”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

– ”Præste og sognearkiver” (LAK 1983 – Lokalhistorisk afd.)

NN-forfattere mv

– Artikel om stenalderfund (Kbh & omegn) – s.16-17,18/19+kapiteltekst

”1000 bebyggelser omkr. Vestergade og omliggende landsbyer”).

Ubekendt forfatter og medie.

– ”Bogen om Carlsberg” (1941).

– Om fastelavn i Sydhavnen . Ubekendt forfatter og medie.

(1 A-4 papir)(1924?)

– ”Københavnske krig – om Enghaven (dvs.Kgs.Enghave) – s.129-131

– ”Om Frederiksholmsområdet” – s.73,74,137-144. Ubekendt forfatter

og medie.

– Foto af Luciemølle på Københavns Vestervold 1886. Uddrag fra

ukendt artikel og tidsskrift – s.16-17.

Olsen, Anne Lisbet

– ”Fra det nu forsvundne Brøndby” (Brøndby Lokalhistorisk Samling

1984)

Olsen, A V

– ”Historien om vor by”. Avisartikel. (Ubekendt forfatter og avis).

Olwig, Karen Fog (redigering)

– ”Uden regning” (Charlottenlund 1986)

Ousager, Sten

-”Tog og historie”. Arkivernes Inf.Serie (1994)

Overgård, Benthe – m.fl.

-”Byfornyelseshåndbogen” (1999)

Ovesen, Erik – Se: under Foreninger

Pedersen, Arne Møller

– ”Brand, vand, mug,og grimme dyr”. Arkivernes Inf.Serie (1991)(2stk.)

Pedersen, Axel H

– ”Birketing i Gl.Københavns amt 1521-1965” I-IX (med

indholdsfortegnelse)(Juristforbundets Forlag 1968)

Rambusch, Sigurd

– ”Vælgere i organisation”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

Jørgen Nybo Rasmusseen

– ”Kort – om kort og tegninger” Arkivernes Inf.Serie (1991)(2stk.)

Skougaard, Harald

– “Dansk Album” (Familiens levevilkår fra 1900-1977à)(1977)

Skov, Margrethe m.fl.

– “Et energisk samfund gennem 75 år (Dansk SHELL 1988)

Thalbitzer, Carl

– “FORD Motor Company a/s – gennem 25 år” (jubilæumsskrift)

– pr.25/6 1919-1944 (Kbh.1944).

Thestrup, Poul

– ”Mark, skilling, kroner og øre”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

– ”Pund og alen”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

Thiesens enke, L B – Se: under vejvisere

Thomassen, Ole

-”Lyse dage og sorte nætter” (Gyldendal 1980)

Valentin, Jan

– ”Ud – af mørket” I+II (Kbh.1946)

Vedel-Smith, Henrik

-”Til fædrelandets bedste flor”. Arkivernes Inf.Serie (1994)

Wenzel, Jørgen m.fl.

– ”Nørrebro” (Kbh.1997)

Worsøe, Hans H

– ”Amtmanden var med i det hele”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

– “Håndbog i slægtshistorie” (2002)

Zenius, Marianne

– ”Genremaleri og virkelighed” (1976)

Zinglersen, Bent

– ”Fra Københavns amt – 1950” (Roskilde 1951 – s.73-90/91)

– ”Historiske beboere omkr. Louis Pios gade” ”. Uddrag af avisartikel

(ukendt).

– ”Vesterbros Passage”. Uddrag af avisartikel (ukendt) s.13-14

Ørberg, Paul G

– ”Hvad præsten skrev”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

 

 

Forlag, Foreninger, Institutioner o.lign:

 

    AKB jan.1998:

     – ”Helhedsplan for Frederiksholm-Karré’erne 7,8,11,12,14 og

Grønnegården” (januar 1998)

– ”Forvaltning af et bykvarter” (ved Jacob Pedersen)

(A-4 format)(1993)

    Arkivernes Informations Serie – 1991:

– ”Amtmanden var med i det hele” (af Hans H Worsøe)(2stk.)

      HK København afd.2+ afd.6/Handel:

      – ”100 år i handel” )1899-1999). (I redaktionen: – Erik Ovesen m.fl.)

      Berlingske Forlag:

– ”De gode gamle dage”. Folkeliv fra 1800-1900 (malerier)(1941

Byhistorisk Samling og Arkiv – I Høje Tåstrup kommune:

       – ”Hakkemose Teglværk 1847-1895”

Det Københavnske Kirkefond (redigeret vaf Erik Jensen)

– ”Trods alt…” (1944)

– ”Gry” (1945)

Dansk Lokalhistorisk Forening:

       – ”Journalen” – nr.4 september 1997. Lokal- og kulturhistorisk

tidsskrift. (2stk.)

Facaderådet(?):

– ”Facaderådet gennem 10 år 1993-2003” Pjece 2003

Hovedstadskommissionen:

– Betænkning – lavet af Hovedstadskommissionen (m. kort indlagt)

(Kbh. 1948)

      H/F Kalvebod:

-”75 års jubilæum aug.1995” (A-3 format)

Lokalarkiver i Københavnsområdet (deres materiale i A-4

plastikmapper):

     Bispebjerg Lokalhistorisk Forening:

            – diverse materiale

     Brønshøj-Husum Lokalhistorisk Samling:

            – ”Grøndalskvarteret – fra Grøndalsvænge til Bellahøj”

                      (Brh.-Husum Museum 1992)   

            – diverse materiale

     Christianshavns Lokalhistoriske Forening:

           – diverse materiale

 

     LASK:

           – ”Lokalarkiver – Historie og Identitet” (november 1997)

 – diverse materiale

     Nørrebro:

           -Tidsskriftsmateriale (sporadisk) – årg.2007-2010. Plus årsskrift 2008

     SLAK:

           – ”Det store i det små” (1997) + diverse materiale

     Tårnby Lokalhistoriske Samling:

          – Pjece 1983

Valby Lokalhistorisk Forening:

          – diverse materiale

     Vanløse Lokalhistorisk Forening:

                 – diverse materiale

     Vesterbro:

           – diverse materiale

     Østerbro:

– diverse materiale

           Lokalhistorisk Arkiv, Sundby

              – Nielsen, Helge Scheuer:

-” Stilheden på Amagerbrogade” (2stk.)(1996)

– ”Sundby 1901-1921” (1997)

     Lokalarkiver udenfor København:   

           Byhistorisk Samling og Arkiv – I Høje Tåstrup kommune:

          – ”Hakkemose Teglværk 1847-1895”

– ”Køgevej – og dens historie genem 200 år” (ved Niels

Jakob Mørk Hansen)

– Årsskrift 1985,1994,1995

     Farum Kommune Lokalarkiv:

           – ”Fritid i Farum” (særnummer)

     Historisk Selskab for Glostrup, Vallensbæk, Albertslund og Brøndby

              – ”Den tvedelte kommune 1984”

Stenlille Kommunes Lokalhistoriske Arkiv:

      Nationalmuseet

             – ”Nationalmuseets arbejdsmark 1984” (1984)

– ”Skriften på stenen”(2001)(ang. Vestre Kirkegård)

      Rigsarkivet:

– ”Arkivhåndbogen” (1999).

– ”Husene på Slotsholmen”. Statens Arkiver 2001

 

– ”Jubilæumsskrift” 1973-1998

     Stadsarkivet

       –  Historiske meddelelser om København –Årbøger:

1975,1978,1980,1989,1990,

1991(m.register for 1988-1991)

1992,1993,1994,

1995 (m.register for 1992-1995)

1997,1998,1999

2000 (m.register for 1997-2000)

2001,2002,2003,2004

-“Hammerstrup og Kongens Enghave”. Artikel af H U Ramsing m.fl.

– i Historiske Meddelelser om København 2.Rk,bd III s.199-206.

– ”Kallebod Strand”. Artikel af pt ubekendt forfatter. Historiske

meddelelser om København 1956 (eller 1957) (uddrag)

– s.176+141,425

– ”Landsbyerne under København i Fortiden”. Artikel af Henrik

Larsen

Vesterbro Lokalråd:

– ”Jubilæumsskrift 2005 – 40 år (2stk.)(nov.2005)

  Turistforeningen for København & Omegn (redigeret af

Kristjan Bure):

     – ”København & Omegn” (årbog 1954)

  Ukendt/e  Instans/er:

         – Betænkning nr.231 (1960): – ”Betænkning vedrørende partiel

byudviklingsplan nr.4 – for København og Omegn”.

–             – ”Boligområdetr ved Karensminde” (1986)

 

Aviser, Tidskrifter, Hefter, Pjecer mv.:

 

Arbejdermuseet – Skoletjenesten:

– ”Kold krig og kiksekage” (2004)

Baggrundsgruppen:

      – ”KARENSMINDE” (A-3 størrelse)(1993ca)

Bavnehøj skole:

– ”Erindringer fra Bavnehøjens skole” (år?)

– ”Bavnehøjnyt” (dec.1999,sept.2000,?2001 (Hefter)(ialt 4stk.)

– 10 fotos (i Rich mappe)

Berlingske Tidendes Bogtrykkeri:

– ”Københavns Sporveje 1911-1936

”Besøg på Carlsberg” (pjece)(?1941)

Boldklubben FREM:

– ”60 år” (1936-1946)

– ”75 år” (1886-1961)

Ellebjerg skole:

– ”Ellebjerg skole –

(Pjecer:1976/1977,1977/1978,1978/1979,1979/1980,1984(6stk.),

1985,

– ”Jubilæumsskrift” (2000)(Hefte)(5stk.)

– ”Ellebjerg skole i 50érne”

(Jubilæums- & Temanr.: – ”Emneuge” (pr.12/1 2000)(Hefte)

Fortid & Nutid:

– Nr._ (okt.1993)(tidsskrift)

– Nr 2,3,4 (1999)(tidsskrift)

– Nr.1,2,3 (2001)(tidsskrift)

Frederiksholms Avis:

      – ”Beboerforeningen FREM`s Historie”. pr.1/3+15/3+1/4 1937

– ”Historiske meddelelser om Kongens Enghave” + ”Frederiksholm i Fortid og Fremtid”

          – pr.15/6 1931+1/1+1/3 1937.

Kgs.Enghave (avis) nr.23 pr.12/11 1937+ 9/9 1938: – ”Gadenavns-biografier” (bl.a.om Richard Wagner).

            (Se: KELFA-databasen nr.284)

Kollegiet Gl.Køge Landevej:

       – ”25 års Jubilæumsskrift (A-4 papir)(1998)

Det Skønne København: (pjece). Billeder fra København & Omegn (Jespersen & Pio`s Forlag – ?før 1950

København Før & Nu:

    – ”København Før & Nu” – København i 800 år” (pjece). Udgivet i forbindelse med udstilling i

Bella Centret (samme navn) – pr.21/7-20/8 1967. I redaktionen: Palle Lauring m.fl.

Københavns Boligkommission:

        – Årsberetning 1984,1987,1991,1992,1997

Københavns Bymuseum:

        – ”Ved Sekelskiftets København” (8 fotos).

Københavns Kommune – Kulturstyrelsen:

      -”Københavns Historie – fra strandeng til storby” (august 1998)(2stk.). Tekst: Kbh´s Bymuseum

      – ”Torve og pladser (1999)(3stk.)

– ”Skuret”  (2000)(3 stk.)

– ”Nyt liv i gamle huse” (2001)

– ”Det offentlige bygger og vedligeholder” (2002)(3stk.)

– ”Bygninger ved vandet” (2003)

– ”Herregården” (2004)(2stk.)

– Bygningskulturens dag” (?2005)

LUPINEN – Louis Piosgade 12

A-4 papir om Institutionen (1998)

Personalhistorisk Tidsskrift:

             – Bind. 1992:2

          – Bind. 1997:2

          – Bind. 1998:2 (2stk.)

          – Bind. 1999:1 (2stk.)

          – Bind. 2000:2 (2stk.)

          – Bind. 2001:1

Skov- og Naturstyrelsen – Miljø og Energiministeriet:

– ”Torve og Pladser” (5stk.)(1999)

– ”Skuret” (9stk.)(2000)

Sporvejshistorisk Selskab:

      – ”Københavns Sporveje:

– Linie 3 (1982)(hefte)

– Linie 11 (1978)(hefte)

– Linie 16 (1970,1992)(hefter)

– ”By i forvandling” (1984)(hefte)

– ”Sporveje i København” 1863-1963 (2stk.)(hefte)

Sydhavnens Bibliotek:

      – Litteratur ang.Kgs.Enghave (A-4 løsblade – print pr. 22/9 2000)

Tidsskrift for Historie:

– ”1066” – 29.årg.nr.1-4 1999 (2stk.) + 30.årg.nr.3-4 2000 (2 stk.)     

Verdensspejlet – artikel 1904: – ”Om soldater – Fæstningsartilleriet” – s.504-505. Med fotos af

C Aagaard Hansen.

Motorklubben WEST:

– ”Jubilæumsskrift (1933-1983)(hefte)

 

 

Vejvisere mv.:

 

Den Røde Lokalbog:

1993/1994

1997/1998

1998/1999

2000

2001-2002

2004/2005

   Lokalbogen:

1992,1993,1994,1995

1998/1999

1999/2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

SydVesthåndbogen:

   ?før 1973

?før 1974

?før 1975

1975/1976

1980/1981?

1981/1982

1983,1984,1985

1987,1988,1989,1990,1991

1994/1995

 

Kort & Kortmapper mv.:

 

      Enkeltpersoner:

          – Thiesen, L B (ved enken): – ”Vejviser (eller anvisning til) Københavns, Christianhavns,

             Forstæderne og Frederiksbergs Beboere” (Louis Kleins bogtrykkeri 1858).

           Waagesen, H.: – ”Kort over København” (1886)

KRAK:

– ”Kort over København” (1920)

– ”Lomme-vejviser” (1950)

– ”København & Omegnen” (1954)

– ”Turistkort over København & Omegn” (1958)

Poltikens Bogkort:

          – ”København & Omegn” (1973)

 05.oktober 2009


Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Google+
Google+
Print this page
Print

Spred kendskabet til Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv