Lises-Minde

Kgs.Enghave matrikler(1844) Hvidovre sogn (senereValby sogn, Hammerstrup Landdistrikt, Søndre Birk (890) – sidenhen Frederiksholm & Sjælør sogne), Sokkelund Herred.

 

“LISES-MINDE” alias “Karensminde”

Ej i matr.1688

Lod nr.4 i 1795 (Se: Undsgaard kort 1795)

matr.4(a) (1844)

 

“…den mindste af gårdene i bydelen = 14 td.land og med eet bindingsværkhus…”

Benævnt i brandtaxation pr 1799 med navnet “Lises-minde” – sidenhen omdøbt

“…gården omdannes fra lystgaard til institution pr.1879 (Det Kellerske Fideikommis mv.) – senere udvides bygningsantallet/arealet…” (bygningens arkitekt: V.Klein).

 

1947-1987 brugt som asyl-center for Kbh`s kommune. Ved årtusindskiftet

omdannet til: “KULTURHUS KARENSMINDE “

 

Wagnersvej 19 (før 1938)

Tlf.

 

– – – – – – – –

 

Gård/Lodsejere:

 

før 1799-1799–>

           – Ulrich August Worsøe f.1750ca ?Slagelse – d. eft 1801, ?Kbh 

                       – Gårdejer & prokurator

                 – gift 1780ca ?Slagelse m. Elisabeth Opholm f.1764ca

                        ?Slagelse – d. eft 1801,?Kbh – 3 børn nævnt (787)

                  (De: bor Ft-1787 i Bredgade 124, Slagelse) 

                  (Han: bor Ft-1801 i Kbh, Skt.Annæ-Vester Kvt.(matr.1940) 

 

 

(før)1809

– Johan Juhn f.1768ca? – d.eft 1809

                             gift m. – NN NN-sdatter f.1770caca? – d.eft 1809

 

20/12 1809-1856

           – Marx Boye f.5/3 1768 Glüsing, Holsten – d.11/2 1856, 

                    Kgs.Enghave ¤ – + cand.pham.& assessor & apoteker

                   (“Løve-apoteket” i København) + konsulent  v. Kgl

                  Porcelænsfabrik. Brugte gården til at eksperimentere og 

                  dyrke afgrøde – og solgte så produkterne i sit apotek. 

    Boede i starten i København – men flyttede sidenhen ud på gården.

                  gift 7/3 1809 Kbh m. – Susanne Dorthea Christensdatter

                       f.1782ca, ?Kbh – d.19/8 1835, Kbh

 

12/6 1856-1865

             – Jacob Arnkiel f.1823, ?Gothersgade 340, Kbh – d.

                        1871, Valby sg, Kbh + grosserer og vinhandler 

                        i Kbh.  Han omdøbte gården (o.1856) og opkaldte

                       den efter sin mormor Karen Scmidt (1765-1841)

                       – gift m. – Christiane Clementine Arends f. 1839ca,

                          Roskilde – d. 4/6 1860, 21år ¤

 

21/10 1865-1870

             – Haagen Valdemar Matthiesen f.1812ca Christiania

                        (N) – d.eft 1870,_  + kammerherre & oberst

               gift m. – Agnes Hedvig NNsdt f.1815ca (?N) – d. eft 1870,_

 

31/8 1870-1879 (to brødre i fællesskab)

                     – Johan G Køhler f.1827ca? – d.eft 1879 – murermester

                          & teglværksejer

     gift m. NN NN-sen f.1830ca? – d.eft 1870

Vilhelm Køhler f.1929ca? – d.eft 1879 – murermester

          &  teglværksejer

    gift m. NN NN-sen f.1832ca? – d.eft 1870

 

30/9 1879-1895

         – Johan Christopher Henrich Rummelhoff Keller f.(evt) 7/6 1830,

               ?Trinitatis sogn, Kbh – d.20/5 1884, Skt.Johannes kr, Kbh

               – + professor & døve- og aandsvagepædagog – samt

   inspektør og opsynsmand ved Kellerske Institution/Fiederikommis

gift 30/3 1856, Tranekær kirke m. – Cathrine Elisabeth Deborah Graae

             f.5/10 1833, Tranekær sogn – d. 21/4 1906, Kbh

 

9/10 1895-1902

                     – Kellerske Institution/Fiederikommis

 

31/3 1902-1947

– Kellerske Aandsvageanstalter A/S

1947-2000

                     – Københavns Kommune

2000 – juni.2008

               – Selvejende Institution: “KARENS MINDE KULTURHUS”

– – – – – – –

Gården var i begyndelsen en såkaldt lystgård – hvor ejeren mest boede et andet sted – gerne i  København. Ejeren havde derfor en forpagter til gårdens drift. Sidenhen flyttede ejeren selv ind på gården og ansatte både forvalter og husbestyrer(inde). Også en opsynsmand er blevet benyttet her:

 

1834- 1856 (forvalter/forpagter)

                  – Hans Olsen f.1800ca,_ – d. eft 1834

                      gift m. Ane Hansdatter f.1792ca,_ – d. eft 1834

 

1845-1850 (husholder/husjomfru):

                   – Vilhelmine Andersen f.1811ca, Kbh – d. eft 1850

 

1860 (forpagter)

            – Peder Andersen f.1821ca Brøndbyøster sogn – d. eft 1860

                    gift m. Hanne Hansen f.1826ca Sorø – d. eft 1860

 

 

1880 (opsynsmand)

                   – Christian Vilhelm Nielsen f.1852ca Kbh – d. eft 1880

                      gift m. Maren Sofie Nielsen f.1856ca Toxværd sogn, 

                        Præstø amt – d. eft 1880

 

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Google+
Google+
Print this page
Print

Spred kendskabet til Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv