Introduktion til database

Introduktion til Arkivets database

I arkivets database indlægges løbende de online-registreringer der foretages af arkivets materialesamling. Målet er at få foretaget registrering af hele materialet.

Du kan bese materialesamlingen i lokalarkivets normale åbningstid: Mandage kl.16:00-18:00 eller efter aftale.

Du kan selv søge i vores arkiv – Tryk her!

God fornøjelse!

Med tiden vil også arkivets billedbestand blive gjort tilgængelig.

Tilgængelige registreringer er (pt) følgende:

 • Avisbilleder 1985-2000 – fra lokalområdet.
 • Eksempel på “udenbys” lokalarkiv – dvs informations-materiale om Lønstrup & Omegns lokalhist.Forening 1987/1988.
 • Sagsforløbsredegørelses-brev – ang. projekt o.1990.
 • Byplan for Kgs.Enghave 1938 – omlægning af visse matrikler.
 • Vasby kro før 1914 – beskrivelse af flere fotos.
 • Central Cafeén og rocker-opgør – avisartikel, slutningen af 60érne.
 • Cafeén Kgs.Enghave/”skraldemandskroen 1965ca – beskrivelse af foto.
 • Cafeén Kgs.Enghave/”skraldemandskroen” – avis-notits om nedlæggelsen 1969ca
 • Medborgerhuset, Scandiagade 1975-1999 – sagsmappe o. aktiviteter.
 • Erindringer 1930-1955ca af detailhandler i bydelen
 • Erindringer 1989 – båndoptagelse pr.11/9 om opvækst i bydelen.
 • Erindringsbeskrivelse om Kgs.Enghave – håndskrevne tre sider A-5.
 • Interview om person-og levevilkår i bydelen 2000 – af person opvokset her.
 • Fritz Busch`s Laboratorium 1913 – beskrivelse af foto.
 • Gårde, huse, institutioner & bygninger i lokalområdet 1913-1979. – beskrivelse af flere fotos.
 • Lokalområdet vist ved foto 1918-1999: – beskrivelse af flere fotos.
 • Rationeringskort – 3 forbruger-kort & 2 købekort (1947-1950ca.)
 • Lucie-mølle på Vestervolden 1885 & 1886 – beskrivelse af 2 fotos.
 • Skolebilleder – Ellebjerg skole: 1d 1948+2d 1948+5v 1952+IIfm a 1954 – beskrivelser af diverse fotos.
 • Skulpturer i Kgs.Enghave – beskrivelser af to fotos.
 • Soldaterbog – original-bog.
 • Fagforeningsbog – original-bog.
 • Eksempel på kørekort til motorcykel – original-kort
 • Eksempel på Legitimationskort – original-kort.
 • Eksempel på HB-medlemsbog – original-kort.
 • Foreningsliv i Sydhavnen 1976-1999 – orientering om to album med cirka 300 fotos.
 • Artikel om den historiske udvikling af sluseanlægget
 • Arkitekttegninger af Sluseholmens bygninger.
 • Slusen og sluse-partiet – beskrivelser af flere fotos.
 • Fuglelivet omkring slusen – beskrivelser af flere fotos.
 • Udklipsmappe om skoleidræt 1964-1978 – især om bydelens skoler.
 • Eksempel på Sygekassebog – original-bog.
 • Sølvbryllup i bydelen 1932 – beskrivelse af foto.
 • Eksempel på leje-kontrakt af garage.
 • Enghavevejens brandstation – beskrivelser af foto.
 • Nærpolitiet i bydelen – beskrivelser af foto.
 • Tegning af Vilhelmsminde – før 1931.
 • Tegninger (2 stk) ang Sydhavnens “Klondyke”.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page
Spred kendskabet til Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv