Emneord

Emneord for Kgs. Enghave Lokalarkivs Database.  Emneordene vil løbende blive opdateret i takt med databasens udbygning.
(Se efter datoen).


 • “bøje arm”
 • “civil ulydighed”
 • “den uundværlige smøg”
 • “det sidste farvel”
 • “een sving-om”
 • “en sving-om”
 • “hjørnegnavere”
 • “kæle-turen”
 • “røgdykkeren”
 • “sprøjterne”
 • 1.kompagni
 • 1.sal
 • 20.Bataillon
 • 50-års jubilæet (1982)
 • 70-års beboer
 • adresse
 • advarsels-tavle
 • afdelingsleder
 • aften
 • aktive
 • antikvariat
 • apotek
 • applaus
 • arbejder
 • arbejdsløshedskasse
 • arbejdsløshedskort
 • arbejdsløshedsstempel
 • arbejdsløshedskassen
 • arkitekter
 • arkitektur
 • artikel
 • artikler
 • asfalt-huller
 • atletik
 • atletikudvalget
 • automobil
 • avishus
 • Bakken-sangerinden
 • banko-gevinsterne
 • banko-kontrollen
 • banko-opråberen
 • banko-vinderen
 • barak
 • barakbygningen
 • basket
 • bataillon
 • bataillonchef
 • beboelsesejendomme
 • beboer
 • beboerne
 • bedemand
 • befalingsmand
 • befolkningen
 • bivogn
 • blomsteforretning
 • blomster
 • bog
 • bogtrykker
 • boldbanen
 • boldspil
 • bolværk
 • bomme
 • bopæl
 • bord-sangen
 • bordtennis
 • brand
 • brandbil
 • brandmand
 • brandstation
 • brev
 • brevkort
 • bro
 • bropille
 • brydning
 • bryggeri
 • bryggeriarbejder
 •  bræmme
 • brænderi
 • Bulletin
 • bussen
 • bydelsråd
 • bygmesteren
 • bygning
 • børn
 • café
 •  Caravel
 • cykel
 • cykelsti
 • cykelsti
 • cykelværksted
 • cykler
 • dagligstue
 • dagrenovationsvogne
 •  dansk statsborger
 • dansker
 • den firbenede
 • detailhandel
 • detailhandler
 • distriktspoliti
 • dreng
 • düsseldorfer
 • dæmningen
 • eftermiddagskaffe
 • ejendom
 • ejendomskompleks
 • ekskursion
 • elev
 • elevbillede
 • elevfoto
 • Entertainerne
 • erhverv
 •  fabriksområde
 • fagforening
 • fastelavns-festen
 • fepalads
 • festbordet
 • festdeltagerne
 • festens cloú
 • fester
 • festmusikken
 • Fini
 • fisketorvet
 • flag
 • flagstang
 • flytteopgørelse
 • flæsk
 • fodbold
 • fodgænger
 • folk & fæ
 • folkedans
 • folkedansere
 • folkeregistret
 • folkevogn
 • for
 • forbruger
 • forbrugerkort
 • forhandler
 • frokost-bordet
 • frokosten
 • fugle
 • fugleliv
 • fuglelivet
 • funktionærbolig
 • funktionærboliger
 • færselstavler
 • fødested
 • fødeår
 • fødselsdag
 • fødselssted
 • førerbevis
 • førerbevis-nummer
 • gangsti
 • garage
 • garage lejemål
 • garde
 • garder
 • gaslygte
 • gasværkstoget
 •  godstog
 • godstog
 • godstogsspor
 • grillmesteren
 • grillparty
 • grynmølle
 • guitaristen
 • gymnastik
 • Hafniaden
 • harnmonika-spilleren
 • havnebolig
 • havnefacade
 • havnekran
 • havneløb
 • hest
 • heste
 • hestebetvinger
 • hesteopdrætter
 • hestesprøjte
 • hestetrukken
 • hestevogn
 • historie
 • Historiske Meddelelser
 • hittegods
 • hjemmegående
 • hjemsendelsespas
 • hollandsk mølle
 • højde
 • høslet
 • håndbold
 • hår
 • idrætsforening
 • idrætshuset
 • idrætskole
 • idrætstævne
 • ildebrand
 • ildløs
 • ildsjæl
 • indehaver
 • Indkøbs-og Medlemskort
 • indmeldelse
 • indtegningsbevis
 • industriudstilling
 • infrastruktur
 • International skoleidrætsstævne
 • Int.skoleidrætsstævne
 • Irmaudsalgstavle
 • isfrossent vand
 • julebordet
 • julefesten
 • juleklip
 • julemandens assistent
 • juleretterne
 • jylland
 • kaffe
 • kaffepause
 • kaffestund
 • kajanlæg
 • kalkgrav
 • kaptajn
 • kedelig
 • kirke
 • kirkegård
 • kirkegården
 • klassebillede
 • klassefoto
 • klasse-foto
 • klasseskilt
 • knallert
 • koks
 • kompagni
 • konkurrenter
 • kontigent
 • kontrol
 • kontrolkupon
 • kontrolmærke
 • konversationen
 • kornmølle
 • kortspillet
 • kranmateriel
 • kroen
 • krofatter
 • krohave
 • kromand
 • kulfirma
 • kundenr.
 • kunstudstilling
 • kupon
 •  kuvert
 • kvartal
 • kvittering
 • kvitteringskort
 • kyst
 • kystsikring
 • kælder
 • kød
 • køerne
 • køkken
 • kørekort
 • landbrugsudstilling
 • landindvinding
 • landmand
 • landsby
 • Landsby
 • langbold
 • lastbil
 • ledbom
 • leder
 • ledvogter
 • ledvogterhuset
 • legitimation
 • legitimationskort
 •  lejemål
 • lejemål nr 006
 • lergrav
 • linie tre
 • linie 3
 • linje 10
 • linje 11
 • linje 16
 • lod
 • lodder
 • lokaleboghandler
 • lokaleleje
 • lokalhistorie
 • lokalråd
 • lokalrådet
 • lokalrådsudvalget
 • Londons skolevæsen
 • losseplads
 • lossepladsen
 • Lucia optoget
 •  lysmast
 • lystfisker
 • lægd
 • lægd-nr
 • lægdsbestyrer
 • lægdsrulle
 • lærer
 • læskuret, Mozarts Plads
 • læskur
 •  marklod
 • maskeradefesten
 • maskinhus
 • maskinhus
 • maskinstue
 • matrikel
 • matrikler
 • medlem
 • medlemskreds-nr
 • medlemsbog
 • medlemskort
 • medlemskort 1964
 • medlemskreds
 • medlems-nr.
 • medlemsnummer
 • menig
 • menig 364
 • menigheds-plejeråd
 • middag
 • midnat
 • mineralvand
 • monument
 • morgen
 • morgenkaffe
 • motorcykel
 • motoriseret patruljering
 • motorvej
 • musikduoen
 • musikken
 • myndighed
 • mærke
 • mølle
 • møller
 • mørkningstid
 • måned
 • narkotika
 • navn
 • nedbrændt mølle
 • Nordisk sk.idrætsstævne
 • Nordisk skoleidrætsstævne
 • nytårsfesten
 • næringsdrivende
 • nærpoliti
 •  oktober kvartal
 • oliemølle
 • Olympiske Lege
 • omfartsmotorvej
 • opdækningen
 • Opel stationcar
 • opfyldninger
 • opsigelsespapir
 • Orkester
 • oste
 • osteforretning
 • overblik
 • overgangsydelse
 •  passage
 • pensionistboliger
 • person
 • personnavn
 • petroleumsmotor
 • pianisten
 • pige
 • pigeværelse
 • politi
 • privatbil
 • projektering
 • provins-byen
 • paalægsvare
 • pålægsvare
 • rangér-lokomotiv
 • rationeringskort
 • rationeringsmærker
 • rekrut
 • remise
 •  renovation
 • restaurationen
 •  rocker
 • Rosenhaveløbet
 •  rykkerskrivelse
 • røgkanal
 • Sankt Hans-bål
 • sejlads
 • sejlrende
 • selvproducerende strømanlæg
 • silo pakhuse
 • sjælland
 •  skinneskidtskraber
 • skole
 • skolebarn
 • skolebørn
 • skoleelev
 • skoleelev
 • skolehaver
 • Skolernes amtstævne
 • skoleterræn
 • skorsten
 • skoven
 • skovturen
 • skraldevogn
 • Skt.Hans aften
 • skulptur
 • skumringstid
 • sluse
 • sluseanlægget
 •  slusebygning
 • slusedæmningen
 • slusekaj
 • slusekajen
 • slusemester
 • slusemesteren
 • slusens bygninger
 • slusepartiet
 • sluseporte
 • småhandlende
 • socialdemokrat
 • soldat
 • soldaterbog
 • solisten
 •  soveværelse
 • spir
 • spisestue
 • sporveje
 • sporvogn
 • sporvogne
 • sporvogn-endestation
 • sporvognsremisen
 • sporvognsskinner
 • sprøjte
 • sprøjterne
 • S-station
 •  stakit
 • station
 • statistik
 • statistisk kontor
 • statue
 • stempel
 • stereotypør
 • stigbord
 • stigborde
 • stige
 • Stockholm
 • S-togs bro
 • stubmølle
 • stue
 • støjvold
 • supermarked
 • svømning
 • Sydhavnen
 • Syd-Vest
 • Syd-Vest kvarteret
 • søfugle
 • søliv om vinteren
 • Taxaplads
 • taxiplads
 • teglværk
 • tegninger
 • teknonom
 • tivoliudsmykning
 • trafik
 • trafikforhold
 • trafikstøj
 • traktering
 • trakteringssted
 • transporsystem
 • trappe
 • trompetisten
 • tryksasts
 • træbevoksning
 • træer
 • træskur
 • turbussen
 • tværsnit
 • typografi
 • tårn
 • udrykningskøretøj
 • udsalgstavle
 • udskrivningskreds
 • udskænkning
 • udskænkningsstedet
 • udstedelsesmyndighed
 • underholdningen
 • vagtstue

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page
Spred kendskabet til Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv