Lokale TV-indslag

Her på siden vil blive bragt henvisninger til links med lokalhistorisk stof – mest i form af videoindslag, YouTube o. lign. Lokalarkivet er interesseret i alle henvisninger om relevante adresser og steder for sådant visuelt lokalstof.

Send en mail til adressen:   sydhavnen@outlook.dk

Efterhånden som mængden tager til vil disse indslag blive ordnet i udvalgte emner.


Filmprojekt i Lokalhistorisk Arkiv

Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv vil gerne vise en smagsprøve på et  igangværende filmprojekt “Kgs. Enghave før og nu”.Arkivet er i fuld gang med tilrettelæggelsen af dette projekt, der – for øvrigt desværre med en mindre forsinkelse – forventes færdigt i løbet af 2018.
De emner, filmen vil vise / omtale, er bla. Himmelekspressen, H.C. Ørstedsværket, den gamle sluse, Sjællandsbroen og dens indvielse, Sydhavnstippen, Sydhavns Plads samt haveforeningen Frem.


Pavillonen på Karens Minde

Fortæller og rundviser: Bjarne Wesch

Vores trofaste og utrolig vidende omkring Sydhavnens historie, frivillig medarbejder i Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv Bjarne Wesch fortæller her om pavillonen på Karens Minde.

Læs mere om Karens Minde, tryk på knappen:   Karens Minde

Filmen er produceret af: TVMedieDMJX
TVMedieDMJX er kanal for videoindhold knyttet til TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.


Afskeden med de gamle vogne – på tur med linie 16

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

For 50 år siden – den 1. maj 1966 – udrangerede Københavns Sporveje de sidste gamle toakslede vogne. Sporvejshistorisk Selskab arrangerede en række ture på forskellige sporvognslinier – i denne film kan du se et tilbageblik på turen den 5. juni 1966, som foregik på linie 16.

Se de skønne billeder fra Sydhavnen sidst i filmen.


The Bachelors.      (“Instrumentalnummer“)

I Sydhavnen havde vi naturligvis vores egne originale og populære 60´er bands “The Bachelors” & “The Lennons”.
Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv har uploadet denne musik-video fra midt-60’erne via You Tube – (et instrumentalnummer af The Bachelors, som er et ud af 27 velbevarede CD-musiknumre fra de glade 60’ere og The Bachelors).    –    “Flere er stærkt på vej”!

Læs mere om The Bachelors, (Tryk her!)

The Lennons: “Wonder where my baby is tonight (Musikvideo)

The Lennons har i foråret 2014 lavet flere musik-videoer via You Tube –  for Internet. Et af dem er:  “Wonder where my baby is tonight” . Oprindeligt et KINKS nr fra cirka 1965.

Læs mere om The Lennons, (Tryk her!)

Køgevejens Gasbeholder sprænges

Film: (MediaPro – RoslevPhoto.com)

Valbys og Sydhavnens  vartegn 1965-2012 bliver nedrevet 4/11 2012 – under direkte bevågning af 20.000 tilskuere.


Valby Gastårn
(Også kaldet Køgevej Gasbeholderstation, Valby Gasbeholder mm.) var en 108 meter høj lyseblå gasbeholder i Valby (København), der indtil sommeren 2007 deponerede 200.000 m3 bygas af typen spaltgas. Det er en såkaldt tørgasbeholder, dvs. der brugtes ikke (modsat vådgasbeholdere) vand til at holde gassen indespærret. Opbevaring af gas til bygasnettet blev overflødiggjort, da Københavns Energi skiftede til en ny type bygas. Bygas2, som den kaldes, består af naturgas og luft. Da den nye gastype har lignende egenskaber kunne de fleste forbrugere fortsætte brugen af eksisterende gasinstallationer.

I 2007 blev der søgt om fredning af Gasbeholderen, men der blev aldrig gennemført en fredning. Arkitektfirmaet JJW Arkitekter fremlagde i 2008 en vision om “Valby Gassilo” som en bæredygtig, lodret bydel. Da ejeren, Københavns Energi, ikke kunne finde en køber, blev det besluttet at rive gasbeholderen ned i november 2012.

Den 4. november 2012 kl 12:01 blev gasbeholderen væltet, ved brug af 50 kg af sprængstoffet pentrit. Der var ikke tale om at sprænge tårnet i stumper og stykker, men derimod en kontrolleret sprængning for at få det lagt ned, så det kunne skæres op og delene genanvendes.

Lørdag 8. september 2012 – kamptid kl.15:00.

FREM-målmand Jacob Køhler Hansens saksespark i modstander Skold Birkerøds net skaffer 1-1 i overtid til klubben


Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email
Print this page
Print

Spred kendskabet til Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv