August

b1_+_b2_0004

“Kirkesøen”, hvis vand på to dage sprang frem af jorden, da arbejderne på Frederiksholm Teglværk gravede efter ler til at brænde deres mursten – og ramte en vandåre.

Beretningerne er mange om at vandet kom så hurtigt at arbejderne i hast måtte efterlade tipvogne og anden udstyr. En beretning fortæller at det sågar var en hestevogn med heste forspændt der var tale om.

Helt frem til halvtredserne vidste den opvoksende generation endnu at den efterladte vogn stod på bunden af søen. Hvad måske stadigvæk er tilfælde, idet undertegnede ikke har kunnet finde nogen sagsakt om en eventuel bjergning herom.

Nutidigt henligger søen idyllisk omkranset af Haveforeningen FREM`s huse – og er ganske kendt i Haveforeningskredse landet over.

Gert Topp

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page
Spred kendskabet til Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv