Maj

Billederne fra fiskerlejet i Bådehavnsgade, Sydhavnen er vel taget i starten af 1990 érne.
Lejet er sidenhen blevet nedlagt – dels som følge af omstrukturering,omlægning og/eller flytning af bådelauget/klubben – dels sfa forringede erhvervsmuligheder for fiskeri.

På det ene billede ses en del af fiskerflåden liggende fortøjet ved en af molerne.
På det andet bemærkes bl.a fiskegarn hængt til tørre.

Lokalarkivet har en del fotos og nogle film fra bådeklubberne tilknyttet Sydhavnen – som kan beses på arkivet.

Gert Topp

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page
Spred kendskabet til Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv