September

Bjarne Weesch påpeger i mail pr. 4/9 2011 at Linie 11 kaldes “Undulaten” – pga linieskiltets blå-grønne farve. Og at linien nedlagdes 21. juli 1958. Samt henviser til Erik Vagn Petersens hjemmeside om bl.a. Valby Gasværks damplokomotiver på “godstogslinien” – som bl.a. førte tværs over Enghavevej – og benyttedes indtil 1960.

Togbroen over Enghavevejen ved nuværende Sydhavns Station forhindrede i starten (o.1915) Københavns Sporvejes dobbeltdækkervogne i at kunne køre til endestationen på Sydhavns Plads. På Enghave Plads omskftedes derfor til enkeltdækvogne, hvilket bl.a. betød ekstra rejsetid.

De to fotos er nok fra 1950-erne – og viser dels et damptog på vej over broen over Enghavevej – dels Linie 11 ad Enghavevej på vej til Mozarts Plads, hvor den havde endestation indtil 1957 (hvor linien blev nedlagt).

Gert Topp

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page
Spred kendskabet til Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv