Frederikslund

frederikslund-14
Lystgården Frederikslund, Kgs. Enghave

Kgs. Enghave 5a m.fl. Sjælør sogn Sokkelund herred.


Før 1826
Meget af historien om dette sted, fra udparcelleringen skete i 1795 af de 22 parceller i Kgs. Enghave, er gået i glemmebogen. Indtil 1826 giver kilderne ingen oplysning om nogen bygning på parcellen, så hvis der har været nogen, har den været ubetydelig.
Først i 1826 kender vi en ejer på stedet.

I 1826 bliver en gård opført af major Falkenskjold. Familien er de tidligste kendte ejere af Frederikslund. Folketællingen i 1834 oplyser at ejer-parret på dette tidspunkt selv bor i København. De har dog ”efterladt” nogle familiemedlemmer på Frederikslund, nemlig den ældste søn Sigismund Falkenskjold og hans søster og fire brødre i alderen fra 7 år til 17 år. Muligvis har der samtidig været tilknyttet en forvalter, hvilket folketællingen i 1845 faktisk oplyser.
Familien Falkenskjold ejer gården endnu i 1834, men det vides ikke hvor længe efter.

frederikslund

frederikslund-1

Indtil 1847
Larsen hedder den familien der kommer efter Falkenskjold, men vi ved ikke præcis, hvornår de overtog gården. Gårdejerparret Søren Larsen og hustru er begge født omkring århundredskiftet 1800.
Hvis parret ikke selv har drevet gården har de nok haft forgængerens forvalter-familie: Carl F. Lempke & hustru Emilie H. Gemmereth, som folketællingen 1845 oplyser er boende her.

Indtil 1847, fortsat
At ejerne bruger en forvalter fortæller at gården benyttes som andet end en lystgård. En sådan forandring i gårdens brug synes altså at være sket i løbet af denne ejers tid.
Familien Larsen har gården i eje indtil 1847.
Vi har ingen viden om hvorvidt ejer-parret har haft børn.

Frederikslund, 1903
Kort fra forskellige tidspunkter viser, at der sker forandringer i Frederikslunds bygninger.

frederikslund-3

frederikslund-4

1847 -1889
Peder Olsen og hustru Karen Larsen er de næste ejere af gården, og deres familie ejer stedet i rigtig mange år. I 1877 dør Peder, men enken beholder stedet indtil 1889.
Da hun skøder gården videre i 1889, sker dette indenfor familien – til tre sønner og en datter.

1889-1926
Peder og Karen Olsen’s børn bliver i 1889 fælles ejere af gården: Niels Peter, Ole, Christen Laurits, og en søster er alle født Petersen efter datidens navneskik (faderen hed Peder). Søsteren bliver gift Olsen.
I 1926 får to af børnene så hver en halvpart i ejendommen, og samme år nedlægges gården i forbindelse med anlæggelsen af Sjælør Boulevard. Et stykke tid forinden bruges bygningerne til udstilling af nye møbler og bliver kendt herfor i folkemunde. Så kendt at folk fra byen traver efter ”Møbelhandleren på Enghavevej”.

frederikslund-5
Dette foto er taget fra gården Frederikslund. Vejen i forgrunden hed dengang Enghavevej – i dag det ”skrå” stykke af Wagnersvej, hvor den skærer Sjælør Boulevard. Foto fra omkring 1915. AKB Karré 1-3, opført 1913-14. Teglværket blev nedlagt omkring 1918

1926-1936
I 1930 er familien Olsens epoke slut. Sammen-lagt har familien ejet gården og stedet i 83 år. I forbindelse med magelæg med Københavns Kommune i 1930, som skal gøre det muligt at anlægge endnu en ny vej, Mozartsvej, danner ejerne et aktieselskab: ”A/S Frederikslund” og arealet henlægges til bebyggelse.
På gårdarealet og nærmeste område opføres så i 1930’erne diverse beboelsesejendomme ved de nyanlagte veje. På gårdens jorder opstår Musikbyen.

frederikslund-6
Disse to bygninger er muligvis Frederikslund i 1920’erne set fra den daværende losseplads, som i dag er Valbyparken.
frederikslund7
Her ses hele fotoet fra lossepladsen med de to bygninger der muligvis er Frederikslund.
frederikslund-8
I baggrunden anes Richs fabrik i Valby nær Toftegårds Plads
frederikslund-10
Forstørrelse af baggrunden med Richs fabrikken i Valby. Den blev nedrevet i 1987.
frederikslund-11
Hvis du kan hjælpe os med at fastslå om disse to bygninger kan være Frederikslund i 1920’erne set fra Valbyparken, hører vi meget gerne fra dig. E-mail: sydhavnen@outlook.dk

tekst og research

Research & tekst:
Gert Topp

Web.

Søren Sol Meyer, 2016

Fotos:
Bymuséets billedarkiv

Det kgl. Bibliotek

Kilder:

Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv samt folketællinger, skattebøger, kirkebøger mv.

 


Produceret 2005 – Copyright © 2016
Material published on this website is protected by copyright.
Gengivelse af materialet er kun tilladt efter forudgående aftale og med tydelig kildeangivelse.


Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email
Print this page
Print

Spred kendskabet til Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv