Vilhelmsminde

Vilhelmsminde

Før 1819
Hvor Mozarts Plads ligger i dag blev gården Vilhelmsminde anlagt, formentlig i starten af 1800-tallet – måske som avlsgård – men nok mest som lystgård. Den første ejer kendes ikke på navn, men vedkommende ejede gården i cirka tre år, indtil sensommeren 1819.
Ofte synes ejeren ikke at bo på gården, men et andet sted i København. Det indikerer at ejerne primært har set gården som handels-objekt fremfor livsværk.

1819-1827
Den første kendte ejer er familien Ovenbech. B. Ovenbech (f. ca. 1775) sidder på gården fra 1819 til 1823. I januar 1823 tilskødes Jan Belgiens Ovenbech gården. Han er født ca. 1805 og er måske en søn. Hans kone Vilhelmine F.S. Lau(r)sen (f. ca. 1807 i København) er sandsynligvis den person som gården er opkaldt efter. Hun lever stadig i 1845, er enke og bor i Lavendelstræde i København. Inden udgangen af 1820’erne er denne familie flyttet fra gården.


Kgs. Enghave kort


Vilhelmsminde2 kort


Ca. 1827 til før 1845
Gårdejeren på dette tidspunkt er fra ca. 1827 major Julius A. Stricker, som nok sidder her indtil efter 1840. Her er den efter-følgende ejer, i folketællingen noteret som hjulmand boende i Udstrup by, St. Tåstrup sogn, Holbæk amt.

Ca. 1845 til før 1850
Nu følger tre familier som ejere indenfor en forholdsvis kort årrække: Ludvig Motsfeld(t) (f. 1813 i Slangerup sogn) og hustru Margrethe Nielsdatter (f. 1822 i St. Tåstrup) er her i 1845; Mads Nielsen i 1846; og Hans Hansen i 1847.
Familien Motsfeldt kommer som tidligere hjulmands-par i Udstrup by, St.Taastrup sogn. I folketællingen 1850 findes de som drejersvend-familie og de bor på Gråbrødre Torv.
De to andre vides der ikke mere om.


Vilhelmsminde

Vilhelmsminde 5
Til højre Vilhelms-minde. For enden af vejen skimtes gården Frederiksholms hovedbygning som stadig eksisterer. Den gamle Enghavevej fulgte på dette stykke omtrent den nuværende Glucksvej, som blot ligger lidt længere mod vest.

1847-1873
Omkring 1847 køber Andersen-familien gården. Jens Andersen (f. ca. 1813 i Herrestrup i Grevinge sogn, Holbæk amt) synes at have købt gården i forbindelse med sit ægteskab med Margrethe NN-sdatter (f. ca. 1817 i Ejby, Kbh’s amt). Inden da har han ”gået til hånde” i barndomshjemmet. Da Jens Andersen dør i marts 1873 sælger enken gården. Hvor hun flytter hen vides ikke.

1873-1883
Da familien Petersen køber gården i 1873 er det sandsynligt, at de har skævet til det nyligt anlagte Frederiksholm Teglværk, og dets mange ansatte arbejdere. Her er der et grundlag for salg af daglige varer.
Gårdens forandring til en købmands-handel er allerede nævnt i 1871. Hans P. & Anna H.P. Petersen bliver her i ti år fra 1873 til 1883.


Vilhelmsminde6
Vilhelmsminde

1883 til før 1903
De nye ejere, en fabrikant Carl F. Lund (f. ca. 1831 i Kbh.) og en bogtrykker, Nicolai Cohen (f. ca. 1845), får skøde sammen på gården i december 1883.
I januar 1885 overtager Carl F. Lund dog hele gården. Nu benævnes han tillige ’proprietær’, og han bor Rosenvængets Allé, Østerbro. Bogtrykkeren – gift med Emilie NN-sen (f. ca. 1849) er nævnt i folketællingen 1885 boende på Bernstoffsvej som villaejer. Omkring 1900 sælger C.F. Lund gården.


Vilhelmsminde tegning
Vilhelmsminde set fra vest. Litografi fra o. 1915 af Franz Sědivý

Ca. 1903 til før 1916
Ejeren hedder i 1903/04 F. Christensen. Hvornår han kom og hvor længe han blev vides ikke. Men i skattebogen 1910/1911 findes L.J. Poulsen som ejeren. Han er indehaveren af købmandshandelen ”L.J. Poulsens Købmandshandel”, som det ses på fotoet. Teglværkets arbejdere kalder stedet ”Store Danmark” eller ”Lille Danmark”. Det var deres daglige mad-indkøbssted. De brugte det i stort antal, fordi afstanden til byen og dens butikker var for stor.
Hver sommer afholdtes der en stor sommer-fest for de lokale, som strømmede til og beundrede Vilhelmsmindes smukke have.


LJ Poulsen
Hvem den lille pige er, er der ikke mere nogen der ved. Måske er det L.J. Poulsens datter, og fru Poulsen der står i døren bagved.

1917 – 1931
I skattebogen for 1916/1917 finder vi Jens V. Jensen (kommis) & E.K. Jensen (syerske) på stedet. Han er sandsynligvis død før 1919. Muligvis er enken S.E. Jensen den samme person som ovennævnte E.K. Jensen – ihvertfald nævnes hun som detailhandler her 1919/1920, og hun er stadigvæk ejeren i januar 1930. Hun er nok den sidste ejer af Vilhelmsminde.


Vilhelmsminde 1931
Vilhelmsminde ca. 1931. Dette foto giver os et glimt af hverdags-livet i Kgs. Enghave for ca 75 år siden. Skyggerne viser, at det er tidlig morgen.

skolebørn vilhelmsminde
Ca. 1931. Skolebørn er på vej til skole – vel Bavnehøj Skole der blev bygget i 1928-29.

skraldevogn 1931
Ca. 1931. En skraldevogn er på vej fra lossepladsen – der i dag er forvandlet til Valbyparken. En dreng får sig en gratis køretur ved at hægte sig bagpå.

Fedevarerforretning
En tungt læsset vogn passerer Lille Danmark, måske med varer til en af gårdene eller til de nye boligbyggerier.

Kalvebodhus Mozartsvej

Kalvebodhus Enghavehus


Vilhelmsminde
”Lille Danmark”

1932-1937

”Lille Danmark” står ikke mere alene for bydelens dagligvaresalg. Mange andre butikker åbner. Allerede i 1917 er Teglværket flyttet. Sidenhen har Københavns kommune og andre interessenter haft deres hyr med at få de opkøbte jordlodder gjort sammenhængende bl.a. gennem magelæg o.lign., så de passer ind i de nye byplaner.

Sporvognen er kommet i 1915 med endestation lige i starten af bydelen (Sydhavns Plads), men de mange nye tilflyttere, og opbygningen af Musikbyen i den anden ende af bydelen nødvendiggør snart en forlængelse af sporvognsruten.


Vilhelmsminde00
”Lille Danmark”

1932-1937
Omkring 1932 besluttes det, at Mozarts Plads skal anlægges, og derfor må Vilhelms Minde vige – ingen husker længere Vilhelmine Laursen – og gården nedrives. I den lokale avis argumenteres der for pladsens nye navn, da pladsen ”allerede har heddet sådan i folkemunde i over et år”.

Mozarts Plads

 

Den 16. oktober 1937 ankommer den første sporvogn til Mozarts Plads.

 


tekst og research

Research & tekst:
Gert Topp

Web.

Søren Sol Meyer, 2016

Fotos:
Bymuséets billedarkiv

Det kgl. Bibliotek

Kilder:

Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv samt folketællinger, skattebøger, kirkebøger mv.


Produceret 2005 – Copyright © 2016
Material published on this website is protected by copyright.
Gengivelse af materialet er kun tilladt efter forudgående aftale og med tydelig kildeangivelse.


Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email
Print this page
Print

Spred kendskabet til Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv