Velkommen

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet i 1986 med det formål at indsamle og bevare de historiske minder fra Kgs. Enghave/Sydhavnen.
Karens Minde – “Sydhavnens Slot”
Websiden er udarbejdet af Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv.

Denne hjemmeside er tænkt som et redskab for den, der vil vide noget om bydelens lokalhistorie. Det er vort mål, at siden skal være stedet, hvis man søger oplysninger om Kongens Enghave.
Du kan online finde massevis af gamle billeder fra Kgs. Enghave, først og fremmest via menuen “FOTO”. Arkivdatabasen – der er lidt tungere at arbejde med – giver mulighed for at finde og vise billeder, og desuden finde informationer om andre slags arkivalier, og hvis du er interesseret, skal du være hjertelig velkommen til at besøge os i Arkivet.
Vi står altid klar med et smil og kan med vores ekspertise vejlede og råde dig til, hvordan du finder rundt i Arkivets database, hjemmeside og store reolmappe.

Hjemmesiden byder også på “historier” – små erindringsglimt eller informative artikler. Foreløbig er der et beskedent, men interessant antal historier.

Undersiderne indeholder mange forskellige slags oplysninger, som umiddelbart kan benyttes, men ønsker man endnu mere dybtgående viden om de forskellige emner må man søge oplysning ved direkte henvendelse til Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv.


Kongens Enghave Lokalhistoriske  Arkiv…

  • Indsamler, registrerer og formidler den lokale kulturarv
  • Er Kgs. Enghave/Sydhavnens fælles hukommelse
  • Sikrer at viden, kilder og sammenhænge videregives til eftertiden
  • Stiller materialet til rådighed for interesserede borgere
  • Øger kendskabet til vores lokalhistorie gennem arrangementer, udstillinger, foredrag, byvandringer og udgivelser.
  • Formidler på alle digitale platforme.

Borgernes arkiv…

Hvis du har papirer, fotos eller andet liggende, som kan fortælle noget om Kgs. Enghave/Sydhavnens historie, vil vi meget gerne høre om det.
Er du i tvivl om hvad, der har historisk interesse så spørg os – inden du evt. smider det ud.
Ved aflevering til arkivet aftaler man, om der skal være nogen begrænsninger i brugen, f.eks. at det først må bruges af andre efter en årrække. Hvis man gerne selv vil beholde “klenodierne”, kan arkivet være interesseret i at låne materialet for at beholde en kopi.

Vi gemmer din bys hukommelse og finder den frem til dig, når du skal bruge den.

Lyt til Sydhavnens historie


Den2Radio Sydhavnens historie.

Oplev Sydhavnens spændende historie, som ikke er farvet af at være udkants-bydel og øldrikker-sted.
Lasse Nyeng Hemicke har tilrettelagt udsendelsen, Sydhavnens historie.

ELLER MÅSKE OM –

Havebyen Mozart – et paradis i Sydhavnen.

Af Søren Sol Meyer og Jan Arnt – januar og oktober 2019. KELA havde en januardag i 2019 inviteret til en rundbordssamtale med syv personer, der alle er opvokset i – Havebyen Mozart i 1950’erne og 60’erne.


Copyright © 2023


Material published on this website is protected by copyright.
Gengivelse af materialet publiceret på dette website er kun tilladt efter forudgående aftale og med tydelig kildeangivelse.