Bogbestand

Bogbestanden i Kgs.Enghave Lokalhistoriske Arkiv pr.oktober 2009:

Opgjort på:

  • Forfattere
  • Forlag, Foreninger, Institutioner
  • Aviser, Tidskrifter, Hefter, Pjecer
  • Vejvisere, Kort & Kortmapper

Tilkommet siden 2012.

Moltke, Carl (I redaktionen):

       – “Port of Copenhagen”. Ang Københavns Havn. Port of Copenhagen Authority (1949) .232.s.

Forfattere:

Andersen, Finn

– ”Selv dødsboer fortæller”. Angående skifteretssager. Arkivernes Inf.Serie (1991)

Bauditz, Sophus

– ”Samlede romaner og noveller af Axel Olrik ….” – s.72-76 (1918). (Giver: – Eva Michaelsen, Vesterbro)

Becker, P W – m.fl.

– “Dansk Atlas” (oprindeligt udkommet 1831-1835)(Kbh.1974)

Beckmann, Dirk

– ”Brandbilens historie i Storkøbenhavn” (Rostras Forlag 1991)

Bendtsen, Folmer – Se: Kirkeby

Bendtzen, N P

– Artikelserie i Lokalavisen (ubekendt avis) (1973): ”Lidt om en lokal forenings

historie” (4 afsnit).

      (Se: KELoA-databasen nr.286)

Bille, Torben m.fl.

– ”En by i København” (Fremad 1979)

Boberg, Inger M

– ”Folkemindeforskningens historie – i mellem- og nordeuropa”:

– 1951,1952,1953

Broby-Johansen, R

– ”Gennem det ny København” (Gyldendal 1959)

Bødker, L m.fl.

– ”15. Nordiske Folkelivs- og Folkemindeforskermøde sept.1962”

Bøttiger, Benny (Østerbro)

-”Forundersøgelse – Kgs. Enghave” (1992)

– Bydelsatlas” (2stk.)(1993)

+”Redegørelse mv.” (Miljøministeriet/Skov- og Naturstyrelsen)

+ dokument mv hertil (mappe)

+ ”Arbejdspapir” (2 A-mapper)

Christensen, Harry

– ”Nærsamfundets arkiver”. Arkivernes Inf.Serie (1999).

Især ang. kommunernes arkiver.

Clemmensen, Knud – Lokalhistoriker og forfatter

– ”Ertebølletidens Syd-Vest Borgere”. Artikel (stencileret) i Sydvest

Bladet pr.13/5 1987

– ”Fra den Lokalhistoriske Front” Artikel (stencileret) i Sydvest Bladet

pr.13/5 1987

Dahl – Se: Hansen

Degn, Ole

– ”Alle skrives i mandtal”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

– ”De gamle købstæders hukommelse”. Ang. rådstuearkiver (1994)

Egelund – Se: Møller

Ellekilde, Hans

– ”Danske Folkeminder” (1961)

Engberg, Jens

– ”Det heles vel” (om forureningsbekæmpelse)(Kbh´s kommune 1974)

Erichsen, John

– “Frederikstaden 1749-1760. (Kbh.1972)

Etlar, Carit

– ”Dronningens Vagtmester” (1927)

Ewald, H F

– “Niels Ebbesen” (1911- 4.oplag)

Frandsen, N H

-”Foreningshistorie”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

Gaarslev, O

– ”Kongens Enghave før og nu”. Artikel bragt i jubilæumsskriftet for

Handelsforeningen SYDHAVN 1924-49.

Halvorsen, J

– ”Historien slutter”

– ”Mørklægningen og barske problemer”

Hansen, Bent

– ”Altid i ilden” (for menneskeværd). SID gennem 100 år (1997)

Hansen, Bente Dahl

– ”Måløv – en by på landet” (Ballerup Stadsarkiv 1997)(2stk.)

Hansen, Niels Jakob Mørk

– ”Køgevej – og dens historie genem 200 år”

Hawks, Ellison

– ”Ungdommens Ingeniørbog” (1924)

Helloft, Kjeld – m.fl.

– ”Spejlinger” – kunst i faglige sammenslutninger (1998)

Henningsen, Poul/PH

– ”Kolonihavens skønhed”. Artikel fra Kritisk Revy nr.1 (1927).

(Se: KELoA-databasen nr.278)

– ”Sandheden om Sydhavnen”. Artikel fra Kritisk Revy 1927,

april – s.63-71.

Hermandsen, Victor

– ”Københavns gamle kirker” (Kbh.1932)

Holm, Axel

– ”Københavns Kommunes Forfatninng” 3.udgave (Kbh.1964)

Honoré, H P

– ”Skæbner og Skikkelser (fra storbyens overdrev)(De Unges Forlag

1939)

Hvidt, Kirsten

– ”Københavns Rådhus – bygningen og dens indre liv i 100 år” (2005)

(2stk.)

Jacobsen, Aksel

– ”Det begyndte i Sydhavnen (Kbh.1946)

Jeppesen, Haldis (giver af heftet – forfatter pt ukendt).

– ”Handel og Erhverv i Bavnehøj Kvarter – i 1900-tallet”. (1990érne)

(Hefte)

Jessen, Kaj

– “Bydelsrod” (2010)(Forlaget Skriverstuen)

Jørgensen, Harald

– ”Nordiske Arkiver” (Kbh.1968)

Jørgensen, Johannes

–  ”Fra stemninger – Christianshavn 1892” – s.60-61 (kopi)

Kirkeby, Christian

– ”Folmer Bendtsen – en maler i Nordvest” (2008)

LokalhistoriskSelskab for Brønshøj/Husum & Utterslev 2008)

Kirkebæk, Birgit

– “Uduelig og ubrugelig” (SOCPOL 2007)

Kjersgaard, Erik m.fl.

– ”Danmarks Historie” (i avisform) 1885-1978. (Lademann 1978)

Korsholm, Anne m.fl.

– ”Hverdagens genskin”. Tekst og billeder ang. Sydhavnen

(Borgen 1999)

Kring – Se: Lauridsen

Kurdahl, Leif

– ”Københavns Sydhavn” – planer og udvikling frem til 1940. Speciale

i historie (omkr.1995/1998)

Larsen, Henrik

– ”Landsbyerne under København i Fortiden”. Artikel i Historiske

Meddelelser 2.Rk,bd.III s.252-253.

Transkriberet tekst.

Larsen, Knud A

– ”Bopladsfund fra stenalderen på Frederiksholm” . – s.142-143,

150-151,166-167,172-175. Evt er artikleln bragt i lokalavis

(hvilken pt ubekendt)

Larsen, Lone Palm

– ”Fra vugge til grav”. Kbh.NV (Arbejdermuseet 2000)

Lauridsen, Thomas Kring

– ”Haveforeningen Frederikshøj – socialt fællesskab med historiske

rødder”. Kopi af artikel i ubekendt tidsskrift – s.88-104

Lauring, Palle – Se: under Pjece

Lebech, Mogens

”Gamle Københavnske Billeder” (Hassings Forlag – ukendt år)

Linderskov, Georg

– ”Tiden mellem to krige” (ubekendt år)

Linvald, Steffen

– ”Rådhuspladsen – i Fortid og Nutid”. (Kbh´s Turistforening 1953

– s.51,53).

– ”Vandringer i de gamle københavnske landsbyer” (1954)

– ”Gadens cirkus” (Hernovs Forlag 1975)

Lorenz, G

– ”Københavns udvikling 1908-1933 (Gad 1934)

Marstrand, Vilhelm

– ”Hammerstrup og Sjælør” (ukendt kilde – s.411-416).

Mildal, Alex

– ”Beretning om Dansk Byplan Laboratoriums virksomhed”. (Kbh.1931)

Mogensen, Margit

– ”Menighedsrådene og deres arkiver”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

Muusmann, Carl

– ”Det glade København I-III” (Forlaget Danmark 1939)

Møller – Se: Pedersen

Møller, A Egelund

– ”Min skole på østerbro” (fra Farimagsgades skole i 1920´erne).

Forlaget Sortedam 1975/76

Mørk – Se: Hansen

Nielsen, Jørgen

– “Fra Valby til Albertslund” (2010)(Valby Lokalhistoriek Selskab

& Arkiv)

Nybo – Se: Rasmussen

Nørr, Erik

– ”Menighedsrådene og deres arkiver”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

– ”Præste og sognearkiver” (LAK 1983 – Lokalhistorisk afd.)

NN-forfattere mv

– Artikel om stenalderfund (Kbh & omegn) – s.16-17,18/19+kapiteltekst

”1000 bebyggelser omkr. Vestergade og omliggende landsbyer”).

Ubekendt forfatter og medie.

– ”Bogen om Carlsberg” (1941).

– Om fastelavn i Sydhavnen . Ubekendt forfatter og medie.

(1 A-4 papir)(1924?)

– ”Københavnske krig – om Enghaven (dvs.Kgs.Enghave) – s.129-131

– ”Om Frederiksholmsområdet” – s.73,74,137-144. Ubekendt forfatter

og medie.

– Foto af Luciemølle på Københavns Vestervold 1886. Uddrag fra

ukendt artikel og tidsskrift – s.16-17.

Olsen, Anne Lisbet

– ”Fra det nu forsvundne Brøndby” (Brøndby Lokalhistorisk Samling

1984)

Olsen, A V

– ”Historien om vor by”. Avisartikel. (Ubekendt forfatter og avis).

Olwig, Karen Fog (redigering)

– ”Uden regning” (Charlottenlund 1986)

Ousager, Sten

-”Tog og historie”. Arkivernes Inf.Serie (1994)

Overgård, Benthe – m.fl.

-”Byfornyelseshåndbogen” (1999)

Ovesen, Erik – Se: under Foreninger

Pedersen, Arne Møller

– ”Brand, vand, mug,og grimme dyr”. Arkivernes Inf.Serie (1991)(2stk.)

Pedersen, Axel H

– ”Birketing i Gl.Københavns amt 1521-1965” I-IX (med

indholdsfortegnelse)(Juristforbundets Forlag 1968)

Rambusch, Sigurd

– ”Vælgere i organisation”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

Jørgen Nybo Rasmusseen

– ”Kort – om kort og tegninger” Arkivernes Inf.Serie (1991)(2stk.)

Skougaard, Harald

– “Dansk Album” (Familiens levevilkår fra 1900-1977à)(1977)

Skov, Margrethe m.fl.

– “Et energisk samfund gennem 75 år (Dansk SHELL 1988)

Thalbitzer, Carl

– “FORD Motor Company a/s – gennem 25 år” (jubilæumsskrift)

– pr.25/6 1919-1944 (Kbh.1944).

Thestrup, Poul

– ”Mark, skilling, kroner og øre”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

– ”Pund og alen”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

Thiesens enke, L B – Se: under vejvisere

Thomassen, Ole

-”Lyse dage og sorte nætter” (Gyldendal 1980)

Valentin, Jan

– ”Ud – af mørket” I+II (Kbh.1946)

Vedel-Smith, Henrik

-”Til fædrelandets bedste flor”. Arkivernes Inf.Serie (1994)

Wenzel, Jørgen m.fl.

– ”Nørrebro” (Kbh.1997)

Worsøe, Hans H

– ”Amtmanden var med i det hele”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

– “Håndbog i slægtshistorie” (2002)

Zenius, Marianne

– ”Genremaleri og virkelighed” (1976)

Zinglersen, Bent

– ”Fra Københavns amt – 1950” (Roskilde 1951 – s.73-90/91)

– ”Historiske beboere omkr. Louis Pios gade” ”. Uddrag af avisartikel

(ukendt).

– ”Vesterbros Passage”. Uddrag af avisartikel (ukendt) s.13-14

Ørberg, Paul G

– ”Hvad præsten skrev”. Arkivernes Inf.Serie (1991)

 

 

Forlag, Foreninger, Institutioner o.lign:

 

    AKB jan.1998:

     – ”Helhedsplan for Frederiksholm-Karré’erne 7,8,11,12,14 og

Grønnegården” (januar 1998)

– ”Forvaltning af et bykvarter” (ved Jacob Pedersen)

(A-4 format)(1993)

    Arkivernes Informations Serie – 1991:

– ”Amtmanden var med i det hele” (af Hans H Worsøe)(2stk.)

      HK København afd.2+ afd.6/Handel:

      – ”100 år i handel” )1899-1999). (I redaktionen: – Erik Ovesen m.fl.)

      Berlingske Forlag:

– ”De gode gamle dage”. Folkeliv fra 1800-1900 (malerier)(1941

Byhistorisk Samling og Arkiv – I Høje Tåstrup kommune:

       – ”Hakkemose Teglværk 1847-1895”

Det Københavnske Kirkefond (redigeret vaf Erik Jensen)

– ”Trods alt…” (1944)

– ”Gry” (1945)

Dansk Lokalhistorisk Forening:

       – ”Journalen” – nr.4 september 1997. Lokal- og kulturhistorisk

tidsskrift. (2stk.)

Facaderådet(?):

– ”Facaderådet gennem 10 år 1993-2003” Pjece 2003

Hovedstadskommissionen:

– Betænkning – lavet af Hovedstadskommissionen (m. kort indlagt)

(Kbh. 1948)

      H/F Kalvebod:

-”75 års jubilæum aug.1995” (A-3 format)

Lokalarkiver i Københavnsområdet (deres materiale i A-4

plastikmapper):

     Bispebjerg Lokalhistorisk Forening:

            – diverse materiale

     Brønshøj-Husum Lokalhistorisk Samling:

            – ”Grøndalskvarteret – fra Grøndalsvænge til Bellahøj”

                      (Brh.-Husum Museum 1992)   

            – diverse materiale

     Christianshavns Lokalhistoriske Forening:

           – diverse materiale

 

     LASK:

           – ”Lokalarkiver – Historie og Identitet” (november 1997)

 – diverse materiale

     Nørrebro:

           -Tidsskriftsmateriale (sporadisk) – årg.2007-2010. Plus årsskrift 2008

     SLAK:

           – ”Det store i det små” (1997) + diverse materiale

     Tårnby Lokalhistoriske Samling:

          – Pjece 1983

Valby Lokalhistorisk Forening:

          – diverse materiale

     Vanløse Lokalhistorisk Forening:

                 – diverse materiale

     Vesterbro:

           – diverse materiale

     Østerbro:

– diverse materiale

           Lokalhistorisk Arkiv, Sundby

              – Nielsen, Helge Scheuer:

-” Stilheden på Amagerbrogade” (2stk.)(1996)

– ”Sundby 1901-1921” (1997)

     Lokalarkiver udenfor København:   

           Byhistorisk Samling og Arkiv – I Høje Tåstrup kommune:

          – ”Hakkemose Teglværk 1847-1895”

– ”Køgevej – og dens historie genem 200 år” (ved Niels

Jakob Mørk Hansen)

– Årsskrift 1985,1994,1995

     Farum Kommune Lokalarkiv:

           – ”Fritid i Farum” (særnummer)

     Historisk Selskab for Glostrup, Vallensbæk, Albertslund og Brøndby

              – ”Den tvedelte kommune 1984”

Stenlille Kommunes Lokalhistoriske Arkiv:

      Nationalmuseet

             – ”Nationalmuseets arbejdsmark 1984” (1984)

– ”Skriften på stenen”(2001)(ang. Vestre Kirkegård)

      Rigsarkivet:

– ”Arkivhåndbogen” (1999).

– ”Husene på Slotsholmen”. Statens Arkiver 2001

 

– ”Jubilæumsskrift” 1973-1998

     Stadsarkivet

       –  Historiske meddelelser om København –Årbøger:

1975,1978,1980,1989,1990,

1991(m.register for 1988-1991)

1992,1993,1994,

1995 (m.register for 1992-1995)

1997,1998,1999

2000 (m.register for 1997-2000)

2001,2002,2003,2004

-“Hammerstrup og Kongens Enghave”. Artikel af H U Ramsing m.fl.

– i Historiske Meddelelser om København 2.Rk,bd III s.199-206.

– ”Kallebod Strand”. Artikel af pt ubekendt forfatter. Historiske

meddelelser om København 1956 (eller 1957) (uddrag)

– s.176+141,425

– ”Landsbyerne under København i Fortiden”. Artikel af Henrik

Larsen

Vesterbro Lokalråd:

– ”Jubilæumsskrift 2005 – 40 år (2stk.)(nov.2005)

  Turistforeningen for København & Omegn (redigeret af

Kristjan Bure):

     – ”København & Omegn” (årbog 1954)

  Ukendt/e  Instans/er:

         – Betænkning nr.231 (1960): – ”Betænkning vedrørende partiel

byudviklingsplan nr.4 – for København og Omegn”.

–             – ”Boligområdetr ved Karensminde” (1986)

 

Aviser, Tidskrifter, Hefter, Pjecer mv.:

 

Arbejdermuseet – Skoletjenesten:

– ”Kold krig og kiksekage” (2004)

Baggrundsgruppen:

      – ”KARENSMINDE” (A-3 størrelse)(1993ca)

Bavnehøj skole:

– ”Erindringer fra Bavnehøjens skole” (år?)

– ”Bavnehøjnyt” (dec.1999,sept.2000,?2001 (Hefter)(ialt 4stk.)

– 10 fotos (i Rich mappe)

Berlingske Tidendes Bogtrykkeri:

– ”Københavns Sporveje 1911-1936

”Besøg på Carlsberg” (pjece)(?1941)

Boldklubben FREM:

– ”60 år” (1936-1946)

– ”75 år” (1886-1961)

Ellebjerg skole:

– ”Ellebjerg skole –

(Pjecer:1976/1977,1977/1978,1978/1979,1979/1980,1984(6stk.),

1985,

– ”Jubilæumsskrift” (2000)(Hefte)(5stk.)

– ”Ellebjerg skole i 50érne”

(Jubilæums- & Temanr.: – ”Emneuge” (pr.12/1 2000)(Hefte)

Fortid & Nutid:

– Nr._ (okt.1993)(tidsskrift)

– Nr 2,3,4 (1999)(tidsskrift)

– Nr.1,2,3 (2001)(tidsskrift)

Frederiksholms Avis:

      – ”Beboerforeningen FREM`s Historie”. pr.1/3+15/3+1/4 1937

– ”Historiske meddelelser om Kongens Enghave” + ”Frederiksholm i Fortid og Fremtid”

          – pr.15/6 1931+1/1+1/3 1937.

Kgs.Enghave (avis) nr.23 pr.12/11 1937+ 9/9 1938: – ”Gadenavns-biografier” (bl.a.om Richard Wagner).

            (Se: KELFA-databasen nr.284)

Kollegiet Gl.Køge Landevej:

       – ”25 års Jubilæumsskrift (A-4 papir)(1998)

Det Skønne København: (pjece). Billeder fra København & Omegn (Jespersen & Pio`s Forlag – ?før 1950

København Før & Nu:

    – ”København Før & Nu” – København i 800 år” (pjece). Udgivet i forbindelse med udstilling i

Bella Centret (samme navn) – pr.21/7-20/8 1967. I redaktionen: Palle Lauring m.fl.

Københavns Boligkommission:

        – Årsberetning 1984,1987,1991,1992,1997

Københavns Bymuseum:

        – ”Ved Sekelskiftets København” (8 fotos).

Københavns Kommune – Kulturstyrelsen:

      -”Københavns Historie – fra strandeng til storby” (august 1998)(2stk.). Tekst: Kbh´s Bymuseum

      – ”Torve og pladser (1999)(3stk.)

– ”Skuret”  (2000)(3 stk.)

– ”Nyt liv i gamle huse” (2001)

– ”Det offentlige bygger og vedligeholder” (2002)(3stk.)

– ”Bygninger ved vandet” (2003)

– ”Herregården” (2004)(2stk.)

– Bygningskulturens dag” (?2005)

LUPINEN – Louis Piosgade 12

A-4 papir om Institutionen (1998)

Personalhistorisk Tidsskrift:

             – Bind. 1992:2

          – Bind. 1997:2

          – Bind. 1998:2 (2stk.)

          – Bind. 1999:1 (2stk.)

          – Bind. 2000:2 (2stk.)

          – Bind. 2001:1

Skov- og Naturstyrelsen – Miljø og Energiministeriet:

– ”Torve og Pladser” (5stk.)(1999)

– ”Skuret” (9stk.)(2000)

Sporvejshistorisk Selskab:

      – ”Københavns Sporveje:

– Linie 3 (1982)(hefte)

– Linie 11 (1978)(hefte)

– Linie 16 (1970,1992)(hefter)

– ”By i forvandling” (1984)(hefte)

– ”Sporveje i København” 1863-1963 (2stk.)(hefte)

Sydhavnens Bibliotek:

      – Litteratur ang.Kgs.Enghave (A-4 løsblade – print pr. 22/9 2000)

Tidsskrift for Historie:

– ”1066” – 29.årg.nr.1-4 1999 (2stk.) + 30.årg.nr.3-4 2000 (2 stk.)     

Verdensspejlet – artikel 1904: – ”Om soldater – Fæstningsartilleriet” – s.504-505. Med fotos af

C Aagaard Hansen.

Motorklubben WEST:

– ”Jubilæumsskrift (1933-1983)(hefte)

 

 

Vejvisere mv.:

 

Den Røde Lokalbog:

1993/1994

1997/1998

1998/1999

2000

2001-2002

2004/2005

   Lokalbogen:

1992,1993,1994,1995

1998/1999

1999/2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

SydVesthåndbogen:

   ?før 1973

?før 1974

?før 1975

1975/1976

1980/1981?

1981/1982

1983,1984,1985

1987,1988,1989,1990,1991

1994/1995

 

Kort & Kortmapper mv.:

 

      Enkeltpersoner:

          – Thiesen, L B (ved enken): – ”Vejviser (eller anvisning til) Københavns, Christianhavns,

             Forstæderne og Frederiksbergs Beboere” (Louis Kleins bogtrykkeri 1858).

           Waagesen, H.: – ”Kort over København” (1886)

KRAK:

– ”Kort over København” (1920)

– ”Lomme-vejviser” (1950)

– ”København & Omegnen” (1954)

– ”Turistkort over København & Omegn” (1958)

Poltikens Bogkort:

          – ”København & Omegn” (1973)

 05.oktober 2009


Ved fortsat at bruge webstedet accepterer du brugen af cookies. Mere information!

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk