Folketællinger 1801 – 1916

Forord

Introduktion
Folketællingerne her er alle uddrag af de transskriberede tællinger som amatørgenealoger og andre slægsforskningsinteresserede privatpersoner i det såkaldte KIP-projekt, fortløbende indlemmer med nye indtastede tællinger i databasen: Dansk Demografisk Database (10ddd.dda.dk.)

KIP-projektet omhandler “i første omgang” perioden 1787-1921 – men vil efterhånden også medtage de nyere tællinger (101925,1930,1940,1950,1960,1970).

De her bragte uddrag af folketællingerne tager kun den del med som omhandler Kgs.Enghave-området (10altså hvad som sidenhen bliver til Frederiksholm & Sjælør sogne).

Vær opmærksom på at her kun er taget de rubrikker med som har haft indføjet faktiske oplysninger i den enkelte tælling. Og at de forskellige tællinger ikke har sammenfaldende rubrikker – samt at visse rubrikker først senere er tilføjet og/eller udeladt (10bl.a er fødested først tilkommet fra 1845). 
Angående uhensigtsmæssige og forvirrende skrivemåder i folketællingen er det godt at være opmærksom på at navneformen tidligere skriftligt var mere tilfældig (10f.eks:Christian/Kristian eller Peder/Peter o.lign) – og at vedkommende tællingsskriver evt angående navnet kan have hørt forkert – eller har gættet sig til navnets stavning. (10især udlændinges navne) – hvorfor det kan være problematisk at genfinde personen i forrige eller næste tælling ved samme stavemåde. 

Ligeledes kan der være ske fejl ved transskriberingen. Så ikke kun ved tvivlstilfælde anbefales det at checke ved de originale folketællinger.

Ved folketællingen 1787 boede der ingen personer i Kongens enghave. Tællingen er derfor ikke medtaget.

Bemærk datoangivelse for siden da de forskellige folketællinger er lagt ind i tilfældig rækkefølge. Tællingen kan også være blevet opdateret.

Udbred kendskabet til Arkivet.