Foreningsarkiv

Haveforeninger

Havekolonierne i Sydhavnen er opstået i forbindelse med af bydelens indlemmelse i Københavns kommune 1901 – samt Københavns Havns anlæggelse af sluse-spærringen 1903.

I perioden 1903-2010 er der registreret 33 forskellige havekolonier i bydelen.

Havefolket har her – ligesom andre steder – plejet deres haver i ly af den sædvanlige påhæfteder klausul: at måtte flytte straks dersom kommunen skulle bebygge.

De fleste af foreningerne er nu forsvundet – dels helt nedlagt eller stærkt beskåret (nogle endda flere gange) – dels sfa ueninghed (haverne er så blevet fordelt – og en af dem har fået nyt navn). Nogle foreninger har opkøbt andet jord andetsteds – eller i naboforeningen.

Nutidigt ligger der tolv havekolonier i bydelen.

1903:

– D.S.B./Statsbanernes Haveforening

– Frederiksholm/Frederiksholms Haveby/Haveselskabet Frederiksholm

– Kleisminde

– Ørsted

1908:
– Vasby

1916:
– pr. november: – Ny Frederiksholm

– Vilhelmsminde

1918:
– pr.25.august: – FRED

1920:
– Kalvebod

– pr.april: – Ny Kongens Enghave

1923:
– FREM
1925:
– Frederikshøj

– Frederikslund

før 1926:
– Sommerlyst

1928:
– pr.1/10: – Haverne langs vandhullet

før 1930:

– Enghavedal

– Skovbo

før 1933:
– Rosenhøj Haveforening
1933:
– Strandhaven Haveforening

før 1937:
– Parkly
1937:
– Lunden

1948:
– pr. november: – Mozart Haveby

før 1961:
– Frederiksdal

– Musikbyen

før 1966:
– Solskrænten

– Stien

før 1970:
– Sundbo

før 1988:
– Bergmanns Have

før 1998:
– Enghavedal

før 2001:
– Sydhavnen

Uden årstal (pt):
– Gyldenris

– Landly

– Rosenhøj

– RO


 

Udbred kendskabet til Arkivet.