Haveforeninger

Liste over Haveforeninger i Sydhavnen

1903-2008–>

h/f “Bergmanns Have” – før 1988-2007–>

(ved Valbyparken)

h/f “D.S.B“(alias Statsbanernes Haveforening) – pr.?1903-1957–>

(oprindeligt på DSB`s arealer ved Sydkrogen)

(tlf: Sydhavn 300:935)

h/f “Enghavedal”

(mellem FREM`s (daværende) baner og Vestre Fængsel)

(Se: Sydvest Folkeblad apr.1998:3 “Havekolonier og sporvogne”)

h/f “Frederiksdal”–  pr.marts 1923-1961–>

(ved Carl Jacobsensvej- nu: ved Sjælør Station)

h/f “Frederiksholm” (alias “Frederiksholms Haveby” – alias

“Haveselskabet Frederiksholm” (indtil 1931)

 – pr.4.september 1903-2007–>

(med marketenderi (ihvertfald fra 1918 – red.) – og telefon pr.6/2 1925 (Palæ 3398:935)

(oprindeligt på DSB`s arealer – ved Sydkrogen/Vasbygade – flytter 1979 til

– ved Thomas Koppels Allé (tidl. Pumpehusvej).

(Desuden lejes ny del (“Ny Frederiksholm”)(Se: denne)pr.16.november 1916 på et areal bag Vestre Kirkegård)(hvoraf opstår pr. 25.aug.1918 h/f “FRED” (Se: denne). Også h/f “Stien” er rest heraf (Se: denne)

(” naboen er Kødvarefabrikken”-(918)

h/f “Frederikshøj” – pr.1925-2007–>

(nu: ved Wagnersvej/Thomas Koppels Allé)(Tlf: Sydhavn 215:935)

h/f “Frederikslund” – omkr.1925-1930ca

(ved Stubmøllevej/Haydnsvej)

“…på stubmøllens gamle grund….”

“…som blev nedlagt som følge af NES-bygningens opførelse…”

h/f “Fred” – pr.25 august1918-1961–>

(ved Carl Jacobsensvej – nu: Sjælør Station)

opstået sfa af uenighed mellem h/f “Frederiksholm”(gl.del) & “Ny Frederiksholm(nye del).

h/f “FREM” – pr.1923-2007>

(ved Louis Piosgade/Gustav Bangsgade/P Knudsensgade)

h/f “Gyldenris” – pr._

 

h/f “Haverne langs Vandhullet”

– ?pr.1/10 1928-19_

h/f “Haveselskabet Frederiksholm

(Se: h/f Frederiksholm) 

h/f “Kalvebod” Haveforening- pr.1920-2007–>

(nu: Tudsemindevej – før Hammelstrupvej)(tlf: Valby894(933))

h/f “Kleisminde” – pr.?1903-1957–>

(oprindeligt på DSB`s arealer – ved Sydkrogen)(har marketenderi + tlf: Sydhavn 310:935 – og Eva 5310:940) 

h/f “Landly”

(lå langs med Enghavevej) pr._

h/f “Lunden” – 1937-1957

(ved Sydbanestien – Se: evt Reolmappe 42)

h/f “Mozart Haveby” – pr.novmber 1948-2008–>

(ved Sporgade)

h/f “Musikbyen” – før 1961-2007–>

(nu: Tudsemindevej)

h/f “Ny Frederiksholm” – pr.november 1916-19–>

oprindelig udstykket 1916 af  h/f “Frederiksholm” (og heraf sidenhen udskilt h/f “Stien” – Se: denne)

h/f “Ny Kongens Enghave” – pr.april 1920-2007–>

(ved Spontinisvej/Grønrisvej/Stubmøllevej)

h/f “Parkly” – pr.?1937-1939(ikke 1940)

 (under Stubmøllevej nr.3 – som var gården “Frederikslunds” adresse)(Tlf: Valby 3215)

“Rosenhøj” Haveforening– ?før 1933-1940–>

(lå på Hammelstrupvej – efter nr.7(933)(tlf: Valby 1544)

h/f “RO”pr._

h/f “Skovby” – pr._

(Tranehavevej – flyttes til h/f “Ørsted”)

h/f “Solskrænten” – før 1966-2001–>

(ved Spontinisvej/Hammelstrupvej)

h/f “Sommerlyst” – pr.før 1926-1929–>

(nabo til h/f “Frederiksholm” (nævnt 1925 i forbindelse med køb af  have nr.93 hos h/f “Frederiksholm – red.).

“Statsbanernes Haveforening” (Se: h/f “DSB”)

 

h/f “Stien” – før 1966-2007–>

(ved Carl Jacobsensvej)

oprindeligt h/f “Ny Frederiksholm” pr.1916 (Se: her)

h/f “Strandhaven” – (1.g. nævnt) 1933-1937(ikke 938)

(lå på Hammelstrupvej (efter nr.7 (933)(tlf: Valby 1272(933))

h/f “Sundbo” – pr.19_-2007–>

(Hammelstrupvej/Valbyparken)

h/f “Sydhavnen” – før 2001-2007–>

(ved sporgade)

h/f “Vasby” pr.1908-1933/1935

(lå ved ?Vasbygade)

h/f “Vilhelmsminde” – fra omkr.1916

(på nuværende (ældreboliger): “Engholmens” område)

h/f “Ørsted” – pr.?1903-1957–>

(oprindeligt på DSB`s arealer ved Sydkrogen – ?sidenhen: Tranehavevej)(har marketenderi + tlf: Sydhavn 172:935)

 

– – – – – – – 0 – – – – – –

Se: – (evt) artikler om h/f “Ny Kgs.Engh”af Harald Eriksen i SV Folkeblad (?januar 2002) – også lagt på hjemmesiden: www.sydhavnenshistorie.dk

– “Frederiksholm Karréerne – AKP og sporvognene” II

07. juli 2008


 

Udbred kendskabet til Arkivet.