Frederiksholm

 Kgs.Enghave matrikler(1844) Hvidovre sogn (senereValby sogn, Hammerstrup Landdistrikt, Søndre Birk (890) – sidenhen Frederiksholm & Sjælør sogne),Sokkelund Herred.

“FREDERIKSHOLM”

Ej i matr.1688

Lod nr i 1795 (Se: Undsgaard kort 1795)

Matr.1(a) m.fl.(1844) – sidenhen matr.237,239(?1947-2004?)

Adresse: Glucksvej 2 (før 1938)

Beliggende (tidl.). Enghavevej – hvor vejen ud af byen havde passeret“WILHELMSMINDE” (på nuvær: Mozarts Plads) – og knækkede i en vinkel (vejstykket som førte “bag om” – til “LISES-MINDE”).

Tlf.

Opført som lystgård i starten af 1800-tallet af Fr.VI – samtidig med og i forbindelse med lystgården ?”LASSESMINDE”) . En brandtaxation 1812 melder om to gårde med hver sin tidligere hoved(stol) som nu er blevet sammenlagte efter at være blevet repareret, istandgjort – og fået nye længer tilføjet.

Kun i tiden 1850-1855 syntes gårdene at have fungeret hver for sig – ellers har de haft samme ejer.

Navngivningen af gårdens er måske sfa sammenlægningen? (men er ikke nævnt 1812).Tidligste er folketællingen 1834.

1831 er hovedbygningen grundmuret med teglhængt tag og ?to sidelænger af mur-og bindingsværk med stråtag (endnu 1987). Omkring 1915 består gården af syv bygninger. I (1915ca) er den lange længe hestestald – den anden længe vender 90 grader herfor. (Se: Otto Fritzbøger-papir). Bygningen er nu bydelens ældste.

Folkeholdets størrelse ligger 1834 på een husholderske – fire tjenestekarle + to tjenestepiger. I 1945 vokset til ti karle og (stadig) to tjenestepiger (husholdersken eer nok erstattet af enten havemandens kone – eller mølleforpagterkonen?). Igen i 1850 eer der husholderske – og karleholdet er nu øget med en til 11 karle – plus de to tjenestepiger. Gårdens værdi forøgets altså op gennem 1800-tallet indtil teglværkets opkomst.

 

På gden holdes 1834 cirka 40 køer og ti heste. Der eer 97 td.land jord tilknyttet og der eer 24 td.ld. stor have med 400 frugttræer.

1870érne forandres hovdbygningen til bestyrerbolig for Frederiksholms teglværks bestyrer (1894 synes gården at bestå af 7 længer/bygninger).

Sfa at teglværket flytter omkr.1917 nedlægges avlsbygninger (1920/1922ca.).Hovedbygningen er således den eneste bygning tilbage (bydelens ældste) – og købes af Københavns Kommune, der indrettes stedet til akut-modtagelses-børneinstitution – sidenhen til

optagelseshjem for børn fra socialt belastede hjem.

 

Gårdejere:

1795

                        – Levin ?Lubricker f.1765ca? – d. eft 1795 eft

1795-1811

        – NN Michelsen (fabrikant) f.1765ca? – d. eft 1795

        (som “…under Hoved Nr.37 (tidligere) har haft samme gård forsikret…”)

1811-1817 (samler 2 gårde -som tidligere er forsikret under Hoved(stol)

                  Nr.36 &  Nr.37 + tilbygger nyt)

             – Friederich Christian Gleiss f.1771 – d.1835

         gift m.Marie F H Carlsen f.1779ca Eutin, Holsten – eft 1855, ?Kbh

          (Fuldmægtig i Classelotteriet/kopist i Rentekammeret/krigsråd

             (afsløret som bedrager 1817).

      (Familien bor 1801 i Badstuestræde (matr.95) – og 1829-1834? Kultorvet

      (matr.88&89)). (Enken bor 1840-1855 Vester Voldgade 73 2.sal (matr.358)).

22/7 1819-1820

                – NN NN-sen f.1789ca? – d.eft 1819

                 gift m.NN NNs-datter f. 1791ca? – d. eft 1819

12/1 1820-1822

                   – J N Nielsen f.1790ca? – d. eft 1822

                        gift m.NN NNs-datter f.1792ca? – d. eft 1822

 

13/1 1822-1825

                    – Johannes Meyer f.1792ca? – d.eft 1822

                              gift m.NN NNs-datter f.1794ca? – d.eft 1822

 

22/6 1825-1827

                 – Casper Jensen f. 1785c Kbh – d. eft 1834, ?Kbh – Fuldmægtig

                         gift m. NN NNs-datter f.1787ca? – d.eft 1834 ?Kbh

                     (Nævnt Ft-1834 boende Kgs.Nytorv 207 – men han “er

                      bortflyttet juli – og konen ved ikke hvorhen”)

 

15/8 1827-1831

             – Georg William Ogilvie f.1794ca Nr.Tranders sogn, Aalborg amt – d.5/7

                   1839, Alm.hospital, Kbh

                        gift m.Anne Marie Hovaldine _ f.1799ca Nibe – d.eft 1836, ?Kbh

                   (De: nævnt boende Ft-1801 i Bloustrød sogn, Frederiksborg amt)

                   (De: er ?oldeforældre til en nok så kendt Simon Spies)

3/8 1831 (solgt samme dag

                        Kgl.Vejsenshus, Christianshavn

3/8 1831-1835

        – Jens Weibel Neergård f.3/7 1776 Haarlev, Bjæverskov 

                 herred, Præstø amt – på Juellinge Bregentved Grevskab

                 – d.23/1864, Roskilde – generalkrigskomissær + pensionist (855)

          – gift 1.gang 4/7 1814 (opløst) m. – Marie Louise Etienne Johanne

                   Fumars f.2/9 1780 Kiel – d.20/7 1859 Kbh

                       (Franske Reformerte kirke) 

                 – gift 2.gang 25/6 1817 Gladsaxe kirke (separeret efter 1830)

                     m.- Petrea  Lorentza Lassen f.7/3 1794 Kongsdal sogn

                     – d.12/2 1838, Skt.Hans Hospital

                   (Han: nævnt boende Christianshavn (801)

                   (De: nævnt boende Frederiksberg Bredgaden (“hus nr.12”)(855)

                 – (Husholderske her 1834: – Karen J Mortensen *1797ca, _

                      – d.eft 1834)

22/7 1836-1848

               – Christian Frederik August Tuxen f.1798ca,Østre Kvt 94 

                    (matr.314) – d.eft 1850 –  Major & RD & Kgl.Landmåler

                    (gift.1.g.m. Frederikke Elisabeth Somner f.1804ca Kiel

             gift m. – Johanne Marianne Jensen f. 1812ca Ringsted 

                        – d. eft 1880 ?Kbh

                  (De: nævnt boende Ll.Konensgade 73 2.sal (845)

                  (De: nævnt boende Nørregade 45a 3.sal (matr.233)(850)

                (Hun: nævnt boende Nørregade 32, forhus 3.sal (matr.233A)(885)

8/3 1848-1852

            – Phillip Th. Julius Knudsen f.1792ca Snoldelev sogn, Roskilde amt

             – d.eft 1848 – Kammeråd & Overretsprokurator for Hof- og Statsamt

                gift m.- Julie Zusclag f.1791ca ?Kbh – d. 1852ca

Enken 12/5 1852-1858

                  (Hun: bor 1840, Dronningens Tværgade nr.335 (stuen til gården)

                  – og har lyststed, Frederiksdal, Lyngby sogn, Sokkelund herred)

             – (Som forvalter her 1850: – Herman Magnus Hansen

                           *1830ca Svaneke, Bornholm – d.eft 1850 + ugift)

             –  (Som husholderske 1850 – her: – Agda Hildegarde Sølvander

                            *1823ca Halmstad (S) – d.eft 1850 + ugift)

27/10 1858-1862

           – Niels Olsen G/Hjelte f.1806ca Kbh – d.eft 1862 – + prokurator

                gift m. Hanne Juliane Frederikke Sørensen f.1807 Svendborg

                  – d. eft 1862, ?Kbh

             (De: er tidligere møller-par, Alsted sogn & herred, Sorø amt (850)

1860-1870:

                – A H Petersen f.1830ca? – d. eft 1870 – + murermester &

                   teglværksejer

                      gift m. NN NN-sen f.1832ca? – d. eft

               (Som avlsbestyrer her 1860: – Lars Larsen *1826ca – d. eft 1860)

              (?Som avlsbestyrer her:19/6 1862-1868 – Claus Bertelsen f.1805ca

                Broager sogn, Als – d.eft 1868 – + prokurator (?1834-1840 er

   han avlsforvalter på “RAUNSHOLT”(Hrgd), Herrested sogn,  Svendborg amt).

         (?1845-1850 er han forpagter af “HELLERUP” (Hgd), Vindinge sogn,

            Svendborg amt)

            gift 1.gang m. – NN NNs-datter f.1807ca? – d. eft_ – gift 2.gang. m.

              – Sophie Antonette NNs-datter f.1822ca Assens – d. eft_

22/4 1868-1871

         – Jens Carl Christian Løchte/Löchte f.1831ca Kollerup sogn,

               Hanherred, Thisted amt – d.eft 1880 – gårdejer + direktør

           gift m . Maren Sørensen Dam f.1835ca Aaby sogn, Hjørring amt

            – d.eft 1871, ?Kbh

             (1890 er de er gårdejer-par på “Stendalgård”, Kollerup sogn –

             (hans fædrende gård – red.)

 

6/5 1871-1873 (to brødre i fællesskab)

       – Johan G Køhler f.1827ca? – d.eft 1885 – Murermester & teglværksejer

            gift m. NN NN-sen f.1830ca? – d.eft 1870

      + Vilhelm Køhler f.?31/3 1843 Usserød, Birkerød sogn,

             Frederiksborg amt – d.24/5 1922, Kbh – Murermester & teglværksejer

             gift m. Hansine Sibbern Wever f.1836ca Karlebo præstegård  

                – d.eft 1885, ?Kbh

6/5 1873-1920ca

A/S Frederiksholms Teglværk:

            (1880+1890 bor på gården: – Carl Thorning Seierøe f.1821ca 

               Knardrup9a, Ølstykke herred, Frederiksborg amt – d. eft 1880 –

               – (tidligere) møller & gårdejer, Karlebo sogn – nu: avlsforvalter

                   på  (bonde)gården

           – gift m. Nathalie Christiane Jacobsen (Wever) f.1820ca

                    Ganløse sogn? – d.eft 1880)).

(1906-1916(1918) bor her: – Orla Sibban(Sibbern) Køhler f.22/8 1867

                      Frevenhaven (D) – direktør & murermester på teglværket

                  – d. eft 1916

        gift m. Louise Køhler f.24/4 1898 Nivaa – d. eft 1916

              (Evt bebos gården 1902-1922 også af bestyrer NN Boserup f. 872ca?

                 – d. eft 1929

1922-1964/juni 2008

                                      Kbh`s Kommune

Hovedbygningen indrettes til akut modtagelse-institution – først for (mindre)

børn i en akut situation. Sidenhen som en Selvejende Social-Institution/Optagelseshjem,

hvor børn og unge fra socialt belastede hjem anbringes/optages

Bygningen fungerer stadigvæk 2016 som social børneinstitution.


Del dette indhold på Sociale medier.

Ved fortsat at bruge webstedet accepterer du brugen af cookies. Mere information!

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk