Introduktion til database


I arkivets database indlægges løbende de online-registreringer, der foretages af arkivets materialesamling. Målet er at få foretaget registrering af hele materialet.

Arkivdatabasen giver adgang til over 10.000 registreringer – især af billeder, men også af andre arkivalier (papirer, malerier, bøger,  aviser, genstande og meget andet), der belyser Sydhavnens historie.

Arkivdatabasen

Søgning i Arkivdatabasen er hurtig, uanset om du vælger søgning “Som emneord” eller andre typer søgning. Søgeresultatet vises i form af meget små billeder eller dokument link, som forstørres ved klik.
Arkivdatabasen opdateres til stadighed, efterhånden som Lokalhistorisk Arkiv får registreret sin store beholdning af arkivalier. Den indeholder (februar 2019) over 4.500 registreringer, hvoraf langt hovedparten er billeder.
Antallet af emneord er p.t. ca. 5.000.

Du er velkommen til at komme og søge i Arkivdatabasen i Arkivets normale åbningstid.

God fornøjelse!


Udbred kendskabet til Arkivet.