Lokale YouTube-indslag

Gennemsnitsbedømmelse:


Her på siden vil blive bragt henvisninger til links med lokalhistorisk stof – mest i form af videoindslag, YouTube o. lign. Lokalarkivet er interesseret i alle henvisninger om relevante adresser og steder for sådant visuelt lokalstof.

Send en mail til adressen:   sydhavnen@outlook.dk

Efterhånden som mængden tager til vil disse indslag blive ordnet i udvalgte emner.1. udgave af CD’en udgivet i 2013 kan erhverves ved henvendelse til Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv og så længe lager haves.

Filmen er produceret for Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv & Enghave Kanal.
–  (Full version)

De fattige i Kongens Enghave fra 1913 til i dag.

Gennem et omfattende billedmateriale viser filmen livet blandt de fattige og hjemløse, som blev udstødt af samfundet under Danmarks økonomiske kriser, men som skabte sig deres egen tilværelse i Sydhavnens haveforeninger og i udtjente både i Lorterenden.
Historiefortæller – Poul-Erik Lind.


KELA havde en januardag i 2019 inviteret til en rundbordssamtale med syv personer, der alle er opvokset i Havebyen Mozart i 1950’erne og 60’erne. I hele interviewet følger billeder fra samtalen og Havebyen Mozart.
Et web-interview af Jan Arnt og Søren Sol Meyer, januar og oktober 2019.


Web: Søren Sol Meyer
Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv havde inviteret den lokale sognepræst Per Ramsdal til at holde et foredrag om hans syn på det gamle og det nye Sydhavn.
Foredraget blev afholdt 11. oktober 2017 og havde lokket omkring et halvt hundrede tilhørere, der alle fik en super oplevelse.
Tilmed fik vi efter pausen et indblik i hvordan den nye kirke på Teglholmen skulle se ud og tankerne bag den nye kirke, der også  fungere som kulturhus med cafe.

Se hele artiklen 

Web: Søren Sol Meyer
Gæst er forfatter Jan Arnt.
Produceret af:
Amalie Roger, Mie Gregersen, Laila-Sofie Asingh, Laura Ytte Rechnagel, Amanda Storch. (TVMedieDMJX)+HAVNEFAR

Relaterede emner · Morten Madøre.
1. udgave af CD’en udgivet i 2014 kan erhverves ved henvendelse til Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv og så længe lager haves.

Filmen er produceret for Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv & Enghave Kanal.
–  (Full version)

Frederiksholm 100 år – 1913-2013
København blev grundlagt af Absalon, siger man. Frederiksholm blev grundlagt af jævne arbejdere, der selv ville forme deres eget liv. DVD-filmen skildrer baggrunden for Frederiksholms opståen og udvikling gennem den kooperative bevægelse. Historierne om det blomstrende foreningsliv, om butikslivet, om hvordan et oprør blandt frederiksholmerne førte til beboerdemokratiets fødsel, og om arkitekterne bliver fortalt med mange historiske fotos fra hverdagslivet. Da beboerne flyttede ind i AKB’s første karré i P. Knudsens Gade/Hørdums Gade i efteråret 1913, var det Sydhavnens fødsel som boligområde. Frederiksholm var helt fra begyndelsen et unikt boligområde, der byggede på idéen om at skabe et bedre liv for almindelige mennesker.
Historiefortæller – Poul-Erik Lind.


Producer & Web: Søren Sol Meyer

KELA deltog i kulturhuset Karens Mindes fejring af, at nu er foråret kommet.
Fra kl. 12.00 kunne man møde folk fra Lokalhistorisk Arkiv og få en god snak om Sydhavnen, dengang vi var børn og naturligvis også om bydelens udvikling.
Vores historiske udstilling i Pavillonen var som sædvanlig særdeles godt besøgt, og vi havde så mange hyggelige og seriøse samtaler med mennesker, der viste stor interesse for Sydhavnens historie, at vi forventer, at der måske kommer en del nye medlemmer til Lokalhistorisk Arkiv.
Det var en fantastisk sommerdag, hvor solen skinnede, og træerne lige var sprunget ud.
Både vi og vore mange besøgende fik en overordentlig dejlig dag ud af det.


Relaterede emner:  Dansepavillonens historie & Karens Minde.Giver: Ruth Nielsen
Web: Søren Sol Meyer

Disse to smalfilm har Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv modtaget af folkeskolelærer Ruth Nielsen.
Ruth – som den afholdte lærerinde blev kaldt blandt sine elever –  var folkeskolelærer på Ellebjerg skole i en menneskealder.


OBS! Hvis du – kære læser – kan tilføje med oplysninger om disse film, er du velkommen til at kontakte vores arkiv.

Filmene er  fra de første udflugter arrangeret for alle eleverne på Ellebjerg skole i starten af 50’erne og 60’erne.
Det var fast kutyme gennem mange år, at samtlige elever på skolen en sommerdag gik i samlet trop fra Ellebjerg skole gennem Vestre Kirkegård over Carlsbergbroen gennem Søndermarken for til sidst at ende  i Zoologisk Have.
Turen til Zoo blev efterhånden til en årlig fast og tilbagevendende begivenhed.

Smalfilmene indeholder klip fra Ellebjerg skole, hvordan det var at starte i første klasse, turen til Zoologisk Have, en Bornholmer tur samt et lærerbesøg på Kirsebærhavens skole i Valby.


Pavillonen på Karens Minde

Fortæller og rundviser: Bjarne Wesch

Vores trofaste og utrolig vidende omkring Sydhavnens historie, frivillig medarbejder i Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv Bjarne Wesch fortæller her om pavillonen på Karens Minde.

Læs mere om Karens Minde, tryk på knappen:   Karens Minde


Relaterede emner:  Dansepavillonens historie & Karens Minde.

Filmen er produceret af: TVMedieDMJX
TVMedieDMJX er kanal for videoindhold knyttet til TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.


Afskeden med de gamle vogne – på tur med linie 16

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

For 50 år siden – den 1. maj 1966 – udrangerede Københavns Sporveje de sidste gamle toakslede vogne. Sporvejshistorisk Selskab arrangerede en række ture på forskellige sporvognslinier – i denne film kan du se et tilbageblik på turen den 5. juni 1966, som foregik på linie 16.

Se de skønne billeder fra Sydhavnen sidst i filmen.


The Bachelors.      (“Instrumentalnummer“)

I Sydhavnen havde vi naturligvis vores egne originale og populære 60´er bands “The Bachelors” & “The Lennons”.
Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv har uploadet denne musik-video fra midt-60’erne via You Tube – (et instrumentalnummer af The Bachelors, som er et ud af 27 velbevarede CD-musiknumre fra de glade 60’ere og The Bachelors).    –    “Flere er stærkt på vej”!


Læs mere:   HISTORIEN OM SYDHAVNSGRUPPEN, THE BACHELORS.

The Lennons: “Wonder where my baby is tonight (Musikvideo)

The Lennons har i foråret 2014 lavet flere musik-videoer via You Tube –  for Internet. Et af dem er:  “Wonder where my baby is tonight” . Oprindeligt et KINKS nr fra cirka 1965.


Læs mere om The Lennons, (Tryk her!)


Køgevejens Gasbeholder sprænges

Film: (MediaPro – RoslevPhoto.com)

Valbys og Sydhavnens  vartegn 1965-2012 bliver nedrevet 4/11 2012 – under direkte bevågning af 20.000 tilskuere.


Valby Gastårn
(Også kaldet Køgevej Gasbeholderstation, Valby Gasbeholder mm.) var en 108 meter høj lyseblå gasbeholder i Valby (København), der indtil sommeren 2007 deponerede 200.000 m3 bygas af typen spaltgas. Det er en såkaldt tørgasbeholder, dvs. der brugtes ikke (modsat vådgasbeholdere) vand til at holde gassen indespærret. Opbevaring af gas til bygasnettet blev overflødiggjort, da Københavns Energi skiftede til en ny type bygas. Bygas2, som den kaldes, består af naturgas og luft. Da den nye gastype har lignende egenskaber kunne de fleste forbrugere fortsætte brugen af eksisterende gasinstallationer.

I 2007 blev der søgt om fredning af Gasbeholderen, men der blev aldrig gennemført en fredning. Arkitektfirmaet JJW Arkitekter fremlagde i 2008 en vision om “Valby Gassilo” som en bæredygtig, lodret bydel. Da ejeren, Københavns Energi, ikke kunne finde en køber, blev det besluttet at rive gasbeholderen ned i november 2012.

Den 4. november 2012 kl 12:01 blev gasbeholderen væltet, ved brug af 50 kg af sprængstoffet pentrit. Der var ikke tale om at sprænge tårnet i stumper og stykker, men derimod en kontrolleret sprængning for at få det lagt ned, så det kunne skæres op og delene genanvendes.

Lørdag 8. september 2012 – kamptid kl.15:00.

FREM-målmand Jacob Køhler Hansens saksespark i modstander Skold Birkerøds net skaffer 1-1 i overtid til klubben

 

Udbred kendskabet til Arkivet.