Medlemmer 1924-1964

Register over Næringsdrivende i Kongens Enghave 1928- 1964.

Især baseret på Handelsforeningen “FREDERIKSHOLM” – stiftet 29.jan. 1924 (alias handelsforeningen “SYDHAVN”).


A O Ahlstrøm *25/8 1903 (ej DDA6)AutoopretningsIndehaver Sydkrogen 40 etabl:1/4 1948 – i:okt.1956-1964? nr.164

S Amisen? Grønthandler Gustav Bangsgade_ 1928- nr.65

A Andersen *30/10 1917 Skomagermester Enghavevej 198(alias Borgbjergvej_) etabl:15/12 1942 – i:juli 1943-1964? nr.72

C Andersen *11/8 1915 Kulhandler Enghavevej 197

etabl:11/8 1943 – i:okt.1944-1964? nr.92

E Ager Andersen Mejeriejer Hammelstrupvej 5

apr.1945-apr.1946 (“ny ejer”) nr.95

E Andersen Skomagermester P.Knudsensgade 29

i:1956 nr.164

H C Andersen *2/10 1885 Vognmand(+ “Frederiksholms Flytteforretning” – Se:J.Poulsen) Sjælør Boulevard 21i:okt.1949-før jan.1952(død) nr.131

H Andersen *22/2(?ej mar.el. aug.) 1908 Vognmand Borgmester Christiansensgade 44 – flytter til Baadehavnsgade 9 (2.sal) før 1956 i:okt.1952-mar.1963(udmeldt) nr.131

Karlo Andersen *11/3 1908 Malermester Beethovensvej 4 etabl:19/12 1950 – i:juli 1956-1964? nr.196

K E Andersen *16/10 1915 ?Grønthandler Stubmøllevej 20 etabl:1/3 1962 – i:okt.1962-1964? nr.121

Kaj Sjødahl Andersen *15/4 1896 gift Detailhandler P.Knudsensgade 29 (etabl.1929) i:1930-1955? nr.43 Han har afleveret erindrings-papir: bl.a. gift 1923 m. datteren af marketenderen (Hans Chr.Andersen) i h/f Frederikslund (Stubmøllevej/Grønrisvej)(Se: mappe nr.48)

Laura Andersen, fru *12/6 1898 ForretningsIndehave(“Sæbeforretningen”) Mozarts Plads 1/3 etabl:1/5 1934 – i:apr.1939-dec.1962(ophør) nr.70

L Andersen *14/3 1893 Restauratør (“Café Elleboe”) Sjælør Boulevard 49 i:apr.1944-jan.1951(ophørt) nr.77

NN Andersen Smørhandler Sydhavnsgade 1

Okt.1928-jan.1936 (ophørt) nr.36

N P Andersen *26/9 1896 Viktualiehandler/Høker P.Knudsensgade1 i:1930-jan.1950 nr.42

P J Andersen *22/1 1914 Fiskehandler Mozartsvej 9

etabl:30/4 1943 – i:jan.1944-sept.1959(solgt) nr.74

Aa Andersen *30/7 1909 Skomagermester Baunehøjallé 1 etabl:15/31933 – i:juli 1956-sept.1959(udmeldt)

Aage Andersen *2/5 1928 Købmand (“Haveforeningen Mozart”) Baadehavnsgade_

etabl:25/3 1954 – i:jan.1957-1964? nr.172

P Andreasen *16/11 1904 Tobakshandler Baunehøj Allé 3

etabl:27/6 1951 – i:juli 1956-jun.1959(udmeldt) nr.152

NN Andresen Frugt-Grønthandler Gustav Bangsgade_

okt.1928-okt.1932 – igen jan.1933 nr.41

Peter Anthonsen (foto) Radio & TV-Forhandler   Borgbjergsvej_ ?-19

NN Arendrup Bankbestyrer (Handelsbanken) Enghavevej 225 jan.1939-okt.1944 (flyttet) nr.68

H Badino, fru *27/10 1900 Ostehandler Enghavevej 227/229(alias Borgbjergsvej 21)etabl:12/5 1934 – i:okt.1934-juli 1936 (udmeldt) – (igen) jan.1938-1964? nr.46(44)

O K Barfred *15/12 1895           Mejeriejer Mozartsvej 3

i:jan.1948-jan.1952 (“uden interesse”). Igen juli  1955-jan.1956(ophørt) nr._

Einer Baunsøe *12/6 1903 Købmand Hammelstrupvej 3 i:apr.1944-1955? nr.84

H Baunsøe *12/9 1901 Købmand Ellebjergvej – flytter til Frimestervej 31, NV(?jan.1947) i:jan.1945-1958? nr.94 (“hvilende medlem” – ihvertfald før okt.1949-1958?)

J Beck Frugthandler Mozartsvej 7 apr.1933- nr.39C·

P Bendixsen *7/8 1910 Røgvarefabrikant     i:okt.1956-1964? nr.168

Christian Berg *20/2 1894 – d.dec.1964 Kulhandler/Vognmand Vasby Tværgade 3 i:apr.1948-dec.1964(død) nr._

Knud L Berg *19/1 1937 Urmager Mozartsvej 48 etabl:1/10 1959 – i:okt.1962-1964? nr.65

H Bernhard *27/4 1914 Frisørmester Mozartsvej 17 i:juli 1956-1964? nr.156

B Berntsen *26/1 1948 Købmand Hammelstrupvej 31 jan.1948-før juli 1955(udmeldt)

NN Billmann Grønthandler Enghavevej_ 1928-okt.1928/9 nr.57

C Bistrup *13/10 1887 – d.før jan.1950 Restauratør (“Cafe Kgs.Enghave”) Stubmøllevej i:juli 1943-før jan.1950 nr.73

NN Folke Bjørksen *15/1 1903 Fiskehandler Mozartsvej 21 etabl:1/12 1949 – i:juli 1956-mar.1957(solgt) nr.159

H Blom *30/5 1909 Købmand Mozartsvej 24 etabl:5/12 1961 – i:jan.1962-1964? nr.61

NN Blunch *28/6 1890 Slagtermester Hammelstrupvej 3 etabl:1/7 1939 – i:apr.1948-1964? nr.110

V Blytner *9/8 1911 Urmager Mozartsvej 11 i:apr.1944-dec.1959(solgt) nr.79

K Borgen *21/7 1907 Apoteker Borgbjergvej 15 etabl:1/4 1955 – i:1955-1964? nr.59

NN Bosse Grønthandler Enghavevej 215 udm.15.aug 1928 – og igen 1932 (??) nr.59

W Botschinsky Skræddermester Enghavevej 244

okt.1934-jan.1938 (slettet) nr.48

Svend Boye *21/12 1914 Tobakshandler Vasbygade 54

etabl:10/9 1948 – i:jan.1956-1964? nr.91

B W Braun *16/4 1916 Malermester Beethovensvej 13

etabl:1950 – i:okt.1960-mar.1963(udmeldt)

K Breinholt *12/2 1907 Ellebjergvej 36

i:apr.1948-mar.1951(ophørt) nr.112

NN Broholm Skomagermester Stubmøllevej 20 i:okt.1947-inden 1948(udmeldt)

Evald Bryan Manufakturhandler Enghavevej 250 jan.1943- nr.69

Carl Wilhelm Buchner *25/6 1901 Cigarhandler/Skibsprovianteringshandler Sydhavnsgade 9 – flytter til Baadehavnsgade 22 (?jan.1953) – så til Glucksvej 16 (før 1956)

etabl.1/9 1924 – i:jan.1949-1964? nr.123 (“hvilende medlem ?1956-1964?)

P Burmeister *12/3 1927 Automaler Sydkrogen 1

etabl:26/8 1955 – i:juli 1956-1964? nr.162

Christian Børnsen Smørhandler Sydhavnsgade 1 – flyttet til Mozartsvej 22(nr.24 1959) pr.1941 etabl:3/10 1926 – i:1936-okt.1936 (udmeldt). Igen pr.jan.1941-sept.1961(solgt) (nr.47)

J Stensgaard Carlsen (kv)*16/2 1894

gift Mejeriejer (clå ved siden af Fiskeforretningc) Enghavevej 217(alias Borgbjergvej 9)

(etabl:21/12 1923 – i:1927)1930-1964? nr.38(æresmedlem pr jan.1964).

Manden var gørtlermester – som lavede lysekroner

ol.lign. i Ll.Strandstræde (Se: K.Sjødahl

Andersen-papir – mappe nr.48)

B L Christensen *22/7 1923 Gas-Vandmester Hammelstrupvej 32 etabl:1/7 1953 – i:juli 1958-1964? nr.191

B Christensen Barbermester Enghavevej 213(alias Borgbjergsvej 5)

i:jan.1946-dec.1963(udmeldt) nr.88

B Christensen *31/12 1935 Autoopretnings-værkstedsejer (“Sydhavns Auto Service”) Baadehavnsgade

etabl:1/7 1955 – i:okt.1956-dec.1956(udmeldt) nr._

B Christensen *16/7 1913 Restauratør (“Kaffebaren”) Sydhavnsgade 1

etabl:1/10 1952 – i:juli 1956-1964? nr.87

C Christensen Kaffehandler Enghavevej 243 (alias Borgbjergvej 35)

i:okt.1935-før juli 1955 (udmeldt) nr.51

E M Christensen *7/5 1900 Skotøjshandler Borgbjergsvej 34

etabl:18/8 1922 – i:1938-1964?

E Christensen *30/9 1904 Læderhandler Sydhavnsgade 1

etabl:1/12 1954 – i:juli 1955-dec.1959(udmeldt) nr.156

E Christensen *25/11 1921 Autosadelmagermester Sydkrogen 29

etabl:2/2 1955 – i:okt.1956-1964? nr.163

Harry Christensen Mekaniker Enghavevej 209 udm.29.sept 1928 nr.50 Â·

H Christensen *7/7 1905 – d.dec 1957ca Cykelhandler Sjælør Boulevard 41

etabl:24/9 1945 – i:juli 1955-dec.1957(død)

H Christensen *12/3 1880 Apoteker Enghavevej 223(alias Borgbjergvej 15)

I Christensen Viktualiehandler P.Knudsensgade 1 ?-1928 nr.19

J C Christensen *24/10 1910 GulvafhøvlerfirmaIndehaver Offenbachsvej 19 etabl:1/2 1946 – i:okt 1955-jun.1957(flyttet) nr.153

M Christensen Installatør Enghavevej 229 okt.1934-juli 1939 (ophørt) nr.47

NN Christensen Restauratør Central Caféen , Sydhavns Plads 1(el.5) 1930-1932 nr.36

NN Christensen *7/5 1900 Skotøjshandler Enghavevej 234(alias Borgbjergsvej 34) i:jan.1939-1955?

NN Christensen *?24/9 1916(Se: NN Faber) Bådebygger Baadehavnsgade 13

etabl:16/5 1946 – i:juli 1956-1964? nr.167

P Christensen Cigarhandler Enghavevej 202 1928-jan.1934 nr.22

Børge Christiansen *18/12 1908

Vognmand Händelsvej 23

etabl:1/6 1939 – i:juli 1954-1972 nr.122

E Christiansen *27/11 1922 Malermester Scandiagade 60?

etabl:1/9 1958-i:juli 1962-1964?

NN Christiansen Barber Enghavevej 213 1928- nr.1

R Rich(ard) Clausen *27/12 1897 Kioskejer/Frugthandler Teglholmsgade 2 – flytter til Borgbjergsvej 36 (jan.1947ca) etabl: 28/9 1933 – i:okt.1944-10/5 1958(udmeldt) nr.90

V F Damm Bankbestyrer (Handelsbanken) Enghavevej 225(alias Borgbjergsvej 17)

i:okt.1944-mar.1955(død) nr.94

S H Dam Mejeriejer P.Knudsensgade 25(?senere nr.27) (?fra starten 1913)(1920 -Se: mappe nr.7) 1928- nr.20

H P Davidsen *13/6 1899 – d. dec.1961 Købmand Sjælør Boulevard 42

etabl:11/11 1933 – i:okt1948-før jan.1962(død)(??dec.1963:”solgt”- (?”enken” -red.)

NN Dreyer Gas-vandmester P.Knudsensgade 2 juli 1930- 1.juli 1931 nr.45

J Durchwaider *20/9 1915 Provisor Borgbjergsvej 15 i:juli 1958 sept.1964(“rejst”)

L Eeberling *17/9 1919 Bagermester Stubmøllevej 13 etabl:1/5 1957 – i:juli 1957-mar.1958(solgt) nr.176

NN Eibye (foto hs H.Eriksen) Cigarhandler Enghavevej 228 apr 1930-1931?(?934) nr.44

Jens P Ejsted *1/10 1920 Fiskehandler Borgbjergsvej 9 etabl:1/8 1963- i:apr.1964-1964? nr.56

NN Friis Eriksen *20/9 1909 Radioforhandler Enghavevej 198 i:apr.1954-sept.1956(ophørt) nr._

J P Eskildsen FrugthandlerEnghavevej 215(alias Borgbjergvej 7) i:okt

1932-jun.1958ca (solgt) nr. ej nævnt

NN Faber *?24/9 1916 (Se: NN Christensen) Bådebygger Baadehavnsgade 13 etabl:16/5 1946 – i:juli 1956-1964? nr.167

Frode Frandsen *3/3 1887?(siden oplyst 31/3 1891) Bagermester Enghavevej 244(alias Borgbjergvej 44)

(i:1924)1928-mar.1958 ca (solgt) nr.54

NN Frandsen Postmester Enghavevej 226 i:apr.1939-december 1952(“syg”- udmeldt) nr.69

A Frederiksen *26/1 1869 Skomagermester P.Knudsensgade 2 (værksted & udsalg) (fra starten 1913 – Se: mappe nr.1)1928-1950?(død før 1953) nr.31 (kontigentfri pr.jan 1947)

Halvor Frederiksen *22/3 1890 Restauratør (“Engholmen”) Enghavevej 228(alias H.Jensensgade 1 (2.sal) eller Borgbjergsvej 36/40) etabl.24/3 1933 – i:jan.1939(?ej 1933)-1964? nr.47 (“hvilende medlem ” pr.1947/1949)

Johannes Frederiksen *4/1(?ej 14/12) 1895 Isenkræmmer Enghavevej 211(alias Borgbjergsvej 3) (i:1924)1928-1964? nr.2

R Frederiksen *29/10 1918 Frugthandler Borgbjergvej 7 etabl:15/6 1958 – i:juli 1958-dec.1962(udmeldt) nr.190

NN Friis, fru Mejeriejer Stradellasvej 2 i:jan.1948-sept.1953(ophørt)

F Fryer *21/10 1916 Sølvsmed Hammelstrupvej 14 i:okt.1948-før jan.1953 nr.122

NN Faaborg Restauratør (har 1.ste bevilling i “Engholmen” – indretter privatbolig på 2.sal (Se: mappe nr.8a) Enghavevej 228

jan.1938-okt.1938 (ophørt) nr.47

A/S “GESA” Sydkrogen 1 E etabl:1/3 1948 – i:1955-1964?

M Glendorf, fru *8/1 1894 Kioskejer Mozartsvej 11 etabl:26/11 1943 – i:juli 1955-sept.1964(solgt) nr.139

Svend Åge Godfredsen Cigarhandler Enghavevej 228 1932-okt.1932 – igen jan.1933 nr.42

Helge Grandal *24/2 1927 Malermester Hørdumsgade 39

etabl:1/1 1959 – i:apr.1962-1964? nr.99

Gredsted, Merete * 1909ca? Gymnastik- og Danse Instruktør/leder (“Frederiksholms Gymnastik og DanseInstitut” (1939ca-1941? – tlf.Valby 2468) – Fr.holms Selskabslokaler, Enghavevej 230(Se: Fr.holms Avis 1/1 1941.s4)) Offenbachsvej 32 jan 1939-

Ib Gregersen *23/9 1917 Vognmand/Depotbestyrer Hammelstrupvej 14

etabl:2/1 1956 – i:jan.1956-1964? nr.73

S Gregersen *20/5 1889 – d.før 1956 Vognmand/Depotbestyrer Peter Sabroesgade 30 (1940 flyttet til Hammelstrupvej 14) i:1937-før jan.1956(død) nr.52

S Jensen Grøndlund Bestyrer Farvehandel Enghavevej 209 jan 1932-juli

1932 nr.46

W Gaarslev Cykelhandler Mozartsvej 3 jan.1939-apr.1939 (død) nr.59

Arne T Hansen (foto – + hustruen:Kirsten) Firmaejer (Flugger Byggefinish

Borgbjergsvej 39 ?-1984?·

Benni Hansen *1970ca, Valby Slagtermester pr 1/7 2003-?

(Se: Valby Avis juli2005 s.8) Borgbjergsvej 23

Børge Hansen *20/9 1909 Cykelhandler Mozartsvej 32 etabl:1/6 1945 – i:juli 1948-195mar.1960(flyttet) nr.113

Arne Torben Hansen Maskinmester Scandiagade 88 (2.sal)

i:okt 1963-1964? nr.115

B Hansen Frugthandler Mozartsvej 29

i:apr.1948-jan.1954(udmeldt)

Ellen Hansen Damefrisør Stradellasvej 28 st

i:okt.1947-1964?

E V Hansen (kv)*19/6 1894 gift Købmand Enghavevej 260(alias Borgbjergvej 60)(etabl.23/3 1923 – i:1924(ej 1927)-1943ca/ jun.1957ca (solgt)Hun: tidl. Kioskejeren på Sydhavns Plads (fordi manden da sejlede). Havde også skibsprovianteringen for salt-og kulbåde i Sydhavnen.

E Brochenius Hansen *29/3 1895 Frugthandler Enghavevej 198

etabl:17/71942 – i:juli 1943-dec.1962(udmeldt) nr.71

E Hansen Mejeriejer P.Knudsensgade 29 jan.1939-juli 1939 (ophørt)

H Hansen Se: nedenfor Frugthandler(sidenhen Transport – Se: nedenfor) Wagnersvej 41 jan.1944- nr.72

H Hansen *14/10 1915 Vognmand/Motortransport-Indehaver Stradellasvej 28 st (?i:1944)jan.1947-juli 1949(udmeldt)

H Hansen Mejeriejer Hammelstrupvej 5 i:juli 1946-jan.1948

Ib Hessner Hansen *14/10 1921 Møbelpolstrer Hammelstrupvej 16 i:okt.1955-mar.1956(slettet pga restance-red.) nr.154

Jørgen Hansen *1953ca? (foto) Vinhandler   (Skjold Burne)Mozartsvej _

?-1984?

J M Hansen *14/10 1940 Sadelmager

Strausvej 7(3.sal) etabl:10

J M Hansen *14/10 1940 Sadelmager

Strausvej 7(3.sal) etabl:10/1 1962-

i:apr.1962- mar.1963(udmeldt) nr.116

Kaj A Hansen (foto – +hustruen) Kantine/Cafeteria-ejer (Familien Hansens Kaffebar/Kaffebaren)

Borgbjergsvej 15 (senere nr.19) i:1950-1984?

Kaj Hansen *2/8 1906 Købmand Wagnersvej 41 etabl:3/10 1953 – i:okt.1955-1964? nr.159

K W Hansen *14/9 1909 Købmand Enghavevej 198 etabl:1/7 1947 – i:okt.1948-1964? nr.121

NN Hjort Hansen Bagermester Mozartsvej 9 i:jan.1939-1964? nr.60

NN Hansen Cykelhandler Stubmøllevej 20 i:okt.1947-inden 1948(udmeldt) nr._

NN Hansen     Farvehandler (Dinesens Farvehandel)    Mozartsvej _ ?-1984?

N P Hansen Fiskehandler Peter Sabroesgade 1 1928-?1928 nr.16

N P Hansen Kulhandler Vasby Tværgade okt.1928-jan.1944

(“midlertidigt lukket”)

Poul Hansen *5/2 1907 Købmand Wagnersvej 15 etabl:16/11 1958 – i:juli 1959-jun.1960(udmeldt) nr.143

P O Hansen *24/10 1910 Kørelærer Sjælør Boulevard 43 (3.sal) i:okt.1955-1955? nr.155

P Hansen *7/12 1918 Frugthandler Mozartsvej 7 – flyttet til Borgbjergsvej 37 (jan.1962) etabl:1941 – i:juli 1949-1964?

R Hansen Restauratør P.Knudsensgade 1 i:jan.1953-jan.1954(ophørt) nr.14

S O Hansen *24/10 1909 Vognmand/Kørelærer Sjælør Boulevard 43

– etabl:15/11 1927 – i:1955-jan 1956 (slettet pga restance -red.) nr.129

Svend Hansen *15/8 1916 Mekaniker/Vognmand(“Sydhavnsbilen”) Stubmøllevej 14 – flytter til Sydkrogen 23 (eft.jan.1947) – så til Vasbygade 54 (?ej nr.50) før 1956 i:jan 1947-dec.1956(ophørt) nr.89

S Hansen Mejeriejer Händelsvej 32 okt.1941 nr.69

Vilhelm Hansen Snedkermester Louis Piosgade31 udm.juli 1928 nr.58

V Hansen P.Knudsensgade 29 1928- nr.7

Aage N Hansen *14/4 1895 – d.mar.1962 Gas- Vandmester Straussvej 7 (3.sal) etabl:16/6 1952 – i:juli 1957-mar.1962(død) nr.179(“hvilende medlem” før 1962)

M Happel Skomagermester Gustav Bangsgade udm. 12.maj 1928- nr.27

NN Hartmann Barbermester Enghavevej 223 juli 1946-okt.1946 (udmeldt) nr.96

NN Hauerbach *1/8 1892 Annoncerepræsentant Islands Brygge 33 (2.sal) i:jan.1945-1964? nr.93

O Hav *1/3 1910 Bladhandler Enghavevej 201 etabl:1/10 1945 – i:okt.1962-1964? nr.163

H Heitmann *11/8 1927 Mekanikermester Sydkrogen 1 E etabl:4/3 1961 – i:juli 1961-1964? nr.173

P Herlevsen *26/7 1915 Vinduespolérer Rubinsteinsvej 1 (2.sal)

etabl:1/5 1941 – i:1955-1964?

V O Hermansen *22/5 1923 Radiotekniker Enghavevej 198

etabl:1/6 1940 – i:okt.1956-1964? nr.130

A. Henriksen *4/3 1913 Tøjudlejer (“Garderobe Service”) Borgbjergsvej 54 etabl:2/1 1940 – i:juli 1955-1964? nr.149

C Henriksen *24/1 1911 Brændselshandler

Baadehavnsgade 18

etabl:31/1 1939 – i:jan.1956-dec.1956(udmeldt)

F Henrichsen *10/3 1912 Gas- og Vandmester Haydnsvej 19

i:jan.1944-jan.1950(“sluttet”) nr.70

NN Bøge Henriksen *12/4 1916 Boghandler Sydhavnsgade 1 etabl:15/6 1943 – jan.1946-1964? nr.90

O Henriksen *20/11 1906 – d.dec.1957ca Kulhandler Baadehavnsgade 18 etabl:3/7 1946 – i:juli 1955-dec1957(død) nr.145

A Hermansen *24/11 1894 Tobakshandler Borgmester Christiansensgade 2 etabl:18/7 1955 – i:1955-1964? nr._

NN Hinkel Manufakturhandler P.Knudsensgade 25 1928-apr.1928 nr.63

K Hintz Ekviperingshandler Enghavevej 247

okt.1935-okt.1937 (ophørt)- nr.52

O Hobert *8/4 1905 Kioskejer(“Sydhavnskiosken”) Sydhavns Plads 1 etabl:1943 – i:juli 1956-dec.1956(udmeldt) nr.161

L Holger-Madsen, fru Biografejer (“Enghave Bio”) Borgbjergsvej 28 etabl.15/1 1938 – i:okt.1956-dec.1957(udmeldt)

NN Iversen Holmberg Skomagermester Hammelstrupvej 29

apr.1944-før okt.1947(udmeldt) nr.84

A Holmer Enghavevej 198 ?-1928 nr.26

H V Holst *29/2 1908 Skræddermester Johan Kellersvej 24 etabl:1/1 1940 – i:juli 1955-1964? nr.152

Aage Houlring Produkthandler Borgmester Christiansensgade 54 i:okt.1948-før okt.1953(død) nr.118

NN Husum Konfekturerhandler P.Sabroesvej 1 juli 1932-okt.1933 nr. ej nævnt

NN Højberg Blikkenslagermester Hørdumsgade 5

juli 1946-1955? nr.94

E Iversen Købmand Mozartsvej 3(nr.1?) jan.1934-juli 1935 (udmeldt) – igen jan.1939 (fordi flyttet til Mozarts Plads 1 pr.jan.1939) – før juli 1955(solgt) nr.45(56)

G Jacobsen *22/4 1901 Direktør (“N C Trykkeriet”) Scandiagade 12 – flytter til sydhavns Plads 4 før 1956 nr.127

Hugo Jacobsen *9/11 1927 (søn af Ole Jacobsen) Bagermester Borgbjergsvej 44 etabl:1/5 1958 – i:juli 1958-1964? nr.189

Ole Jacobsen *8/3 1900 (fader til Hugo Jacobsen) Bagermester (fra starten 1913 sfa opførelsen af Karré 1- Se: Gaarslev-artikel: mappe nr.1 s.24ca) Enghavevej 200 (“ved siden af grønthandler Thomas Jensen”)(1913)i:1928(ej 1931- red.) -1964? nr.39

O Jacobsen *9/3 1900-1955? Bagermester Enghavej 200

jan.1928-1955? nr.39

A Jensen Kulgraver/Brændehandler Sydhavnsgade_ udm.apr 1928- nr.40

A Jensen *23/3 1914 MakinværkstedsIndehaver Frederiksholms Havnevej 1 etabl:12/4 1960 – i:apr.1962-1964? nr.117d

Erland Jensen Entréprenør Sjælør Boulevard 34 2.sal okt.1944-mar.1947(død) nr.91

Ernst H Jensen Farvehandler Mozarts Plads 1 i:jan.1939-apr.1948(udmeldt)

nr.55

E K (?el.S E) Jensen *1891ca? enke (?+ syerske 1916/1917) eft. Købmand: “Lille Danmark” (alias “WILHEMSMINDE” (Kgs:Enghave5b m.fl.) Enghavevej 262

?1916/1928-jan. nr.42

Finn Jensen *8/7 1931 Isenkræmmer Borgbjergsvej 3

etabl:1/11 1964 – i:okt.1964-1964? nr.166

F Jensen *8/6 1915 Fuldmægtig (“Handelsbanken”) Hammelstrupvej 8etabl:4/10 1933 – i:

H E Jensen *10/1 1891 – d.jun.1959 Tøffelmager Frederiksholm Havnevej 1(alias Sydhavns Plads 1) (etabl:23/3 1923 – i:1924)1928-jun.1959(død) nr.34

H F Jensen *9/10 1892 Karosserifabrikant Sydhavnsgade 1 etabl:1/5 1922 – i:okt.1956-1964? nr.170

H Jensen Restauratør Stubmøllevej 9 etabl:1/9 1947 – i:juli 1956-mar.1959(udmeldt)

Jens V Jensen *1889ca? Købmand(kommis: 1916) “Lille Danmark” (Kgs:Enghave5b m.fl.) Enghavevej 262 1928-jan.1930 (enken: E K (?ell.S E Jensen – 1916-1930?) nr.42

Inger Loudrup Jensen,fru Gymnastik- og Danse Instruktør/leder (“Frederiksholms Gymnastik og DanseInstitut” (1939ca-1941?(medlem jan1940-juli1940: så udmeldt af Handelsforeningen) – tlf.Valby 2468) – Fr.holms Selskabslokaler, Enghavevej 230 (Se: Fr.holms Avis 1/1 1941.s4) Offenbachsvej 32 jan 1939- nr.43

Jean Jensen Grosserer Gustav Bangsgade 7 udm. 29.sept 1928 nr.15

Kaj Jensen *1/12 1935 Isenkræmmer Borgbjergsvej 3 etabl.1/11 1964 –

i:okt.1964-1964? nr.165

K Heine Jensen 23/4 1910 Vulkanisør Vasbygade 54

i:okt.1942-okt.1948(solgt) nr.70

Leo Aakjær Jensen *26/8 1898 Købmand Offenbachsvej 36

(i:1924 )apr.1944-juli 1944 (udmeldt). Igen ?1948-dec.1958(solgt) nr.82

M Jensen *4/4 1902 Manufakturhandler (“Tülles Manufakture”)

i:juli 1955-okt.1955(“udmeldt igen”)

NN Kofoed Jensen Broderihandler P.Knudsensgade 27 apr.1933-okt 1933 nr.42

NN Varberg Jensen *19/2 1893 Vognmand(“Musikbyens Lillebil”) Mozartsvej 18 i:juli 1948-før juli 1954(død) nr.116

NN Jensen Mejeriejer (“Enggården”) jan 1939-okt.1939(ophørt) nr.53

NN Jensen, fru Vognmand Harald Jensensgade 8 (1.sal) i:jan.1943(?1940)-dec.1963(udmeldt) nr.70

O G Jensen *13/9 1914 Mejeriejer P.Knudsensgade 25 (senere nr.27) i:jan.1947-1955? nr.91

P Jensen *1875ca?   Købmand (KRAK:1906) Enghavevej 262 (“Ll.Danmark” ?1906-?)´

S Jensen *27/8 1893 Guldsmed Enghavevej 221 (i:1924)1928-1955? nr.33

Tage Jensen *16/10 1929 Købmand Borgbjergsvej 60 etabl:6/11 1957 – i:juli 1957-1964? nr.178

Thomas Jensen Grønthandler             (og/el.frugthandle)

(ved.s.a.bageren:   Ole Jacobsen) Enghavevej 200/2  (fra starten sfa

Karré 1`s opførelse 1913 – Se: mappe nr.1)1928- nr.4

Valdemar Jensen *19/7 1889 Købmand Enghavevej 221/3(alias Borgbjergvej 13) (etabl:1/2 1917 – i:1924 eller 1927)1928-jun.1961(solgt) nr.12

· Erik B B Jespersen *7/10 1933 Tankejer (“Vidol Tanken”) Borgmester Christiansensgade 59 etabl:13/1 1961 – i:apr.1962-sept.1962(udmeldt) nr.143

C Johansen Sydhavnsgade 2 i:1938-juli 1949(“lukket”) nr.31

Hardy Johansen *13/9 1936 Autolakerer Sydkrogen 23

etabl:1/4 1960 – i:juli 1962-1964? nr.140

J Johansen *18/7 1883 – d.før okt.1954 Cykelhandler Gustav Bangsgade 21

(sidste bopæl: P.Knudsensgade 32 1.sal(1954)

(i:1924)1928-okt.1954 nr.9

J Johansen Mejeriejer P.Knudsensgade 25 (senere nr.27) okt.1935-apr.1947(“solgt”) nr.50

Leif Aage Johansen *19/6 1920 Revisor Händelsvej 47 (2.sal) etabl: 1951 – i:juli 1956-mar.1957(udmeldt)

E Jonasson *20/12 1930 Kantineejer Sydhavns Plads 4 (5.sal) etabl:15/10 1956 – i:jan.1957-mar.1959(udmeldt) nr.175

Anker Jørgensen *19/2 1912 Papirgrosserer Wagnersvej 18 – flyttet til Händelsvej 3 før 1956 i:okt.1952-mar.1957(udmeldt) nr.119

August Jørgensen Restauratør “StrandCaféen” Enghavevej (eft. nr.228)1932-apr.1937 (nedlægges vinter 1937 sfa ENGHOLMEN`s opførelse (Se:mappe nr.8a). (han flytter til “Flaskekroen”, Hvidovre sg pr.1/4 1937 – Se:mappe nr.8a) nr.25

E Jørgensen Malermester Schubertsvej 7 3.sal – flyttet til Rubinsteinsvej 27 (2.sal )1944ca apr.1940- nr.62

E Jørgensen *27/4 1899 Radiotekniker Enghavevej 198 i:okt.1947-1955?

E Jørgensen, fru *29/1 1913 skibsprovianteringsIndehaver Baadehavnsgade 13 etabl:15/11 1948 – i:jan.1956-1964? nr.139

G Tarp Jørgensen *30/10 1905 Barbermester P.Knudsensgade 25/27 (etabl:23 12 1926 – i:1927)1928-1955? nr.62(æresmedlem pr.jan.1964)

H Jørgensen Broderihandler Enghavevej 202 apr.1933-okt.1935(ophørt) nr.43

Kaj Jørgensen Møbelhandler Enghavevej 228 jan.1938-juli 1938 (flyttet) nr._

M Jørgensen *29/5 1896 Fiskehandler Borgbjergsvej 37 etabl:1/1 1950 – i:1950-1964? nr._(“hvilende” medlem før 1965)

NN Hansted Jørgensen Malermester Enghavevej 204

apr.1933-juli 1942 (flyttet) nr.43

NN Jørgensen Skomagermester P.Knudsensgade 27 okt.1935-juli 1938 (ophørt) nr.49

S Jørgensen *25/12 1909 Kioskejer Mozarts Plads 1 etabl:2/1 1953 – i:1954-sept.1961(ophørt) nr._

Tage Jørgensen Installatør Fredriksholms Havnevej etabl:1/8 1950 – etabl:1/6 1955 – i:før jan.1953 – mar.1956(ophørt)

Aage Jørgensen *1887ca? Caféejer (Strandcafeén – åbnes 1919 (Se: K Sjødahl Andersen-papir – mappe nr.48) – nedlægges vinter 1937 sfa ENGHOLMEN`s opførelse (Se: mappe nr.8a). 1919-1932ca

NN Kirkeby *1949ca Slagtermester (?1986-2003)

(Se: Valby Avis juli2005 s.8) Borgbjergsvej 23

P E Kisling *14/10 1915 Købmand Enghavevej 200        etabl 1/6 1955 – i:juli 1955-1964?         nr.144

F Knudsen *18/7 1921 Bagermester Hammestrupvej 28 (2.sal tv) etabl.6/4 1955 – i:1955-dec.1957(solgt)          nr._

NN Knudsen *18/11 1903 Skotøjshandler Enghavevej 219(alias Borgbjergsvej 11) i:juli 1946-1964?                 nr.93

N N Knudsen *27/12 1911 Direktør(“Træ & Stenkompagniet” Borgm.Christiansensgade 90 – flytter til Baadehavnsgade 8 efter 1958i:juli 1955-1964  nr._

J Kofod *28/8 1924 Isenkræmmer Mozartsvej 5      etabl:1/10 1960 – i:okt.1960-1964?                 nr.172

Kai Kofoed *27/5 1922 Blomstterhandler Borgbjergsvej 36 etabl:1/11 1957 – i:okt.1957-1964?                nr.181

NN Kofoed *1/2 1898 Blomsterhandler (“Sylvia”) Borgbjergsvej 36 i:1938-sept.1957(solgt)

K Kornerup, fru *23/7 1921 Blomsterhandler (“Amoza”) Mozartsvej 19 etabl:1/9 1955 – i:okt.1955-1964?         nr.157

J Korsholm *23/3 1888 Cigarhandler Hammelstrupvej 31         etabl:2/1 1910 – i:apr.1948-1964?               nr.103

NN Juel Kressner Automobilforhandler jan.1939-jan.1940 (“ingen interesse”)              nr.65

G Kristensen Bogtrykker Hammelstrupvej 2 apr.1941-okt.1943 (udmeldt)           nr.66

K E Kristensen *18/11 1816 Cykelhandler Sjælør Boulevard 41 etabl:1/7 1958 – i:juli 1958-1964?            nr.193

K Kristensen *8/8 1917 Bogtrykker Hammelstrupvej 2 – flytter til Scandiagade 12 omkr.1950 – så til Sydhavns Plads 4 (jan.1953 ca)

etabl:20/6 1941 – i: jun.1944-1964?           nr.76

R Kristensen *16/11 1913 Bogtrykker Hammelstrupvej 2 – flytter til Scandiagade 12 (jan. 1950ca) – siden til Sydhavnes Plads 4 (?jan.1953)

etabl:20/6 1941 – i:jan.1944-1964?           nr.75

NN Kronborg Grosserer Sydkrogen 10&60        ?-jun 1962(udmeldt)

Børge Kyllesbech *23/9 1918 Danseinstruktør (“Danseinstitut Kyllesbech”) Sjælør Boulevard 43 etabl: 1/9 1948 – i:juli 1955-1964

A E Larsen *16/10 1897 Bagermester Stubmøllevej 22 etabl:24/3 1928 – i:juli 1948-1964? nr.114

B Larsen Skræddermester P.Knudsensgade 2 udm.1928- nr.30

Christian Larsen *10/12 1895 – d.september ca 1953 Malermester Peter Sabroesgade 14 i:jan.1944-før okt.1953(død) nr.73

C Aage Larsen *1/12 1911 Trikotagehandler (“Molly”) Mozarts Plads 1a etabl:17/4 1954 – i:juli 1955-dec.1962(udmeldt) nr.140

C Larsen *25/7 1890 – d. før okt.1950 Redaktør P.Knudsensgade 31 (i:1926)1928-før okt.1950(død) nr.60

E Larsen *25/2 1903 Brændselshandler Baadehavnsgade 18 etabl:13/3 1958 – i:apr.1957-mar.1959(udmeldt) nr.188

G Larsen Mejeriejer Mozartsvej 5 i:okt.1956-dec.1956(udmeldt) nr.160

H Larsen *20/5 1913 Restauratør P.Knudsensgade 1 i:1954-dec.1959(udmeldt)

J Christian Larsen *12/2 1903 Skræddermester Stubmøllevej 2 etabl: 1/6 1945 – i:juli1955-1964? nr._

J Larsen Viktualiehandler Enghavevej 209 juli 1932-okt.1939 (ophørt) nr.ej nævnt

L Larsen *21/5 1882 – d.juli 1955ca Fiskehandler (clå ved siden af Ismejeriet: Carlsen(kvinde)c. – Se: K Sjødahl Andersen-papir – mappe nr.48) Enghavevej 217 (i:1924)1928-sept.1955 (død) nr.32 (“hvilende medlem” før 1953)

NN Larsen Vaskeriejer P.Knudsensgade 31 1928-juli 1932 nr.25

NN Larsen Se: under Rasmussen Sydhavnsgade 1

H H Lefolie *3/7 1905 Bankbestyrer Borgbjergsvej 17 i:1955-1964? nr._

B Liebst *6/6 1913 Konfekturehandler Enghavevej 198 etabl:2/1 1958 – i:apr.1958-1964?    nr.182

K Lillevang *26/8 1925 Tankejer Vasbygade 54 etabl:1/4 1958 – i:apr.1958-1964?           nr.186

Otto Lind *25/5 1927 Købmand Stubmøllevej 11 etabl:1/11 1950 – i:okt.1955-1964?             nr.158

Hans Ludvigsen *10/12 1907 Gas & Vandmester Gustav Bangsgade 21 etabl:29/11 1937 – i:juli 1955-1964?     nr.124

J Lynggaard Viktualiehandler Mozarts Plads 1 i:jan.1939-1964?           nr.54

C Lövenstein senior Bagermester Enghavevej 215 jan.1930-apr.1945 (død)          nr.35

NN Lövenstein junior *5/4 1909 Bagermester Enghavevej 215 i:jan.1945-1964?          nr.92

C Madsen *22/6 1922 Vaskeriejer P.Knudsensgade 31 etabl:1/4 1945 – i:apr.1960-jun.1961(udmeldt)              nr.165

Jens Madsen Bagermester Enghavevej 215 udm.okt 1928      nr.11

NN Madsen, fru (?Frederiksholms) Havnevej 430 udmeldt juni 1928       nr.65

NN Madsen Skomagermester Mozartsvej 9 jan.1939-okt.1939 (udmeldt)    nr.61

NN Magnussen, frk SæbeforretningsIndehaver (“Sæbeforretningen”) Enghavevej 232(alias Borgbjergsvej 32) i:jan.1939-dec.1956(ophørt)     nr.50

Aage Maintz Blikkenslagermester Haydnsvej 15 -flytter til Hvidovre Allé 3 (?eft.jan.1950) etabl:1/3 1946 – i:jan.1947-juli 1950(flyttet)    nr.90

Cort Markmann *17/9 1917 Barbermester/Frisørmester Enghavevej 233(alias Borgbjergsvej 25)(køber kiosken, Borgbjergsvej 19 pr.4/5 1969) i:jan.1948-1955?

Georg Mathiasen *3/4 1918 Mekaniker Sydkrogen 23 i:okt.1948-jan.1950

NN Mathiasen Vognmand Vasbygade 53 i:okt.1948-før jan.1949(slettet)       nr._

O Metzh Bazarmester Enghavevej ?228 udm.29.sept 1928           nr.55

E Michelsen *22/2 1943 Slagtermester Borgbjergsvej 23 i:okt.1964-1964?         nr.141

C Mikkelsen *17/1 1913 Produkthandler Baadehavnsgade 18 etabl:21/12 1943 – i:juli 1955-dec.1958              nr.146

NN Koch Mogensen 21/2 1907 Slagtermester Enghavevej 231(alias Borgbjergvej 25/23) jan.1944 (ikke 1942-red.)-1964?            nr.55

W Mouritzen senior Slagtermester Beethovensvej 13 apr.1933-jan 1935 (slettet pga restance). Igen pr. jan.1939 – men (igen) slettet pga restance

pr.april 1939)              nr.38(57)

NN Mouritzen junior Slagtermester Enghavevej 200 apr.1933-apr.1935 (udmeldt)     nr.44

V Mølholm *22/8 1887 Benzinforhandler Vasbygade 52 etabl 1/12 1931 – i:juli 1955-dec.1957(solgt)    nr.151

E Møller-Jacobsen, fru *13/11 1912 Konfekturehandler (“Konfekture”) Sjælør Boulevard 43 etabl:22/7 1953 – i:juli 1955-dec.1963(solgt)    nr.13

 

E Møller *22/4 1889 Købmand Enghavevej 200 (i:1927)apr.1928-

apr.1955 (ophørt)                   nr.40

Jørn Bundgaard Møller *23/3 1935 Blomstehandler Bavnehøj Allé 25

etabl:25/3 1958 – i:apr.1958-mar.1959(udmeldt) nr.155

Max Møller *11/4 1905 Vognmand Sydhavn(?sgade) 14 – flytter til

Vasbygade 54 (jan.1947) – så til P.Knudsensgade 30(privat)

(jan.1953)     etabl: 1/5 1925 – i:juli 1937-12/5 1958(udmeldt) nr.47

NN Paaske Møller Viktualiehandler     jan 1941-?                    nr.64

Poul Møller *1934ca? (foto) Møbelhandler (Møller Møbler)

Borgmester Christiansensgade 47 ?-1984?

P Møller Købmand P.Knudsensgade 1         1928-         nr.64

Th Møller Cykelhandler Mozartsvej 13

jan.1939-apr.1939 (slettet juli 1939pga restance)               nr.63

NN Maaløv Enghavevej 219         1928-?           nr.51

K Neertoft *7/1 1915 Manufakturhandler Borgbjergsvej 50

etabl:6/2 1946 – i:juli 1955-1964?                     nr.147

H Neumann *28/8 1923 Fiskehandler Tranehavevej 1

etabl:21/12 1955 – i:juli 1956-1964?                  nr.146

Georg Nicolajsen Malermester Mozartsvej 22

i:okt.1949-før jan.1950                   nr.130

A C Nielsen Mejeriejer (“Mejeri & Smørforretningen “ENGHAVE”) Enghavevej 228 (hj a.Gustav Bangsgade)

?-1938(bygningen nedrevet efterår 1938)(Se: annoncen: mappe nr.55)

Bendt Nielsen *22/11 1918 Isenkræmmer Borgbjergsvej 39

etabl:1/8 1963 – i:apr.1964-1964? nr.84

Børge Nielsen *1/7 1924 Blomsterhandler Mozartsvej 19

i:okt.1952-før juli 1955(solgt) nr.117

Børge Nielsen *23/9 1920 Vognmand Vasbygade 50

etabl:10/9 1954 – i:apr.1958-1964? nr.184

C Nielsen *2/4 1901 Kioskejer Enghavevej 227(alias borgbjergvej 19) i:apr.1936-1955? nr.48

Ditlev Nielsen*11/6 1875 – d.før jan.1947 Glarmester Hørdumsgade 25 /sid. P.Sabroesgade 20

(i:1924)1928-okt.1932 nr.14 (kontigentfri pr.jan.1939)

E Christian Nielsen *27/ 1928 Viktualiehandler Hammelstrupvej 30

etabl:6/2 1958 – i:apr.1958-1964? nr.187

G Nielsen *11/9 1902 Snedkermester (Frederiksholms Maskinsnedkeri”) Borgmester Christiansensgade 58 -flytter til Baadehavnsgade 18 før 1956

etabl:1/7 1947 – i:juli 1955-1964? nr.141

Kai Nielsen Slagtermester Enghavevej 231-233

okt.1941- nr.67

Kaj Simon Nielsen *21/8 1915 BudfirmaIndehaver (“Budcentralen”) Borgmester Christiansensgade 44

i:jan.1953-jan.1954(udmeldt) nr.130

Karl Nielsen Automekaniker Sydhavnsgade 1

i:okt.1947-jan.1950

NN Nielsen *1951ca? Købmand

Enghavevej _ evt.?1980érne

(Se: K Sjødahl Andersen-papir – mappe nr.48)

NN Nielsen Manufakturhandler Enghavevej 250

udm.okt 1928-        nr.44

NN Nielsen Grønthandler Enghavevej 209 1930-1930 nr.40 (flyttet til “Flora Danica” ?fra 1.okt.1931)

NN Nielsen Vaskeriejer P.Knudsensgade 31

apr.1933- nr.45

NN Nielsen Direktør (“Kalvebod”) Mozartsvej 3

jan.1939- nr.58

NN Nielsen Mejeriejer P.Knudsensgade 29

okt.1937-okt.1938 (Ophørt) nr.48

P Møller Nielsen *11/5 1934 Møbelhandler Mozartsvej 17

etabl:6/11 1959 – i:okt.1959-1964? nr.164

Svend Nielsen *29/10 1901 Frugthandler(siden Ølhandler) Sydhavnsgade (1928-?)_ – flytter til Enghavevej 228 – flytter så (1938)til nr.236 – derefter til Enghavevej 263(alias Borgbjergvej 55 (2.sal)) i dec.1946 1928(apr.1933)-1955? nr.45(33)

Sylvia Nielsson, frk (gift Kofoed) *1/2 1898 Blomsterforretningsindehaver

Enghavevej 236/238(alias Borgbjergvej 36)

i:jan.1938-1955? nr.48

Villy Nielsen Vognmand Glucksvej 8

okt.1941-apr.1943 (flyttet) nr.68

H Nilsson *25/6 1918 Viktualiehandler Baunehøj Allé

etabl:1929 – i:juli 1956-dec.1962(udmeldt) nr.153

Wilhelm Nimb Grosserer Louis Piosgade 31 (flyttet til Ellebjergvej 17 2.sal (?

1943) – så til Haydnsvej 23 st.(?jan.1953-1960?) apr.1938-jan.1940 (lukket pga sygdom – igen

jan.1941-jan.1943 (“lukket pga varemangel”). Igen jan.1946-jan.1952(“syg”). Atter

okt.1953-mar.1960(slettet) nr.53

H Norlander *10/5 1891 Konfekturehandler Borgbjergsvej 28

etabl.1/1 1937 – i:1955- jun.1957(udmeldt)

NN Norsker Viktualiehandler Enghavevej 198

etabl:1/4 1928 -i:okt.1928-31.maj 1931 -1964? nr.38

NN Thomsen Obel *24/3 1920 Cykelhandler Mozartsvej 32 – flytter til nr.17 (apr.1960) etabl:1/4 1960 – i:apr.1960-dec.1962(ophørt) nr.166·

C C Ohlsen *8/4 1905 AutoSmedemester Vasbygade 50 etabl:13/2 1955 – i:juli 1955-1964? nr.150

Gordon Olsen *5/4 1918 Bagermester Hammelstrupvej 29

i:okt.1949-1955?

G Olsen *6/6 1902 Mejeriejer Händelsvej 32

etabl:1/3 1942 – i:okt.1949-1964? nr.128

H P Olsen *17/2 1924 Mejeriejer Stradellasvej 2

etabl:20/109 1953 – i:1955-dec.1956(ophørt)

H P Olsen Boghandler Sydhavnsgade 2

juli 1932-okt.1937 (ophørt) nr.11

NN Olsen Cigarhandler Sydhavnsgade 2 1928- nr.23

NN Olsen Cykelhandler (“Komet”) Enghavevej 209(alias Borgbjergvej 1) i:okt.1935-1964? nr.54

O Olsen *11/8 1915 Grosserer/Direktør (tømmerhandelen: “Selandia”) /Installatør Mozartsvej 11 – flytter til nr.48(?jan.1938). Igen på adressen før 1956

i:jan 1936-apr.1938(udmeldt). Igen apr.1942-jan.1944 + juli 1944-jan.1954 (flyttet). Igen jan.1956-1964?(som Installatør). nr.49/69/88/47

NN Olsson Installatør Mozartsvej 11

i:apr.1942-1955? nr.69

NN Olsson Frugthandler(+sælger blomster) Stubmøllevej 22

juli 1944-juli 1945 (flyttet) nr.87

Willy Orbe *11/11 1930 Kioskejer Rubinsteinsvej 32

etabl.1/11 1955 – i:1956-dec.1959(udmeldt) nr.160

A M Pedersen *26/6 1893 Benzinforhandler

etabl:9/10 1948 – i:okt.1959-1961? nr.132

E Th. Pedersen *17/6 1916 – d.dec.1962 Malermester Peter Sabroesgade 26 – flytter til Sydhavnsgade 4 før 1961

etabl:1/3 1955 – i:1956-dec.1962(død) nr.165

Kaj Pedersen *26/2 1921 Guldsmed P.Knudsensgade 29 (?bopæl: P.Knudsensgade 90 2.sal) i:jan.1949-1955? nr.125

N K Pedersen *11/4 1896 Fabrikant Vasbygade 54

etabl:1939 – i:1950-1964?            nr._

P Pedersen *16/12 1899 Kioskejer Sjælør Boulevard 43

etabl:6/2 1946 – i:1951-1964? nr._

S A Pedersen *8/8 1907 Frugthandler Sydhavns Plads

i:juli 1945-jan.1952(“uden interesse”) nr.96

V Pedersen, ?fru Glarmester Enghavevej 229

etabl:15/4 1934 – i:jan.1934-1964? nr.43

NN Pennov *24/12 1916 Malermester Glucksvej 4

etabl:9/6 1943 – i:1952-1964?               nr._

A B Petersen *26/5 1922 Installatør Enghavevej 98 (5.sal)

etabl:1/7 1960 – i:okt.1960-1964? nr.170

B Petersen Barbermester Mozartsvej 17

apr.1944-juli 1944 (død) nr.80

Georg Petersen Barbermester Enghavevej 198

okt.1944-juli 1947(solgt) nr.93

Hj(almer) O Petersen *29/12 1902 Cykelmekaniker Borgbjergsvej 1

etabl:1/12 1945 – i:juli 1955-mar.1963(udmeldt) nr.148

J Petersen *22/8 1875 – d. før jan.1962 Skomagermester Gustav Bangsgade 20/Bazaren – flyttet til P.Knudsensgade 29 pr.1937 sfa opførelsen af “ENGHOLMEN”)

i:okt.1928-1955 (ophørt 1955? – men nu: kontigentfri – død før jan.1962) nr.40

M Petersen *29/4 1909 Frugthandler Mozartsvej 15

etabl:11/5 1960 – i:juli 1960-1964? nr.168

NN Engelbrecht Petersen *12/8 1907 Bagermester

Enghavevej 172 etabl:2/5 1933 – i:juli 1956-1964? nr.148

NN Petersen, fru Mejeriejer P.Knudsensgade 27

apr 1933-okt.1937 (ophørt) nr.41

Raymond Petersen Installatør Mozartsvej 11

jan.1939-okt.1939 (“midlertidigt ophørt”) nr.52

Viggo Petersen *5/7 1895 Glarmester Enghavevej 231 (“Det gule hus”) i:jan.1934-1955? (nr.44)

W Petersen *11/8 1921 Fiskehandler Mozartsvej 9

etabl:1/11 1959 – i:juli 1960-1964? nr.167

Dina Pettersson, fru Fiskehandler (“Fiskeforretningen”) Mozartsvej

9 jan.1939-apr.1939 (udmeldt) nr.64

G Pier *19/9 1907 Renseriejer Sjælør Boulevard 43

etabl:20/10 1950 – i:1955-1964? nr._

Harald Poulsen *1898ca? Købmand Sydhavnsgade 1 (tidl. Enghavevej 196 – flytter så til Enghavevej 221 – alias Borgbjergsvej 21. Sønnen Knud Poulsen overtager. (iflg.H.Eriksen) okt.1928-apr.1935 nr.37

H Poulsen *14/11 1915 Bagermester Hammelstrupvej 29

etabl:1/2 1946 – i:juli 1957-dec.1957(solgt)

J Poulsen *16/1 1888 Flytteforretningsindehaver (“Frederiksholms Flytteforretning”) Nordre Fasanvej 28 (1.sal) i:okt.1949-1955?

Kai Werner Poulsen *28/4 1914 TankIndehaver (“Shell Service”) Ellebjergvej 49 etabl:1/5 1960 – i:okt.1964-1964? nr.74

Knud Poulsen *1927ca?, ?Kgs.Engh. Købmand Sydhavnsgade 1

(overtager ?1950érne efter faderen: H.Poulsen)

L J Poulsens eftlg Kgs.Enghave5b “Ll.Danmark” Enghavevej 260

1928- nr.5

M Poulsen Skomagermester P.Knudsensgade 29 (flyttet til Enghavevej 219 pr.okt.1933) 1928- nr.46

V Poulsen *19/11 1912 Pølsehandler Enghavevej 201

etabl:13/6 1951 – i:okt.1962- dec.1963(udmeldt) nr.164

A (el.) Rasmussen Herreekviperingshandler Enghavevej 247

jan.1938- nr.50

C Rasmussen Restauratør “Frederiksholm” (Kgs.Enghave1a m.fl.) Enghavevej_ (nu:Borgbjergsvej)

udmeldt 20.aug 1928 – og igen 31/12 1931 (??) nr.29

E Rasmussen *4/3 1917 Cigarhandler Borgbjergvej 2

i:okt.1949-1955?

Gerd Rasmussen *13/11 1931 Sjælør Boulevard 43

etabl:1/3 1964 – i:okt.1964-1964? nr.139

NN Rasmussen(ej Larsen), fru Damefrisør (“Cherié”) Sydhavnsgade 1 apr.1944-juli 1946 (udmeldt) nr.78

J R Rasmussen *21/2 1896 Smedemester Sydkrogen 3

etabl:1/1 1945 – i:1955-1964? nr._

Johannes Viggo Rasmussen *29/9 1886, Kbh (uddannet tjener og bestyrer – gift 23/2 1908 m.

Knudbine Sørine Buus) Caféejer (“Café Frederiksholm”) (tidl ejer af “CentralCafeén” Sydhans Plads (1927-1928) (tidl ejer af “Café Grænsen”

Ny Carlsbergvej 110 (1919-1927)) P.Knudsensgade 1 aug.1928- (Se: mappe nr.1)

P Rasmussen *17/7 1929 Mejeriejer Stradellasvej 2

etabl:2/2 1957 – i:jan.1957-1964? nr.174

Rasmus Rasmussen *25/7 1880 Cigarhandler Enghavevej 202(alias Borgbjergsvej 2 (2.sal) etabl:7/11 1933 – i:jan.1944-jun.1960 nr.71(“hvilende medlem” 1952 – til juli1960 – ?derefter “kontigentfri”->1964?)

R Rasmussen *5/12 1897 – d. dec 1964 Herreekviperingshandler Enghavevej 247(alias Borgbjergvej 39)

etabl:22/1 1938 – i:jan.1938-dec.1964(død) nr.50

R Rasmussen Fiskehandler Mozartsvej 21

i:juli 1957-1964? nr.180

V Rasmussen *11/3 1899 Restauratør (“Engholmen”) Enghavevej 228(alias Borgbjergsvej 28)

(etabl.1/7 1947 – i: 1947)

?jan.1948-sept.1961(lukket). Igen ?-1964? nr.96

Johannes Ren *18/7 1908 Restauratør Teglholmsgade 17

etabl:23/8 1960 – i:okt.1962-1964?

E Runge Viktualiehandler Rubinsteinsvej 32

i:apr.1948-sept.1956(ophørt) nr.111

B Samson *6/1 1930 Slagtermester Enghavevej 200

etabl:5/5 1951 – i:juli 1959-1964? nr.140

O Samson *20/10 1896 – d.mar.1959 Slagtermester Enghavevej 200/198 1928-udm.31.maj 1931. Igen 1951-mar.1959(død) nr.36

Flemming Schiødt *1944ca? (foto) Skohandler ,

(Skohuset) Borgbjergsvej 11      ?-1984?·

Aase Schiødt *1946ca? Skohandler (Skohuset) Borgbjergsvej 11     ?-1984?·

Erik Schmidt *24/11 1915 Vognmand Vasbygade 50

etabl:27/11 1948 – i:apr.1958-dec.1963(udmeldt) nr.185

Ib Schmidt *10/1 1921 Mejeriejer

Borgbjergsvej 52 i:juli 1955-1955? (nr.60)

NN Schmidt, fru SmørrebrødsforretningsIndehaver Enghavevej 202 okt.1939- nr.72

Ib Schneider *10/1 1921 Mejeriejer Enghavevej 252 (alias Borgbjergsvej 52

etabl:12/71946 – i:okt.1947-jan.1952(“uden interesse”). Igen ?-jun.1958(solgt) nr.92

H Schovgaard *17/6 1897 Frugthandler Bavnehøj Allé 1

etabl:1/10 1919 – i:juli 1956-mar.1963(udmeldt) nr.154

NN Shaffer Bankbestyrer (“Handelsbanken”) Enghavevej 225

juli 1934-jan.1939? nr.ej nævnt

NN Siverts *16/12 1917 Autoopretningsmekaniker Sydhavnsgade 7 i:apr.1948-apr.1953(ophørt)

NN Skjoldager *1903ca? Bestyrer (?grønthandel el. ?Viktualie ) Enghavevej 209

apr.1933-okt.1935 (ophørt) nr.40

H P Skriver *23/10 1897 Kul/Brændselshandler Enghavevej 197 etabl:8/10 1856 – i:okt.1956-1964? nr.156

V Spanner *26/10 1912 Købmand Mozartsvej 5 etabl:21/10 1940 – i:apr.1956-sept.1956(udmeldt) nr.134

H Stampe *9/5 1904 Cigarhandler Mozartsvej 9

etabl:19/3 1950 – i:1951-1964?

H Steffensen *8/4 1914 Direktør “Frederiksholms Radiolaboratorium” (Radioværksted) Stubmøllevej 12 – siden “Radio & telefonservice”, Grønrisvej – flyttet til Hammelstrupvej 38 før okt 1964

etabl:1/2 1936 – i:apr.1944-sept.1964(udmeldt)(“hvilende” medlem før jan.1962-red.) nr.85

Ivan Steffen(?sen) Kioskejer (“Havnekiosken”) Tømmergravsgade juli 1940-jan.1945 (udmeldt) nr.64

E Steimetz *19/8 1904 Fouragemester/handler Hammelstrupvej 2 etabl:1/5 1930 – i:okt.1947-1964? nr._

M Strandvad *16/7 1919 Brændsels- og kulhandler Enghavevej 197 etabl:15/7 1961 – i:jan 1962-1964? nr.81

NN Strømsted Blomsterhandler Mozartsvej 17

etabl:1/6 1945 – i:1950-1964?

C Palm Svendsen *26/12 1910 Cigarhandler Enghavevej 228

flyttet til nr.243(1935)(alias Borgbjergvej 35)

i:apr.1934-1964? nr.44

H Svendsen Restauratør (“Valby Idrætspark”) Julius Andersensvej_

okt.1944-apr.1945 (udmeldt) nr.89

NN Svendsen Smørhandler-Mejeriejer Enghavevej 250

1928-14.aug 1930 (igen apr.1933) nr.43

NN Svendsen *23/2 1899 Restauratør (“HavneCaféen”) Sydhavns Plads ?1

(tidl Frederiksholms Havnevej)

i:jan 1939-1/3 1949 (ophørt) (Se: foto fra lukningsdagen – aflev.1986) nr.48

M Sølberg *1/10 1904 Frugthandler Enghavevej 200

etabl:21/71945 – i:juli 1960-jun.1961(solgt) nr.169

NN Sønderup, fru Kioskejer (“Havnekiosken”)/SmørrebrødsforretningsIndehaver

Sydhavns Plads 5 i:apr.1948-dec.1952ca·

P Sønderup *21/2 1903 (foto hs H.Eriksen) Fabrikant/Kioskejer (“Havnekosken”)

Frederiksholms Havnevej 1 (siden nr.3)

i:jan.1939-før jan.1952(“syg”). Igen jan.1956-1964? nr.49/34

H Sørensen *10/12(?ej maj) 1906 – d.jun.1961 Viktualiehandler Stubmøllevej 11

etabl:5/6 1937 – i:apr.1939-jun.1961(død) nr.71

K E Sørensen *30/1 1922 Farvehandler Mozartsvej 11

etabl:1/8 1959-1964? nr.157

<f< body=””>

V Sørensen Slagtermester Enghavevej 231 okt.1933-apr.1937         nr.27

NN Tafdrup Snedkermester Enghavevej 300 (Villa Wolke) juli 1930- nytår 1932                     nr.46

Børge Thomsen *9/5 1920 Skomagermester Mozartsvej 13     etabl:13/3 1947 – i:okt.1947-1964?        nr._

H Thomsen *8/2 1914 Restauratør(ex. før 1962 -red.) (“Frederiksholm”)    Enghavevej 202 – siden Peter Sabroesgade 11(?jan.1959)

etabl:  1/10 1945 – i:jan.1946-1964? nr.89 (“hvilende medlem”(?1959-1964?)

J Christian Thomsen *11/11 1895 Skomagermester Mozartsvej 13     etabl: 1/7 1934 – i:jan.1939(ej 1936-red.)-juli 1960 (dog ikke betalt kontigent juli954-juli955

– så nævnt “hvilende medlem” indtil udmeldelsen 1960)         nr.62

NN Thomsen Mejeriejer (cved siden af fiskehandlerenc – (Se: K Sjødahl Andersen-papir – mappe nr.48) Enghavevej 217      udm.juni 1928               nr.52

NN Thyrstrup Viktualiehandler Händelsvej 32   ?1956-1964?              nr.96

J Thaanum *5/7 1924 Cigarhandler Sydhavnsgade 2         i:okt.1949-1955?

NN Tranemose *11/3 1891 Kioskejer (“Wagner”) Rubinsteinsvej 32 i:jan.1946-dec.1955ca(død)                  nr.91

C Truelsen *28/2 1887 Cigarhandler Mozartsvej 9       i:apr.1944-jan.1950ca                    nr.86

NN Tørnes Bagermester Stubmøllevej 13-15       jan.1946-jan.1950                      nr.92

Børge M Urich *1933ca?, ?Kgs.Enghave (søn af M Urich) Farvehandler

(+”Farvehandel” Lindegårdsvej, Charlottenlund – + “Farvemøllen”

Grønnegade – +”Dybbølsgades Farvehandel” (solgt sidst i 6oérne)

(Se: mappe nr.7) Enghavevej 209 (alias Borgbjergvej 1) 1963-1968?

M Urich *1895ca? – d.1963 (fader til B M Urich) Farvehandler Enghavevej 209 (alias Borgbjergvej 1)  i:okt.1935-1964?                              nr.53

Søren Vad *13/3 1912 Viktualiehandler Rubinsteinsvej 32   etabl:15/12 1956 – i:jan.1957-dec.1964(“lukket eet halvt år”)                   nr.171

Ove Vallentin *27/8 1917 Tankejer(“Esso Tanken”) Stubmøllevej 43 etabl:21/9 1959 – i:okt.1959-1964?                       nr.122

Vera Varberg *9/12 1920 Mozartsvej 18                  etabl:18/11 1952 – i:1953-1964?                     nr._

A Vestergaard *26/10 1911 Autoopretnings-værkstedsejer(“Sydhavnens Motorværksted”) Vasbygade 53         etabl:1945 – i:1954-jun.1956(ophørt)

S Wagner, fru Frugthandler Mozartsvej 15 kld.     okt.1956-dec.1958(udmeldt)                nr.157

Christian Weilstrup Malermester – Hørdumsgade 1 (sid. Peter Sabroesgade 15 (jan.1930ca)1928-før jan.1943 (udmeldt)(sølvbryllup 13.juli 1931)       nr.6

Aage Weilstrup (?Wilstrup)*25/4 1914 Restauratør Sydhavns Plads        i:jan 1953-før juli 1954 (ophørt)

NN Wendt, fru *7/11 1895 Vaskeriejer P.Knudsensgade 31 i:juli 1956-jan.1958(solgt) nr.16

Sandor Wenneberg *22/2 1909 (foto hs H.Eriksen) Skibsprovianteringshandler Teglholmsgade(?alias Vester Teglgade 2)

etabl:1/7 1932 – i:apr.1940-dec.1960(udmeldt)                      nr.63

Johannes O Westergaard *28/6 1936 Snedkermester Hammelstrupvej 16 etabl.1/4 1958 – i:1958( ej not.da – red.) -jun.1959(udmeldt) nr.74(1959)

Th Wiinsted Cykelhandler/Mekaniker Enghavevej 209      1930-juli 1935(ophørt)                       nr.39

H A Wikke *19/1 1892 Gas-Vandmester Glucksvej 13 etabl:16/2 1922 – i:1955-1964?                  nr._

H Willumsen *14/6 1915 Bagermester Stubmøllevej 13 i:juli 1956-mar.1956(solgt)

NN Winsløv *1912ca? Skræddermester Enghavevej 240 apr.1942-jan.1948(udmeldt)                 nr.68

L Poulsen Wittrup *1883ca? Kolonialhandler/Købmand (“ud mod Enghavevej”)Enghavevej 200 (hjørnet af P.Knudsensgade/Enghavevej)

(fra starten i) 1913-1928        (Se: mappe nr.1: Gaarslev-papir)      nr.21

Gilbert Wulff *21/5 1894 Automekaniker Vasbygade 50          etabl:15/11 1932 – i:apr.1958-1964?                 nr.183

Hans Wulff *1914ca? Grosserer Offenbachsvej 18 (3.sal) i:apr.1944-sept.1949 (udmeldt)                      nr.81

NN WULFF *1950ca? (foto) Pladesmed Scandiagade         ?-1984?·

W Wulff *2/9 1922 Vognmand Vasbygade 50          etabl:10/9 1954 – i:1954-dec.1963(udmeldt)            nr._


Del dette indhold på Sociale medier.

Ved fortsat at bruge webstedet accepterer du brugen af cookies. Mere information!

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk