Medlemmer 1924-1964

Register over Næringsdrivende i Kongens Enghave 1928- 1964.

Især baseret på Handelsforeningen “FREDERIKSHOLM” – stiftet 29.jan. 1924 (alias handelsforeningen “SYDHAVN”).


A O Ahlstrøm *25/8 1903 (ej DDA6)AutoopretningsIndehaver Sydkrogen 40 etabl:1/4 1948 – i:okt.1956-1964? nr.164

S Amisen? Grønthandler Gustav Bangsgade_ 1928- nr.65

A Andersen *30/10 1917 Skomagermester Enghavevej 198(alias Borgbjergvej_) etabl:15/12 1942 – i:juli 1943-1964? nr.72

C Andersen *11/8 1915 Kulhandler Enghavevej 197

etabl:11/8 1943 – i:okt.1944-1964? nr.92

E Ager Andersen Mejeriejer Hammelstrupvej 5

apr.1945-apr.1946 (“ny ejer”) nr.95

E Andersen Skomagermester P.Knudsensgade 29

i:1956 nr.164

H C Andersen *2/10 1885 Vognmand(+ “Frederiksholms Flytteforretning” – Se:J.Poulsen) Sjælør Boulevard 21i:okt.1949-før jan.1952(død) nr.131

H Andersen *22/2(?ej mar.el. aug.) 1908 Vognmand Borgmester Christiansensgade 44 – flytter til Baadehavnsgade 9 (2.sal) før 1956 i:okt.1952-mar.1963(udmeldt) nr.131

Karlo Andersen *11/3 1908 Malermester Beethovensvej 4 etabl:19/12 1950 – i:juli 1956-1964? nr.196

K E Andersen *16/10 1915 ?Grønthandler Stubmøllevej 20 etabl:1/3 1962 – i:okt.1962-1964? nr.121

Kaj Sjødahl Andersen *15/4 1896 gift Detailhandler P.Knudsensgade 29 (etabl.1929) i:1930-1955? nr.43 Han har afleveret erindrings-papir: bl.a. gift 1923 m. datteren af marketenderen (Hans Chr.Andersen) i h/f Frederikslund (Stubmøllevej/Grønrisvej)(Se: mappe nr.48)

Laura Andersen, fru *12/6 1898 ForretningsIndehave(“Sæbeforretningen”) Mozarts Plads 1/3 etabl:1/5 1934 – i:apr.1939-dec.1962(ophør) nr.70

L Andersen *14/3 1893 Restauratør (“Café Elleboe”) Sjælør Boulevard 49 i:apr.1944-jan.1951(ophørt) nr.77

NN Andersen Smørhandler Sydhavnsgade 1

Okt.1928-jan.1936 (ophørt) nr.36

N P Andersen *26/9 1896 Viktualiehandler/Høker P.Knudsensgade1 i:1930-jan.1950 nr.42

P J Andersen *22/1 1914 Fiskehandler Mozartsvej 9

etabl:30/4 1943 – i:jan.1944-sept.1959(solgt) nr.74

Aa Andersen *30/7 1909 Skomagermester Baunehøjallé 1 etabl:15/31933 – i:juli 1956-sept.1959(udmeldt)

Aage Andersen *2/5 1928 Købmand (“Haveforeningen Mozart”) Baadehavnsgade_

etabl:25/3 1954 – i:jan.1957-1964? nr.172

P Andreasen *16/11 1904 Tobakshandler Baunehøj Allé 3

etabl:27/6 1951 – i:juli 1956-jun.1959(udmeldt) nr.152

NN Andresen Frugt-Grønthandler Gustav Bangsgade_

okt.1928-okt.1932 – igen jan.1933 nr.41

Peter Anthonsen (foto) Radio & TV-Forhandler   Borgbjergsvej_ ?-19

NN Arendrup Bankbestyrer (Handelsbanken) Enghavevej 225 jan.1939-okt.1944 (flyttet) nr.68

H Badino, fru *27/10 1900 Ostehandler Enghavevej 227/229(alias Borgbjergsvej 21)etabl:12/5 1934 – i:okt.1934-juli 1936 (udmeldt) – (igen) jan.1938-1964? nr.46(44)

O K Barfred *15/12 1895           Mejeriejer Mozartsvej 3

i:jan.1948-jan.1952 (“uden interesse”). Igen juli  1955-jan.1956(ophørt) nr._

Einer Baunsøe *12/6 1903 Købmand Hammelstrupvej 3 i:apr.1944-1955? nr.84

H Baunsøe *12/9 1901 Købmand Ellebjergvej – flytter til Frimestervej 31, NV(?jan.1947) i:jan.1945-1958? nr.94 (“hvilende medlem” – ihvertfald før okt.1949-1958?)

J Beck Frugthandler Mozartsvej 7 apr.1933- nr.39C·

P Bendixsen *7/8 1910 Røgvarefabrikant     i:okt.1956-1964? nr.168

Christian Berg *20/2 1894 – d.dec.1964 Kulhandler/Vognmand Vasby Tværgade 3 i:apr.1948-dec.1964(død) nr._

Knud L Berg *19/1 1937 Urmager Mozartsvej 48 etabl:1/10 1959 – i:okt.1962-1964? nr.65

H Bernhard *27/4 1914 Frisørmester Mozartsvej 17 i:juli 1956-1964? nr.156

B Berntsen *26/1 1948 Købmand Hammelstrupvej 31 jan.1948-før juli 1955(udmeldt)

NN Billmann Grønthandler Enghavevej_ 1928-okt.1928/9 nr.57

C Bistrup *13/10 1887 – d.før jan.1950 Restauratør (“Cafe Kgs.Enghave”) Stubmøllevej i:juli 1943-før jan.1950 nr.73

NN Folke Bjørksen *15/1 1903 Fiskehandler Mozartsvej 21 etabl:1/12 1949 – i:juli 1956-mar.1957(solgt) nr.159

H Blom *30/5 1909 Købmand Mozartsvej 24 etabl:5/12 1961 – i:jan.1962-1964? nr.61

NN Blunch *28/6 1890 Slagtermester Hammelstrupvej 3 etabl:1/7 1939 – i:apr.1948-1964? nr.110

V Blytner *9/8 1911 Urmager Mozartsvej 11 i:apr.1944-dec.1959(solgt) nr.79

K Borgen *21/7 1907 Apoteker Borgbjergvej 15 etabl:1/4 1955 – i:1955-1964? nr.59

NN Bosse Grønthandler Enghavevej 215 udm.15.aug 1928 – og igen 1932 (??) nr.59

W Botschinsky Skræddermester Enghavevej 244

okt.1934-jan.1938 (slettet) nr.48

Svend Boye *21/12 1914 Tobakshandler Vasbygade 54

etabl:10/9 1948 – i:jan.1956-1964? nr.91

B W Braun *16/4 1916 Malermester Beethovensvej 13

etabl:1950 – i:okt.1960-mar.1963(udmeldt)

K Breinholt *12/2 1907 Ellebjergvej 36

i:apr.1948-mar.1951(ophørt) nr.112

NN Broholm Skomagermester Stubmøllevej 20 i:okt.1947-inden 1948(udmeldt)

Evald Bryan Manufakturhandler Enghavevej 250 jan.1943- nr.69

Carl Wilhelm Buchner *25/6 1901 Cigarhandler/Skibsprovianteringshandler Sydhavnsgade 9 – flytter til Baadehavnsgade 22 (?jan.1953) – så til Glucksvej 16 (før 1956)

etabl.1/9 1924 – i:jan.1949-1964? nr.123 (“hvilende medlem ?1956-1964?)

P Burmeister *12/3 1927 Automaler Sydkrogen 1

etabl:26/8 1955 – i:juli 1956-1964? nr.162

Christian Børnsen Smørhandler Sydhavnsgade 1 – flyttet til Mozartsvej 22(nr.24 1959) pr.1941 etabl:3/10 1926 – i:1936-okt.1936 (udmeldt). Igen pr.jan.1941-sept.1961(solgt) (nr.47)

J Stensgaard Carlsen (kv)*16/2 1894

gift Mejeriejer (clå ved siden af Fiskeforretningc) Enghavevej 217(alias Borgbjergvej 9)

(etabl:21/12 1923 – i:1927)1930-1964? nr.38(æresmedlem pr jan.1964).

Manden var gørtlermester – som lavede lysekroner

ol.lign. i Ll.Strandstræde (Se: K.Sjødahl

Andersen-papir – mappe nr.48)

B L Christensen *22/7 1923 Gas-Vandmester Hammelstrupvej 32 etabl:1/7 1953 – i:juli 1958-1964? nr.191

B Christensen Barbermester Enghavevej 213(alias Borgbjergsvej 5)

i:jan.1946-dec.1963(udmeldt) nr.88

B Christensen *31/12 1935 Autoopretnings-værkstedsejer (“Sydhavns Auto Service”) Baadehavnsgade

etabl:1/7 1955 – i:okt.1956-dec.1956(udmeldt) nr._

B Christensen *16/7 1913 Restauratør (“Kaffebaren”) Sydhavnsgade 1

etabl:1/10 1952 – i:juli 1956-1964? nr.87

C Christensen Kaffehandler Enghavevej 243 (alias Borgbjergvej 35)

i:okt.1935-før juli 1955 (udmeldt) nr.51

E M Christensen *7/5 1900 Skotøjshandler Borgbjergsvej 34

etabl:18/8 1922 – i:1938-1964?

E Christensen *30/9 1904 Læderhandler Sydhavnsgade 1

etabl:1/12 1954 – i:juli 1955-dec.1959(udmeldt) nr.156

E Christensen *25/11 1921 Autosadelmagermester Sydkrogen 29

etabl:2/2 1955 – i:okt.1956-1964? nr.163

Harry Christensen Mekaniker Enghavevej 209 udm.29.sept 1928 nr.50 Â·

H Christensen *7/7 1905 – d.dec 1957ca Cykelhandler Sjælør Boulevard 41

etabl:24/9 1945 – i:juli 1955-dec.1957(død)

H Christensen *12/3 1880 Apoteker Enghavevej 223(alias Borgbjergvej 15)

I Christensen Viktualiehandler P.Knudsensgade 1 ?-1928 nr.19

J C Christensen *24/10 1910 GulvafhøvlerfirmaIndehaver Offenbachsvej 19 etabl:1/2 1946 – i:okt 1955-jun.1957(flyttet) nr.153

M Christensen Installatør Enghavevej 229 okt.1934-juli 1939 (ophørt) nr.47

NN Christensen Restauratør Central Caféen , Sydhavns Plads 1(el.5) 1930-1932 nr.36

NN Christensen *7/5 1900 Skotøjshandler Enghavevej 234(alias Borgbjergsvej 34) i:jan.1939-1955?

NN Christensen *?24/9 1916(Se: NN Faber) Bådebygger Baadehavnsgade 13

etabl:16/5 1946 – i:juli 1956-1964? nr.167

P Christensen Cigarhandler Enghavevej 202 1928-jan.1934 nr.22

Børge Christiansen *18/12 1908

Vognmand Händelsvej 23

etabl:1/6 1939 – i:juli 1954-1972 nr.122

E Christiansen *27/11 1922 Malermester Scandiagade 60?

etabl:1/9 1958-i:juli 1962-1964?

NN Christiansen Barber Enghavevej 213 1928- nr.1

R Rich(ard) Clausen *27/12 1897 Kioskejer/Frugthandler Teglholmsgade 2 – flytter til Borgbjergsvej 36 (jan.1947ca) etabl: 28/9 1933 – i:okt.1944-10/5 1958(udmeldt) nr.90

V F Damm Bankbestyrer (Handelsbanken) Enghavevej 225(alias Borgbjergsvej 17)

i:okt.1944-mar.1955(død) nr.94

S H Dam Mejeriejer P.Knudsensgade 25(?senere nr.27) (?fra starten 1913)(1920 -Se: mappe nr.7) 1928- nr.20

H P Davidsen *13/6 1899 – d. dec.1961 Købmand Sjælør Boulevard 42

etabl:11/11 1933 – i:okt1948-før jan.1962(død)(??dec.1963:”solgt”- (?”enken” -red.)

NN Dreyer Gas-vandmester P.Knudsensgade 2 juli 1930- 1.juli 1931 nr.45

J Durchwaider *20/9 1915 Provisor Borgbjergsvej 15 i:juli 1958 sept.1964(“rejst”)

L Eeberling *17/9 1919 Bagermester Stubmøllevej 13 etabl:1/5 1957 – i:juli 1957-mar.1958(solgt) nr.176

NN Eibye (foto hs H.Eriksen) Cigarhandler Enghavevej 228 apr 1930-1931?(?934) nr.44

Jens P Ejsted *1/10 1920 Fiskehandler Borgbjergsvej 9 etabl:1/8 1963- i:apr.1964-1964? nr.56

NN Friis Eriksen *20/9 1909 Radioforhandler Enghavevej 198 i:apr.1954-sept.1956(ophørt) nr._

J P Eskildsen FrugthandlerEnghavevej 215(alias Borgbjergvej 7) i:okt

1932-jun.1958ca (solgt) nr. ej nævnt

NN Faber *?24/9 1916 (Se: NN Christensen) Bådebygger Baadehavnsgade 13 etabl:16/5 1946 – i:juli 1956-1964? nr.167

Frode Frandsen *3/3 1887?(siden oplyst 31/3 1891) Bagermester Enghavevej 244(alias Borgbjergvej 44)

(i:1924)1928-mar.1958 ca (solgt) nr.54

NN Frandsen Postmester Enghavevej 226 i:apr.1939-december 1952(“syg”- udmeldt) nr.69

A Frederiksen *26/1 1869 Skomagermester P.Knudsensgade 2 (værksted & udsalg) (fra starten 1913 – Se: mappe nr.1)1928-1950?(død før 1953) nr.31 (kontigentfri pr.jan 1947)

Halvor Frederiksen *22/3 1890 Restauratør (“Engholmen”) Enghavevej 228(alias H.Jensensgade 1 (2.sal) eller Borgbjergsvej 36/40) etabl.24/3 1933 – i:jan.1939(?ej 1933)-1964? nr.47 (“hvilende medlem ” pr.1947/1949)

Johannes Frederiksen *4/1(?ej 14/12) 1895 Isenkræmmer Enghavevej 211(alias Borgbjergsvej 3) (i:1924)1928-1964? nr.2

R Frederiksen *29/10 1918 Frugthandler Borgbjergvej 7 etabl:15/6 1958 – i:juli 1958-dec.1962(udmeldt) nr.190

NN Friis, fru Mejeriejer Stradellasvej 2 i:jan.1948-sept.1953(ophørt)

F Fryer *21/10 1916 Sølvsmed Hammelstrupvej 14 i:okt.1948-før jan.1953 nr.122

NN Faaborg Restauratør (har 1.ste bevilling i “Engholmen” – indretter privatbolig på 2.sal (Se: mappe nr.8a) Enghavevej 228

jan.1938-okt.1938 (ophørt) nr.47

A/S “GESA” Sydkrogen 1 E etabl:1/3 1948 – i:1955-1964?

M Glendorf, fru *8/1 1894 Kioskejer Mozartsvej 11 etabl:26/11 1943 – i:juli 1955-sept.1964(solgt) nr.139

Svend Åge Godfredsen Cigarhandler Enghavevej 228 1932-okt.1932 – igen jan.1933 nr.42

Helge Grandal *24/2 1927 Malermester Hørdumsgade 39

etabl:1/1 1959 – i:apr.1962-1964? nr.99

Gredsted, Merete * 1909ca? Gymnastik- og Danse Instruktør/leder (“Frederiksholms Gymnastik og DanseInstitut” (1939ca-1941? – tlf.Valby 2468) – Fr.holms Selskabslokaler, Enghavevej 230(Se: Fr.holms Avis 1/1 1941.s4)) Offenbachsvej 32 jan 1939-

Ib Gregersen *23/9 1917 Vognmand/Depotbestyrer Hammelstrupvej 14

etabl:2/1 1956 – i:jan.1956-1964? nr.73

S Gregersen *20/5 1889 – d.før 1956 Vognmand/Depotbestyrer Peter Sabroesgade 30 (1940 flyttet til Hammelstrupvej 14) i:1937-før jan.1956(død) nr.52

S Jensen Grøndlund Bestyrer Farvehandel Enghavevej 209 jan 1932-juli

1932 nr.46

W Gaarslev Cykelhandler Mozartsvej 3 jan.1939-apr.1939 (død) nr.59

Arne T Hansen (foto – + hustruen:Kirsten) Firmaejer (Flugger Byggefinish

Borgbjergsvej 39 ?-1984?·

Benni Hansen *1970ca, Valby Slagtermester pr 1/7 2003-?

(Se: Valby Avis juli2005 s.8) Borgbjergsvej 23

Børge Hansen *20/9 1909 Cykelhandler Mozartsvej 32 etabl:1/6 1945 – i:juli 1948-195mar.1960(flyttet) nr.113

Arne Torben Hansen Maskinmester Scandiagade 88 (2.sal)

i:okt 1963-1964? nr.115

B Hansen Frugthandler Mozartsvej 29

i:apr.1948-jan.1954(udmeldt)

Ellen Hansen Damefrisør Stradellasvej 28 st

i:okt.1947-1964?

E V Hansen (kv)*19/6 1894 gift Købmand Enghavevej 260(alias Borgbjergvej 60)(etabl.23/3 1923 – i:1924(ej 1927)-1943ca/ jun.1957ca (solgt)Hun: tidl. Kioskejeren på Sydhavns Plads (fordi manden da sejlede). Havde også skibsprovianteringen for salt-og kulbåde i Sydhavnen.

E Brochenius Hansen *29/3 1895 Frugthandler Enghavevej 198

etabl:17/71942 – i:juli 1943-dec.1962(udmeldt) nr.71

E Hansen Mejeriejer P.Knudsensgade 29 jan.1939-juli 1939 (ophørt)

H Hansen Se: nedenfor Frugthandler(sidenhen Transport – Se: nedenfor) Wagnersvej 41 jan.1944- nr.72

H Hansen *14/10 1915 Vognmand/Motortransport-Indehaver Stradellasvej 28 st (?i:1944)jan.1947-juli 1949(udmeldt)

H Hansen Mejeriejer Hammelstrupvej 5 i:juli 1946-jan.1948

Ib Hessner Hansen *14/10 1921 Møbelpolstrer Hammelstrupvej 16 i:okt.1955-mar.1956(slettet pga restance-red.) nr.154

Jørgen Hansen *1953ca? (foto) Vinhandler   (Skjold Burne)Mozartsvej _

?-1984?

J M Hansen *14/10 1940 Sadelmager

Strausvej 7(3.sal) etabl:10

J M Hansen *14/10 1940 Sadelmager

Strausvej 7(3.sal) etabl:10/1 1962-

i:apr.1962- mar.1963(udmeldt) nr.116

Kaj A Hansen (foto – +hustruen) Kantine/Cafeteria-ejer (Familien Hansens Kaffebar/Kaffebaren)

Borgbjergsvej 15 (senere nr.19) i:1950-1984?

Kaj Hansen *2/8 1906 Købmand Wagnersvej 41 etabl:3/10 1953 – i:okt.1955-1964? nr.159

K W Hansen *14/9 1909 Købmand Enghavevej 198 etabl:1/7 1947 – i:okt.1948-1964? nr.121

NN Hjort Hansen Bagermester Mozartsvej 9 i:jan.1939-1964? nr.60

NN Hansen Cykelhandler Stubmøllevej 20 i:okt.1947-inden 1948(udmeldt) nr._

NN Hansen     Farvehandler (Dinesens Farvehandel)    Mozartsvej _ ?-1984?

N P Hansen Fiskehandler Peter Sabroesgade 1 1928-?1928 nr.16

N P Hansen Kulhandler Vasby Tværgade okt.1928-jan.1944

(“midlertidigt lukket”)

Poul Hansen *5/2 1907 Købmand Wagnersvej 15 etabl:16/11 1958 – i:juli 1959-jun.1960(udmeldt) nr.143

P O Hansen *24/10 1910 Kørelærer Sjælør Boulevard 43 (3.sal) i:okt.1955-1955? nr.155

P Hansen *7/12 1918 Frugthandler Mozartsvej 7 – flyttet til Borgbjergsvej 37 (jan.1962) etabl:1941 – i:juli 1949-1964?

R Hansen Restauratør P.Knudsensgade 1 i:jan.1953-jan.1954(ophørt) nr.14

S O Hansen *24/10 1909 Vognmand/Kørelærer Sjælør Boulevard 43

– etabl:15/11 1927 – i:1955-jan 1956 (slettet pga restance -red.) nr.129

Svend Hansen *15/8 1916 Mekaniker/Vognmand(“Sydhavnsbilen”) Stubmøllevej 14 – flytter til Sydkrogen 23 (eft.jan.1947) – så til Vasbygade 54 (?ej nr.50) før 1956 i:jan 1947-dec.1956(ophørt) nr.89

S Hansen Mejeriejer Händelsvej 32 okt.1941 nr.69

Vilhelm Hansen Snedkermester Louis Piosgade31 udm.juli 1928 nr.58

V Hansen P.Knudsensgade 29 1928- nr.7

Aage N Hansen *14/4 1895 – d.mar.1962 Gas- Vandmester Straussvej 7 (3.sal) etabl:16/6 1952 – i:juli 1957-mar.1962(død) nr.179(“hvilende medlem” før 1962)

M Happel Skomagermester Gustav Bangsgade udm. 12.maj 1928- nr.27

NN Hartmann Barbermester Enghavevej 223 juli 1946-okt.1946 (udmeldt) nr.96

NN Hauerbach *1/8 1892 Annoncerepræsentant Islands Brygge 33 (2.sal) i:jan.1945-1964? nr.93

O Hav *1/3 1910 Bladhandler Enghavevej 201 etabl:1/10 1945 – i:okt.1962-1964? nr.163

H Heitmann *11/8 1927 Mekanikermester Sydkrogen 1 E etabl:4/3 1961 – i:juli 1961-1964? nr.173

P Herlevsen *26/7 1915 Vinduespolérer Rubinsteinsvej 1 (2.sal)

etabl:1/5 1941 – i:1955-1964?

V O Hermansen *22/5 1923 Radiotekniker Enghavevej 198

etabl:1/6 1940 – i:okt.1956-1964? nr.130

A. Henriksen *4/3 1913 Tøjudlejer (“Garderobe Service”) Borgbjergsvej 54 etabl:2/1 1940 – i:juli 1955-1964? nr.149

C Henriksen *24/1 1911 Brændselshandler

Baadehavnsgade 18

etabl:31/1 1939 – i:jan.1956-dec.1956(udmeldt)

F Henrichsen *10/3 1912 Gas- og Vandmester Haydnsvej 19

i:jan.1944-jan.1950(“sluttet”) nr.70

NN Bøge Henriksen *12/4 1916 Boghandler Sydhavnsgade 1 etabl:15/6 1943 – jan.1946-1964? nr.90

O Henriksen *20/11 1906 – d.dec.1957ca Kulhandler Baadehavnsgade 18 etabl:3/7 1946 – i:juli 1955-dec1957(død) nr.145

A Hermansen *24/11 1894 Tobakshandler Borgmester Christiansensgade 2 etabl:18/7 1955 – i:1955-1964? nr._

NN Hinkel Manufakturhandler P.Knudsensgade 25 1928-apr.1928 nr.63

K Hintz Ekviperingshandler Enghavevej 247

okt.1935-okt.1937 (ophørt)- nr.52

O Hobert *8/4 1905 Kioskejer(“Sydhavnskiosken”) Sydhavns Plads 1 etabl:1943 – i:juli 1956-dec.1956(udmeldt) nr.161

L Holger-Madsen, fru Biografejer (“Enghave Bio”) Borgbjergsvej 28 etabl.15/1 1938 – i:okt.1956-dec.1957(udmeldt)

NN Iversen Holmberg Skomagermester Hammelstrupvej 29

apr.1944-før okt.1947(udmeldt) nr.84

A Holmer Enghavevej 198 ?-1928 nr.26

H V Holst *29/2 1908 Skræddermester Johan Kellersvej 24 etabl:1/1 1940 – i:juli 1955-1964? nr.152

Aage Houlring Produkthandler Borgmester Christiansensgade 54 i:okt.1948-før okt.1953(død) nr.118

NN Husum Konfekturerhandler P.Sabroesvej 1 juli 1932-okt.1933 nr. ej nævnt

NN Højberg Blikkenslagermester Hørdumsgade 5

juli 1946-1955? nr.94

E Iversen Købmand Mozartsvej 3(nr.1?) jan.1934-juli 1935 (udmeldt) – igen jan.1939 (fordi flyttet til Mozarts Plads 1 pr.jan.1939) – før juli 1955(solgt) nr.45(56)

G Jacobsen *22/4 1901 Direktør (“N C Trykkeriet”) Scandiagade 12 – flytter til sydhavns Plads 4 før 1956 nr.127

Hugo Jacobsen *9/11 1927 (søn af Ole Jacobsen) Bagermester Borgbjergsvej 44 etabl:1/5 1958 – i:juli 1958-1964? nr.189

Ole Jacobsen *8/3 1900 (fader til Hugo Jacobsen) Bagermester (fra starten 1913 sfa opførelsen af Karré 1- Se: Gaarslev-artikel: mappe nr.1 s.24ca) Enghavevej 200 (“ved siden af grønthandler Thomas Jensen”)(1913)i:1928(ej 1931- red.) -1964? nr.39

O Jacobsen *9/3 1900-1955? Bagermester Enghavej 200

jan.1928-1955? nr.39

A Jensen Kulgraver/Brændehandler Sydhavnsgade_ udm.apr 1928- nr.40

A Jensen *23/3 1914 MakinværkstedsIndehaver Frederiksholms Havnevej 1 etabl:12/4 1960 – i:apr.1962-1964? nr.117d

Erland Jensen Entréprenør Sjælør Boulevard 34 2.sal okt.1944-mar.1947(død) nr.91

Ernst H Jensen Farvehandler Mozarts Plads 1 i:jan.1939-apr.1948(udmeldt)

nr.55

E K (?el.S E) Jensen *1891ca? enke (?+ syerske 1916/1917) eft. Købmand: “Lille Danmark” (alias “WILHEMSMINDE” (Kgs:Enghave5b m.fl.) Enghavevej 262

?1916/1928-jan. nr.42

Finn Jensen *8/7 1931 Isenkræmmer Borgbjergsvej 3

etabl:1/11 1964 – i:okt.1964-1964? nr.166

F Jensen *8/6 1915 Fuldmægtig (“Handelsbanken”) Hammelstrupvej 8etabl:4/10 1933 – i:

H E Jensen *10/1 1891 – d.jun.1959 Tøffelmager Frederiksholm Havnevej 1(alias Sydhavns Plads 1) (etabl:23/3 1923 – i:1924)1928-jun.1959(død) nr.34

H F Jensen *9/10 1892 Karosserifabrikant Sydhavnsgade 1 etabl:1/5 1922 – i:okt.1956-1964? nr.170

H Jensen Restauratør Stubmøllevej 9 etabl:1/9 1947 – i:juli 1956-mar.1959(udmeldt)

Jens V Jensen *1889ca? Købmand(kommis: 1916) “Lille Danmark” (Kgs:Enghave5b m.fl.) Enghavevej 262 1928-jan.1930 (enken: E K (?ell.S E Jensen – 1916-1930?) nr.42

Inger Loudrup Jensen,fru Gymnastik- og Danse Instruktør/leder (“Frederiksholms Gymnastik og DanseInstitut” (1939ca-1941?(medlem jan1940-juli1940: så udmeldt af Handelsforeningen) – tlf.Valby 2468) – Fr.holms Selskabslokaler, Enghavevej 230 (Se: Fr.holms Avis 1/1 1941.s4) Offenbachsvej 32 jan 1939- nr.43

Jean Jensen Grosserer Gustav Bangsgade 7 udm. 29.sept 1928 nr.15

Kaj Jensen *1/12 1935 Isenkræmmer Borgbjergsvej 3 etabl.1/11 1964 –

i:okt.1964-1964? nr.165

K Heine Jensen 23/4 1910 Vulkanisør Vasbygade 54

i:okt.1942-okt.1948(solgt) nr.70

Leo Aakjær Jensen *26/8 1898 Købmand Offenbachsvej 36

(i:1924 )apr.1944-juli 1944 (udmeldt). Igen ?1948-dec.1958(solgt) nr.82

M Jensen *4/4 1902 Manufakturhandler (“Tülles Manufakture”)

i:juli 1955-okt.1955(“udmeldt igen”)

NN Kofoed Jensen Broderihandler P.Knudsensgade 27 apr.1933-okt 1933 nr.42

NN Varberg Jensen *19/2 1893 Vognmand(“Musikbyens Lillebil”) Mozartsvej 18 i:juli 1948-før juli 1954(død) nr.116

NN Jensen Mejeriejer (“Enggården”) jan 1939-okt.1939(ophørt) nr.53

NN Jensen, fru Vognmand Harald Jensensgade 8 (1.sal) i:jan.1943(?1940)-dec.1963(udmeldt) nr.70

O G Jensen *13/9 1914 Mejeriejer P.Knudsensgade 25 (senere nr.27) i:jan.1947-1955? nr.91

P Jensen *1875ca?   Købmand (KRAK:1906) Enghavevej 262 (“Ll.Danmark” ?1906-?)´

S Jensen *27/8 1893 Guldsmed Enghavevej 221 (i:1924)1928-1955? nr.33

Tage Jensen *16/10 1929 Købmand Borgbjergsvej 60 etabl:6/11 1957 – i:juli 1957-1964? nr.178

Thomas Jensen Grønthandler             (og/el.frugthandle)

(ved.s.a.bageren:   Ole Jacobsen) Enghavevej 200/2  (fra starten sfa

Karré 1`s opførelse 1913 – Se: mappe nr.1)1928- nr.4

Valdemar Jensen *19/7 1889 Købmand Enghavevej 221/3(alias Borgbjergvej 13) (etabl:1/2 1917 – i:1924 eller 1927)1928-jun.1961(solgt) nr.12

· Erik B B Jespersen *7/10 1933 Tankejer (“Vidol Tanken”) Borgmester Christiansensgade 59 etabl:13/1 1961 – i:apr.1962-sept.1962(udmeldt) nr.143

C Johansen Sydhavnsgade 2 i:1938-juli 1949(“lukket”) nr.31

Hardy Johansen *13/9 1936 Autolakerer Sydkrogen 23

etabl:1/4 1960 – i:juli 1962-1964? nr.140

J Johansen *18/7 1883 – d.før okt.1954 Cykelhandler Gustav Bangsgade 21

(sidste bopæl: P.Knudsensgade 32 1.sal(1954)

(i:1924)1928-okt.1954 nr.9

J Johansen Mejeriejer P.Knudsensgade 25 (senere nr.27) okt.1935-apr.1947(“solgt”) nr.50

Leif Aage Johansen *19/6 1920 Revisor Händelsvej 47 (2.sal) etabl: 1951 – i:juli 1956-mar.1957(udmeldt)

E Jonasson *20/12 1930 Kantineejer Sydhavns Plads 4 (5.sal) etabl:15/10 1956 – i:jan.1957-mar.1959(udmeldt) nr.175

Anker Jørgensen *19/2 1912 Papirgrosserer Wagnersvej 18 – flyttet til Händelsvej 3 før 1956 i:okt.1952-mar.1957(udmeldt) nr.119

August Jørgensen Restauratør “StrandCaféen” Enghavevej (eft. nr.228)1932-apr.1937 (nedlægges vinter 1937 sfa ENGHOLMEN`s opførelse (Se:mappe nr.8a). (han flytter til “Flaskekroen”, Hvidovre sg pr.1/4 1937 – Se:mappe nr.8a) nr.25

E Jørgensen Malermester Schubertsvej 7 3.sal – flyttet til Rubinsteinsvej 27 (2.sal )1944ca apr.1940- nr.62

E Jørgensen *27/4 1899 Radiotekniker Enghavevej 198 i:okt.1947-1955?

E Jørgensen, fru *29/1 1913 skibsprovianteringsIndehaver Baadehavnsgade 13 etabl:15/11 1948 – i:jan.1956-1964? nr.139

G Tarp Jørgensen *30/10 1905 Barbermester P.Knudsensgade 25/27 (etabl:23 12 1926 – i:1927)1928-1955? nr.62(æresmedlem pr.jan.1964)

H Jørgensen Broderihandler Enghavevej 202 apr.1933-okt.1935(ophørt) nr.43

Kaj Jørgensen Møbelhandler Enghavevej 228 jan.1938-juli 1938 (flyttet) nr._

M Jørgensen *29/5 1896 Fiskehandler Borgbjergsvej 37 etabl:1/1 1950 – i:1950-1964? nr._(“hvilende” medlem før 1965)

NN Hansted Jørgensen Malermester Enghavevej 204

apr.1933-juli 1942 (flyttet) nr.43

NN Jørgensen Skomagermester P.Knudsensgade 27 okt.1935-juli 1938 (ophørt) nr.49

S Jørgensen *25/12 1909 Kioskejer Mozarts Plads 1 etabl:2/1 1953 – i:1954-sept.1961(ophørt) nr._

Tage Jørgensen Installatør Fredriksholms Havnevej etabl:1/8 1950 – etabl:1/6 1955 – i:før jan.1953 – mar.1956(ophørt)

Aage Jørgensen *1887ca? Caféejer (Strandcafeén – åbnes 1919 (Se: K Sjødahl Andersen-papir – mappe nr.48) – nedlægges vinter 1937 sfa ENGHOLMEN`s opførelse (Se: mappe nr.8a). 1919-1932ca

NN Kirkeby *1949ca Slagtermester (?1986-2003)

(Se: Valby Avis juli2005 s.8) Borgbjergsvej 23

P E Kisling *14/10 1915 Købmand Enghavevej 200        etabl 1/6 1955 – i:juli 1955-1964?         nr.144

F Knudsen *18/7 1921 Bagermester Hammestrupvej 28 (2.sal tv) etabl.6/4 1955 – i:1955-dec.1957(solgt)          nr._

NN Knudsen *18/11 1903 Skotøjshandler Enghavevej 219(alias Borgbjergsvej 11) i:juli 1946-1964?                 nr.93

N N Knudsen *27/12 1911 Direktør(“Træ & Stenkompagniet” Borgm.Christiansensgade 90 – flytter til Baadehavnsgade 8 efter 1958i:juli 1955-1964  nr._

J Kofod *28/8 1924 Isenkræmmer Mozartsvej 5      etabl:1/10 1960 – i:okt.1960-1964?                 nr.172

Kai Kofoed *27/5 1922 Blomstterhandler Borgbjergsvej 36 etabl:1/11 1957 – i:okt.1957-1964?                nr.181

NN Kofoed *1/2 1898 Blomsterhandler (“Sylvia”) Borgbjergsvej 36 i:1938-sept.1957(solgt)

K Kornerup, fru *23/7 1921 Blomsterhandler (“Amoza”) Mozartsvej 19 etabl:1/9 1955 – i:okt.1955-1964?         nr.157

J Korsholm *23/3 1888 Cigarhandler Hammelstrupvej 31         etabl:2/1 1910 – i:apr.1948-1964?               nr.103

NN Juel Kressner Automobilforhandler jan.1939-jan.1940 (“ingen interesse”)              nr.65

G Kristensen Bogtrykker Hammelstrupvej 2 apr.1941-okt.1943 (udmeldt)           nr.66

K E Kristensen *18/11 1816 Cykelhandler Sjælør Boulevard 41 etabl:1/7 1958 – i:juli 1958-1964?            nr.193

K Kristensen *8/8 1917 Bogtrykker Hammelstrupvej 2 – flytter til Scandiagade 12 omkr.1950 – så til Sydhavns Plads 4 (jan.1953 ca)

etabl:20/6 1941 – i: jun.1944-1964?           nr.76

R Kristensen *16/11 1913 Bogtrykker Hammelstrupvej 2 – flytter til Scandiagade 12 (jan. 1950ca) – siden til Sydhavnes Plads 4 (?jan.1953)

etabl:20/6 1941 – i:jan.1944-1964?           nr.75

NN Kronborg Grosserer Sydkrogen 10&60        ?-jun 1962(udmeldt)

Børge Kyllesbech *23/9 1918 Danseinstruktør (“Danseinstitut Kyllesbech”) Sjælør Boulevard 43 etabl: 1/9 1948 – i:juli 1955-1964

A E Larsen *16/10 1897 Bagermester Stubmøllevej 22 etabl:24/3 1928 – i:juli 1948-1964? nr.114

B Larsen Skræddermester P.Knudsensgade 2 udm.1928- nr.30

Christian Larsen *10/12 1895 – d.september ca 1953 Malermester Peter Sabroesgade 14 i:jan.1944-før okt.1953(død) nr.73

C Aage Larsen *1/12 1911 Trikotagehandler (“Molly”) Mozarts Plads 1a etabl:17/4 1954 – i:juli 1955-dec.1962(udmeldt) nr.140

C Larsen *25/7 1890 – d. før okt.1950 Redaktør P.Knudsensgade 31 (i:1926)1928-før okt.1950(død) nr.60

E Larsen *25/2 1903 Brændselshandler Baadehavnsgade 18 etabl:13/3 1958 – i:apr.1957-mar.1959(udmeldt) nr.188

G Larsen Mejeriejer Mozartsvej 5 i:okt.1956-dec.1956(udmeldt) nr.160

H Larsen *20/5 1913 Restauratør P.Knudsensgade 1 i:1954-dec.1959(udmeldt)

J Christian Larsen *12/2 1903 Skræddermester Stubmøllevej 2 etabl: 1/6 1945 – i:juli1955-1964? nr._

J Larsen Viktualiehandler Enghavevej 209 juli 1932-okt.1939 (ophørt) nr.ej nævnt

L Larsen *21/5 1882 – d.juli 1955ca Fiskehandler (clå ved siden af Ismejeriet: Carlsen(kvinde)c. – Se: K Sjødahl Andersen-papir – mappe nr.48) Enghavevej 217 (i:1924)1928-sept.1955 (død) nr.32 (“hvilende medlem” før 1953)

NN Larsen Vaskeriejer P.Knudsensgade 31 1928-juli 1932 nr.25

NN Larsen Se: under Rasmussen Sydhavnsgade 1

H H Lefolie *3/7 1905 Bankbestyrer Borgbjergsvej 17 i:1955-1964? nr._

B Liebst *6/6 1913 Konfekturehandler Enghavevej 198 etabl:2/1 1958 – i:apr.1958-1964?    nr.182

K Lillevang *26/8 1925 Tankejer Vasbygade 54 etabl:1/4 1958 – i:apr.1958-1964?           nr.186

Otto Lind *25/5 1927 Købmand Stubmøllevej 11 etabl:1/11 1950 – i:okt.1955-1964?             nr.158

Hans Ludvigsen *10/12 1907 Gas & Vandmester Gustav Bangsgade 21 etabl:29/11 1937 – i:juli 1955-1964?     nr.124

J Lynggaard Viktualiehandler Mozarts Plads 1 i:jan.1939-1964?           nr.54

C Lövenstein senior Bagermester Enghavevej 215 jan.1930-apr.1945 (død)          nr.35

NN Lövenstein junior *5/4 1909 Bagermester Enghavevej 215 i:jan.1945-1964?          nr.92

C Madsen *22/6 1922 Vaskeriejer P.Knudsensgade 31 etabl:1/4 1945 – i:apr.1960-jun.1961(udmeldt)              nr.165

Jens Madsen Bagermester Enghavevej 215 udm.okt 1928      nr.11

NN Madsen, fru (?Frederiksholms) Havnevej 430 udmeldt juni 1928       nr.65

NN Madsen Skomagermester Mozartsvej 9 jan.1939-okt.1939 (udmeldt)    nr.61

NN Magnussen, frk SæbeforretningsIndehaver (“Sæbeforretningen”) Enghavevej 232(alias Borgbjergsvej 32) i:jan.1939-dec.1956(ophørt)     nr.50

Aage Maintz Blikkenslagermester Haydnsvej 15 -flytter til Hvidovre Allé 3 (?eft.jan.1950) etabl:1/3 1946 – i:jan.1947-juli 1950(flyttet)    nr.90

Cort Markmann *17/9 1917 Barbermester/Frisørmester Enghavevej 233(alias Borgbjergsvej 25)(køber kiosken, Borgbjergsvej 19 pr.4/5 1969) i:jan.1948-1955?

Georg Mathiasen *3/4 1918 Mekaniker Sydkrogen 23 i:okt.1948-jan.1950

NN Mathiasen Vognmand Vasbygade 53 i:okt.1948-før jan.1949(slettet)       nr._

O Metzh Bazarmester Enghavevej ?228 udm.29.sept 1928           nr.55

E Michelsen *22/2 1943 Slagtermester Borgbjergsvej 23 i:okt.1964-1964?         nr.141

C Mikkelsen *17/1 1913 Produkthandler Baadehavnsgade 18 etabl:21/12 1943 – i:juli 1955-dec.1958              nr.146

NN Koch Mogensen 21/2 1907 Slagtermester Enghavevej 231(alias Borgbjergvej 25/23) jan.1944 (ikke 1942-red.)-1964?            nr.55

W Mouritzen senior Slagtermester Beethovensvej 13 apr.1933-jan 1935 (slettet pga restance). Igen pr. jan.1939 – men (igen) slettet pga restance

pr.april 1939)              nr.38(57)

NN Mouritzen junior Slagtermester Enghavevej 200 apr.1933-apr.1935 (udmeldt)     nr.44

V Mølholm *22/8 1887 Benzinforhandler Vasbygade 52 etabl 1/12 1931 – i:juli 1955-dec.1957(solgt)    nr.151

E Møller-Jacobsen, fru *13/11 1912 Konfekturehandler (“Konfekture”) Sjælør Boulevard 43 etabl:22/7 1953 – i:juli 1955-dec.1963(solgt)    nr.13

 

E Møller *22/4 1889 Købmand Enghavevej 200 (i:1927)apr.1928-

apr.1955 (ophørt)                   nr.40

Jørn Bundgaard Møller *23/3 1935 Blomstehandler Bavnehøj Allé 25

etabl:25/3 1958 – i:apr.1958-mar.1959(udmeldt) nr.155

Max Møller *11/4 1905 Vognmand Sydhavn(?sgade) 14 – flytter til

Vasbygade 54 (jan.1947) – så til P.Knudsensgade 30(privat)

(jan.1953)     etabl: 1/5 1925 – i:juli 1937-12/5 1958(udmeldt) nr.47

NN Paaske Møller Viktualiehandler     jan 1941-?                    nr.64

Poul Møller *1934ca? (foto) Møbelhandler (Møller Møbler)

Borgmester Christiansensgade 47 ?-1984?

P Møller Købmand P.Knudsensgade 1         1928-         nr.64

Th Møller Cykelhandler Mozartsvej 13

jan.1939-apr.1939 (slettet juli 1939pga restance)               nr.63

NN Maaløv Enghavevej 219         1928-?           nr.51

K Neertoft *7/1 1915 Manufakturhandler Borgbjergsvej 50

etabl:6/2 1946 – i:juli 1955-1964?                     nr.147

H Neumann *28/8 1923 Fiskehandler Tranehavevej 1

etabl:21/12 1955 – i:juli 1956-1964?                  nr.146

Georg Nicolajsen Malermester Mozartsvej 22

i:okt.1949-før jan.1950                   nr.130

A C Nielsen Mejeriejer (“Mejeri & Smørforretningen “ENGHAVE”) Enghavevej 228 (hj a.Gustav Bangsgade)

?-1938(bygningen nedrevet efterår 1938)(Se: annoncen: mappe nr.55)

Bendt Nielsen *22/11 1918 Isenkræmmer Borgbjergsvej 39

etabl:1/8 1963 – i:apr.1964-1964? nr.84

Børge Nielsen *1/7 1924 Blomsterhandler Mozartsvej 19

i:okt.1952-før juli 1955(solgt) nr.117

Børge Nielsen *23/9 1920 Vognmand Vasbygade 50

etabl:10/9 1954 – i:apr.1958-1964? nr.184

C Nielsen *2/4 1901 Kioskejer Enghavevej 227(alias borgbjergvej 19) i:apr.1936-1955? nr.48

Ditlev Nielsen*11/6 1875 – d.før jan.1947 Glarmester Hørdumsgade 25 /sid. P.Sabroesgade 20

(i:1924)1928-okt.1932 nr.14 (kontigentfri pr.jan.1939)

E Christian Nielsen *27/ 1928 Viktualiehandler Hammelstrupvej 30

etabl:6/2 1958 – i:apr.1958-1964? nr.187

G Nielsen *11/9 1902 Snedkermester (Frederiksholms Maskinsnedkeri”) Borgmester Christiansensgade 58 -flytter til Baadehavnsgade 18 før 1956

etabl:1/7 1947 – i:juli 1955-1964? nr.141

Kai Nielsen Slagtermester Enghavevej 231-233

okt.1941- nr.67

Kaj Simon Nielsen *21/8 1915 BudfirmaIndehaver (“Budcentralen”) Borgmester Christiansensgade 44

i:jan.1953-jan.1954(udmeldt) nr.130

Karl Nielsen Automekaniker Sydhavnsgade 1

i:okt.1947-jan.1950

NN Nielsen *1951ca? Købmand

Enghavevej _ evt.?1980érne

(Se: K Sjødahl Andersen-papir – mappe nr.48)

NN Nielsen Manufakturhandler Enghavevej 250

udm.okt 1928-        nr.44

NN Nielsen Grønthandler Enghavevej 209 1930-1930 nr.40 (flyttet til “Flora Danica” ?fra 1.okt.1931)

NN Nielsen Vaskeriejer P.Knudsensgade 31

apr.1933- nr.45

NN Nielsen Direktør (“Kalvebod”) Mozartsvej 3

jan.1939- nr.58

NN Nielsen Mejeriejer P.Knudsensgade 29

okt.1937-okt.1938 (Ophørt) nr.48

P Møller Nielsen *11/5 1934 Møbelhandler Mozartsvej 17

etabl:6/11 1959 – i:okt.1959-1964? nr.164

Svend Nielsen *29/10 1901 Frugthandler(siden Ølhandler) Sydhavnsgade (1928-?)_ – flytter til Enghavevej 228 – flytter så (1938)til nr.236 – derefter til Enghavevej 263(alias Borgbjergvej 55 (2.sal)) i dec.1946 1928(apr.1933)-1955? nr.45(33)

Sylvia Nielsson, frk (gift Kofoed) *1/2 1898 Blomsterforretningsindehaver

Enghavevej 236/238(alias Borgbjergvej 36)

i:jan.1938-1955? nr.48

Villy Nielsen Vognmand Glucksvej 8

okt.1941-apr.1943 (flyttet) nr.68

H Nilsson *25/6 1918 Viktualiehandler Baunehøj Allé

etabl:1929 – i:juli 1956-dec.1962(udmeldt) nr.153

Wilhelm Nimb Grosserer Louis Piosgade 31 (flyttet til Ellebjergvej 17 2.sal (?

1943) – så til Haydnsvej 23 st.(?jan.1953-1960?) apr.1938-jan.1940 (lukket pga sygdom – igen

jan.1941-jan.1943 (“lukket pga varemangel”). Igen jan.1946-jan.1952(“syg”). Atter

okt.1953-mar.1960(slettet) nr.53

H Norlander *10/5 1891 Konfekturehandler Borgbjergsvej 28

etabl.1/1 1937 – i:1955- jun.1957(udmeldt)

NN Norsker Viktualiehandler Enghavevej 198

etabl:1/4 1928 -i:okt.1928-31.maj 1931 -1964? nr.38

NN Thomsen Obel *24/3 1920 Cykelhandler Mozartsvej 32 – flytter til nr.17 (apr.1960) etabl:1/4 1960 – i:apr.1960-dec.1962(ophørt) nr.166·

C C Ohlsen *8/4 1905 AutoSmedemester Vasbygade 50 etabl:13/2 1955 – i:juli 1955-1964? nr.150

Gordon Olsen *5/4 1918 Bagermester Hammelstrupvej 29

i:okt.1949-1955?

G Olsen *6/6 1902 Mejeriejer Händelsvej 32

etabl:1/3 1942 – i:okt.1949-1964? nr.128

H P Olsen *17/2 1924 Mejeriejer Stradellasvej 2

etabl:20/109 1953 – i:1955-dec.1956(ophørt)

H P Olsen Boghandler Sydhavnsgade 2

juli 1932-okt.1937 (ophørt) nr.11

NN Olsen Cigarhandler Sydhavnsgade 2 1928- nr.23

NN Olsen Cykelhandler (“Komet”) Enghavevej 209(alias Borgbjergvej 1) i:okt.1935-1964? nr.54

O Olsen *11/8 1915 Grosserer/Direktør (tømmerhandelen: “Selandia”) /Installatør Mozartsvej 11 – flytter til nr.48(?jan.1938). Igen på adressen før 1956

i:jan 1936-apr.1938(udmeldt). Igen apr.1942-jan.1944 + juli 1944-jan.1954 (flyttet). Igen jan.1956-1964?(som Installatør). nr.49/69/88/47

NN Olsson Installatør Mozartsvej 11

i:apr.1942-1955? nr.69

NN Olsson Frugthandler(+sælger blomster) Stubmøllevej 22

juli 1944-juli 1945 (flyttet) nr.87

Willy Orbe *11/11 1930 Kioskejer Rubinsteinsvej 32

etabl.1/11 1955 – i:1956-dec.1959(udmeldt) nr.160

A M Pedersen *26/6 1893 Benzinforhandler

etabl:9/10 1948 – i:okt.1959-1961? nr.132

E Th. Pedersen *17/6 1916 – d.dec.1962 Malermester Peter Sabroesgade 26 – flytter til Sydhavnsgade 4 før 1961

etabl:1/3 1955 – i:1956-dec.1962(død) nr.165

Kaj Pedersen *26/2 1921 Guldsmed P.Knudsensgade 29 (?bopæl: P.Knudsensgade 90 2.sal) i:jan.1949-1955? nr.125

N K Pedersen *11/4 1896 Fabrikant Vasbygade 54

etabl:1939 – i:1950-1964?            nr._

P Pedersen *16/12 1899 Kioskejer Sjælør Boulevard 43

etabl:6/2 1946 – i:1951-1964? nr._

S A Pedersen *8/8 1907 Frugthandler Sydhavns Plads

i:juli 1945-jan.1952(“uden interesse”) nr.96

V Pedersen, ?fru Glarmester Enghavevej 229

etabl:15/4 1934 – i:jan.1934-1964? nr.43

NN Pennov *24/12 1916 Malermester Glucksvej 4

etabl:9/6 1943 – i:1952-1964?               nr._

A B Petersen *26/5 1922 Installatør Enghavevej 98 (5.sal)

etabl:1/7 1960 – i:okt.1960-1964? nr.170

B Petersen Barbermester Mozartsvej 17

apr.1944-juli 1944 (død) nr.80

Georg Petersen Barbermester Enghavevej 198

okt.1944-juli 1947(solgt) nr.93

Hj(almer) O Petersen *29/12 1902 Cykelmekaniker Borgbjergsvej 1

etabl:1/12 1945 – i:juli 1955-mar.1963(udmeldt) nr.148

J Petersen *22/8 1875 – d. før jan.1962 Skomagermester Gustav Bangsgade 20/Bazaren – flyttet til P.Knudsensgade 29 pr.1937 sfa opførelsen af “ENGHOLMEN”)

i:okt.1928-1955 (ophørt 1955? – men nu: kontigentfri – død før jan.1962) nr.40

M Petersen *29/4 1909 Frugthandler Mozartsvej 15

etabl:11/5 1960 – i:juli 1960-1964? nr.168

NN Engelbrecht Petersen *12/8 1907 Bagermester

Enghavevej 172 etabl:2/5 1933 – i:juli 1956-1964? nr.148

NN Petersen, fru Mejeriejer P.Knudsensgade 27

apr 1933-okt.1937 (ophørt) nr.41

Raymond Petersen Installatør Mozartsvej 11

jan.1939-okt.1939 (“midlertidigt ophørt”) nr.52

Viggo Petersen *5/7 1895 Glarmester Enghavevej 231 (“Det gule hus”) i:jan.1934-1955? (nr.44)

W Petersen *11/8 1921 Fiskehandler Mozartsvej 9

etabl:1/11 1959 – i:juli 1960-1964? nr.167

Dina Pettersson, fru Fiskehandler (“Fiskeforretningen”) Mozartsvej

9 jan.1939-apr.1939 (udmeldt) nr.64

G Pier *19/9 1907 Renseriejer Sjælør Boulevard 43

etabl:20/10 1950 – i:1955-1964? nr._

Harald Poulsen *1898ca? Købmand Sydhavnsgade 1 (tidl. Enghavevej 196 – flytter så til Enghavevej 221 – alias Borgbjergsvej 21. Sønnen Knud Poulsen overtager. (iflg.H.Eriksen) okt.1928-apr.1935 nr.37

H Poulsen *14/11 1915 Bagermester Hammelstrupvej 29

etabl:1/2 1946 – i:juli 1957-dec.1957(solgt)

J Poulsen *16/1 1888 Flytteforretningsindehaver (“Frederiksholms Flytteforretning”) Nordre Fasanvej 28 (1.sal) i:okt.1949-1955?

Kai Werner Poulsen *28/4 1914 TankIndehaver (“Shell Service”) Ellebjergvej 49 etabl:1/5 1960 – i:okt.1964-1964? nr.74

Knud Poulsen *1927ca?, ?Kgs.Engh. Købmand Sydhavnsgade 1

(overtager ?1950érne efter faderen: H.Poulsen)

L J Poulsens eftlg Kgs.Enghave5b “Ll.Danmark” Enghavevej 260

1928- nr.5

M Poulsen Skomagermester P.Knudsensgade 29 (flyttet til Enghavevej 219 pr.okt.1933) 1928- nr.46

V Poulsen *19/11 1912 Pølsehandler Enghavevej 201

etabl:13/6 1951 – i:okt.1962- dec.1963(udmeldt) nr.164

A (el.) Rasmussen Herreekviperingshandler Enghavevej 247

jan.1938- nr.50

C Rasmussen Restauratør “Frederiksholm” (Kgs.Enghave1a m.fl.) Enghavevej_ (nu:Borgbjergsvej)

udmeldt 20.aug 1928 – og igen 31/12 1931 (??) nr.29

E Rasmussen *4/3 1917 Cigarhandler Borgbjergvej 2

i:okt.1949-1955?

Gerd Rasmussen *13/11 1931 Sjælør Boulevard 43

etabl:1/3 1964 – i:okt.1964-1964? nr.139

NN Rasmussen(ej Larsen), fru Damefrisør (“Cherié”) Sydhavnsgade 1 apr.1944-juli 1946 (udmeldt) nr.78

J R Rasmussen *21/2 1896 Smedemester Sydkrogen 3

etabl:1/1 1945 – i:1955-1964? nr._

Johannes Viggo Rasmussen *29/9 1886, Kbh (uddannet tjener og bestyrer – gift 23/2 1908 m.

Knudbine Sørine Buus) Caféejer (“Café Frederiksholm”) (tidl ejer af “CentralCafeén” Sydhans Plads (1927-1928) (tidl ejer af “Café Grænsen”

Ny Carlsbergvej 110 (1919-1927)) P.Knudsensgade 1 aug.1928- (Se: mappe nr.1)

P Rasmussen *17/7 1929 Mejeriejer Stradellasvej 2

etabl:2/2 1957 – i:jan.1957-1964? nr.174

Rasmus Rasmussen *25/7 1880 Cigarhandler Enghavevej 202(alias Borgbjergsvej 2 (2.sal) etabl:7/11 1933 – i:jan.1944-jun.1960 nr.71(“hvilende medlem” 1952 – til juli1960 – ?derefter “kontigentfri”->1964?)

R Rasmussen *5/12 1897 – d. dec 1964 Herreekviperingshandler Enghavevej 247(alias Borgbjergvej 39)

etabl:22/1 1938 – i:jan.1938-dec.1964(død) nr.50

R Rasmussen Fiskehandler Mozartsvej 21

i:juli 1957-1964? nr.180

V Rasmussen *11/3 1899 Restauratør (“Engholmen”) Enghavevej 228(alias Borgbjergsvej 28)

(etabl.1/7 1947 – i: 1947)

?jan.1948-sept.1961(lukket). Igen ?-1964? nr.96

Johannes Ren *18/7 1908 Restauratør Teglholmsgade 17

etabl:23/8 1960 – i:okt.1962-1964?

E Runge Viktualiehandler Rubinsteinsvej 32

i:apr.1948-sept.1956(ophørt) nr.111

B Samson *6/1 1930 Slagtermester Enghavevej 200

etabl:5/5 1951 – i:juli 1959-1964? nr.140

O Samson *20/10 1896 – d.mar.1959 Slagtermester Enghavevej 200/198 1928-udm.31.maj 1931. Igen 1951-mar.1959(død) nr.36

Flemming Schiødt *1944ca? (foto) Skohandler ,

(Skohuset) Borgbjergsvej 11      ?-1984?·

Aase Schiødt *1946ca? Skohandler (Skohuset) Borgbjergsvej 11     ?-1984?·

Erik Schmidt *24/11 1915 Vognmand Vasbygade 50

etabl:27/11 1948 – i:apr.1958-dec.1963(udmeldt) nr.185

Ib Schmidt *10/1 1921 Mejeriejer

Borgbjergsvej 52 i:juli 1955-1955? (nr.60)

NN Schmidt, fru SmørrebrødsforretningsIndehaver Enghavevej 202 okt.1939- nr.72

Ib Schneider *10/1 1921 Mejeriejer Enghavevej 252 (alias Borgbjergsvej 52

etabl:12/71946 – i:okt.1947-jan.1952(“uden interesse”). Igen ?-jun.1958(solgt) nr.92

H Schovgaard *17/6 1897 Frugthandler Bavnehøj Allé 1

etabl:1/10 1919 – i:juli 1956-mar.1963(udmeldt) nr.154

NN Shaffer Bankbestyrer (“Handelsbanken”) Enghavevej 225

juli 1934-jan.1939? nr.ej nævnt

NN Siverts *16/12 1917 Autoopretningsmekaniker Sydhavnsgade 7 i:apr.1948-apr.1953(ophørt)

NN Skjoldager *1903ca? Bestyrer (?grønthandel el. ?Viktualie ) Enghavevej 209

apr.1933-okt.1935 (ophørt) nr.40

H P Skriver *23/10 1897 Kul/Brændselshandler Enghavevej 197 etabl:8/10 1856 – i:okt.1956-1964? nr.156

V Spanner *26/10 1912 Købmand Mozartsvej 5 etabl:21/10 1940 – i:apr.1956-sept.1956(udmeldt) nr.134

H Stampe *9/5 1904 Cigarhandler Mozartsvej 9

etabl:19/3 1950 – i:1951-1964?

H Steffensen *8/4 1914 Direktør “Frederiksholms Radiolaboratorium” (Radioværksted) Stubmøllevej 12 – siden “Radio & telefonservice”, Grønrisvej – flyttet til Hammelstrupvej 38 før okt 1964

etabl:1/2 1936 – i:apr.1944-sept.1964(udmeldt)(“hvilende” medlem før jan.1962-red.) nr.85

Ivan Steffen(?sen) Kioskejer (“Havnekiosken”) Tømmergravsgade juli 1940-jan.1945 (udmeldt) nr.64

E Steimetz *19/8 1904 Fouragemester/handler Hammelstrupvej 2 etabl:1/5 1930 – i:okt.1947-1964? nr._

M Strandvad *16/7 1919 Brændsels- og kulhandler Enghavevej 197 etabl:15/7 1961 – i:jan 1962-1964? nr.81

NN Strømsted Blomsterhandler Mozartsvej 17

etabl:1/6 1945 – i:1950-1964?

C Palm Svendsen *26/12 1910 Cigarhandler Enghavevej 228

flyttet til nr.243(1935)(alias Borgbjergvej 35)

i:apr.1934-1964? nr.44

H Svendsen Restauratør (“Valby Idrætspark”) Julius Andersensvej_

okt.1944-apr.1945 (udmeldt) nr.89

NN Svendsen Smørhandler-Mejeriejer Enghavevej 250

1928-14.aug 1930 (igen apr.1933) nr.43

NN Svendsen *23/2 1899 Restauratør (“HavneCaféen”) Sydhavns Plads ?1

(tidl Frederiksholms Havnevej)

i:jan 1939-1/3 1949 (ophørt) (Se: foto fra lukningsdagen – aflev.1986) nr.48

M Sølberg *1/10 1904 Frugthandler Enghavevej 200

etabl:21/71945 – i:juli 1960-jun.1961(solgt) nr.169

NN Sønderup, fru Kioskejer (“Havnekiosken”)/SmørrebrødsforretningsIndehaver

Sydhavns Plads 5 i:apr.1948-dec.1952ca·

P Sønderup *21/2 1903 (foto hs H.Eriksen) Fabrikant/Kioskejer (“Havnekosken”)

Frederiksholms Havnevej 1 (siden nr.3)

i:jan.1939-før jan.1952(“syg”). Igen jan.1956-1964? nr.49/34

H Sørensen *10/12(?ej maj) 1906 – d.jun.1961 Viktualiehandler Stubmøllevej 11

etabl:5/6 1937 – i:apr.1939-jun.1961(død) nr.71

K E Sørensen *30/1 1922 Farvehandler Mozartsvej 11

etabl:1/8 1959-1964? nr.157

<f< body=””>

V Sørensen Slagtermester Enghavevej 231 okt.1933-apr.1937         nr.27

NN Tafdrup Snedkermester Enghavevej 300 (Villa Wolke) juli 1930- nytår 1932                     nr.46

Børge Thomsen *9/5 1920 Skomagermester Mozartsvej 13     etabl:13/3 1947 – i:okt.1947-1964?        nr._

H Thomsen *8/2 1914 Restauratør(ex. før 1962 -red.) (“Frederiksholm”)    Enghavevej 202 – siden Peter Sabroesgade 11(?jan.1959)

etabl:  1/10 1945 – i:jan.1946-1964? nr.89 (“hvilende medlem”(?1959-1964?)

J Christian Thomsen *11/11 1895 Skomagermester Mozartsvej 13     etabl: 1/7 1934 – i:jan.1939(ej 1936-red.)-juli 1960 (dog ikke betalt kontigent juli954-juli955

– så nævnt “hvilende medlem” indtil udmeldelsen 1960)         nr.62

NN Thomsen Mejeriejer (cved siden af fiskehandlerenc – (Se: K Sjødahl Andersen-papir – mappe nr.48) Enghavevej 217      udm.juni 1928               nr.52

NN Thyrstrup Viktualiehandler Händelsvej 32   ?1956-1964?              nr.96

J Thaanum *5/7 1924 Cigarhandler Sydhavnsgade 2         i:okt.1949-1955?

NN Tranemose *11/3 1891 Kioskejer (“Wagner”) Rubinsteinsvej 32 i:jan.1946-dec.1955ca(død)                  nr.91

C Truelsen *28/2 1887 Cigarhandler Mozartsvej 9       i:apr.1944-jan.1950ca                    nr.86

NN Tørnes Bagermester Stubmøllevej 13-15       jan.1946-jan.1950                      nr.92

Børge M Urich *1933ca?, ?Kgs.Enghave (søn af M Urich) Farvehandler

(+”Farvehandel” Lindegårdsvej, Charlottenlund – + “Farvemøllen”

Grønnegade – +”Dybbølsgades Farvehandel” (solgt sidst i 6oérne)

(Se: mappe nr.7) Enghavevej 209 (alias Borgbjergvej 1) 1963-1968?

M Urich *1895ca? – d.1963 (fader til B M Urich) Farvehandler Enghavevej 209 (alias Borgbjergvej 1)  i:okt.1935-1964?                              nr.53

Søren Vad *13/3 1912 Viktualiehandler Rubinsteinsvej 32   etabl:15/12 1956 – i:jan.1957-dec.1964(“lukket eet halvt år”)                   nr.171

Ove Vallentin *27/8 1917 Tankejer(“Esso Tanken”) Stubmøllevej 43 etabl:21/9 1959 – i:okt.1959-1964?                       nr.122

Vera Varberg *9/12 1920 Mozartsvej 18                  etabl:18/11 1952 – i:1953-1964?                     nr._

A Vestergaard *26/10 1911 Autoopretnings-værkstedsejer(“Sydhavnens Motorværksted”) Vasbygade 53         etabl:1945 – i:1954-jun.1956(ophørt)

S Wagner, fru Frugthandler Mozartsvej 15 kld.     okt.1956-dec.1958(udmeldt)                nr.157

Christian Weilstrup Malermester – Hørdumsgade 1 (sid. Peter Sabroesgade 15 (jan.1930ca)1928-før jan.1943 (udmeldt)(sølvbryllup 13.juli 1931)       nr.6

Aage Weilstrup (?Wilstrup)*25/4 1914 Restauratør Sydhavns Plads        i:jan 1953-før juli 1954 (ophørt)

NN Wendt, fru *7/11 1895 Vaskeriejer P.Knudsensgade 31 i:juli 1956-jan.1958(solgt) nr.16

Sandor Wenneberg *22/2 1909 (foto hs H.Eriksen) Skibsprovianteringshandler Teglholmsgade(?alias Vester Teglgade 2)

etabl:1/7 1932 – i:apr.1940-dec.1960(udmeldt)                      nr.63

Johannes O Westergaard *28/6 1936 Snedkermester Hammelstrupvej 16 etabl.1/4 1958 – i:1958( ej not.da – red.) -jun.1959(udmeldt) nr.74(1959)

Th Wiinsted Cykelhandler/Mekaniker Enghavevej 209      1930-juli 1935(ophørt)                       nr.39

H A Wikke *19/1 1892 Gas-Vandmester Glucksvej 13 etabl:16/2 1922 – i:1955-1964?                  nr._

H Willumsen *14/6 1915 Bagermester Stubmøllevej 13 i:juli 1956-mar.1956(solgt)

NN Winsløv *1912ca? Skræddermester Enghavevej 240 apr.1942-jan.1948(udmeldt)                 nr.68

L Poulsen Wittrup *1883ca? Kolonialhandler/Købmand (“ud mod Enghavevej”)Enghavevej 200 (hjørnet af P.Knudsensgade/Enghavevej)

(fra starten i) 1913-1928        (Se: mappe nr.1: Gaarslev-papir)      nr.21

Gilbert Wulff *21/5 1894 Automekaniker Vasbygade 50          etabl:15/11 1932 – i:apr.1958-1964?                 nr.183

Hans Wulff *1914ca? Grosserer Offenbachsvej 18 (3.sal) i:apr.1944-sept.1949 (udmeldt)                      nr.81

NN WULFF *1950ca? (foto) Pladesmed Scandiagade         ?-1984?·

W Wulff *2/9 1922 Vognmand Vasbygade 50          etabl:10/9 1954 – i:1954-dec.1963(udmeldt)            nr._


Udbred kendskabet til Arkivet.