Jubilæumstale 2011

Kongens Enghave Lokalhistoriske arkivs
25 års jubilæum


Minna Grace Larsens tale den 10. februar 2011

Lokalhistorisk arkiv for Kongens Enghave blev d.11 januar 1984 stiftet af Syd Vest Kvarterets Lokalråd hvor en del medlemmer havde ønske om at bevare bydelens historie i et arkiv. Der blev dannet en arbejdsgruppe til indsamling og registrering af indkommet materiale. Gruppen bestod af: Erik Appelt, Karen Appelt, Knud Clemmensen, lnger Clemmensen, Richard Hans og jeg selv. Vi havde et lille lokale på første sal i Medborgerhuset Scandiagade 19. Erik Appelt betalte af egen lomme huslejen kr.loo,oo pr måned. Vi havde åbent hver mandag fra kl.11.oo til 12.oo, samt første og tredje onsdag fra kl.19.oo til 21.oo.

Der blev indsamlet meget materiale i de første 2 år, hvor arkivet hørte til under Lokalrådet. Man besluttede derfor at stifte en forening,og afholdt stiftende generalforsamling mandag d.lo februar 1986 i Medborgerhuset Scandiagade 19. Som formand valgtes Richard Hans, medlem i Lokalrådet for Haveforeningen Frem, plus 4 bestyrelsesmedlemmer, Erik Appelt, Knud Clemmensen, Grethe Olsson og jeg selv, Som suppleanter valgtes Jørn Christiansen og Egon Koldbeck.

Medlemskontingent kr.5o,oo for enkeltpersoner og kr.75,oo for ægtepar.

Selv om foreningen fik en del medlemmer kneb det med økonomien, så gaver var velkomne. Der var indkøbt arkivskab og arkivkasser og andet kontormateriale. Fra Handelsforeningen fik vi en del gamle medlemsprotokoller samt en check på kr.l.ooo,oo. Og fra Støtteforeningen som dengang afholdt bankospil i Medborgerhuset modtog vi også et beløb på kr.1ooo,oo. Som tak for at vi i 1986 gjorde Sparekassen SDS Mozarts Plads afdeling opmærksom på at de det år havde 25 års jubilæum forærede de os en moderne fotokopieringsmaskine. Med støtte fra Handelsbanken Sydhavn afdeling fik vi udgivet postkort med motiver fra bydelen på grundlag af tegninger udført af Sydvestbladets tegner Poul Brinckhardt. Kortene blev solgt i sæt til kr.12,5o. Det første historiske hæfte vi fik udgivet var Otto Fritzbøgers barndomserindringer fra Kongens Enghave. Fritzbøgers erindringer samler sig om det gamle Frederiksholms Teglværk, som havde beskæftiget hans familie i 3 generationer. Richard Hans fik fra Teglværket som nu var flyttet til Nordsjælland tegninger til alle Teglværkets bygninger, og ud fra disse byggede Richard som var meget kreativ og fingernem små modeller i forskellige størelser, som blev brugt til udstillinger. Han byggede også i tændstikker en model af Stubmøllen, som brændte Sankt Hans aften i 1914. Samt efter arkitekttegninger en model af Sjælør Kirke.

Fra afdøde advokat Axel Hjuler modtog arkivet i 1986 en omfattende dokumentsamling med tegninger af de bygninger som hans bror Eliot Hjuler byggede i Musikbyen fra midten af 193overne og frem til 195o. Fra Beboerforeningen Frem får arkivet i 1987 overrakt foreningens fane fra ca. år 1918, samt 50 årgange af beboerbladet Frederiksholms Avis og samtlige årgange af det nuværende Beboerbladet. Fra private borgere modtog arkivet i de første år meget billedmateriale. Både modeller og billedmateriale har været udstillet flere steder. Biblioteket, Sjælør Kirke, AKB. og senest på Københavns Rådhus i forbindelse med udstillinger fra andre lokalhistoriske arkiver i Københavns området.


Udbred kendskabet til Arkivet.