Udflugt til Mindelunden

Udflugt til Mindelunden

Tekst Jan Arnt. Foto + Web Søren Sol Meyer
19.maj 2015

Lokalhistorisk Arkiv havde inviteret medlemmerne til Mindelunden i Hellerup 17. maj, hvor vagtbetjent og tidligere sydhavnsdreng Axel Albinussen professionelt guidede os rundt.

2015-05-19_0844
52 af vores medlemmer mødtes ved hovedindgangen til en tankevækkende rundtur. Vejret var med os og Mindelunden er smuk, hvorfor det også var en god social oplevelse.

Ikke mindre end 52 mødte frem og alle fik stort udbytte af at gå rundt i det smukke område, mens Axel fortalte om 2. verdenskrig og om de døde, der ligger begravet eller hvis navne står på den lange mindemur.
Vi blev meget klogere; men også skamfulde, da Axel fortalte, at Danmark var det land, der pr. indbygger havde flest stikkere. Heldigvis var der også en del, der tog kampen op mod nazismen og det er en del af disse, der ligger begravet i Mindelunden. R.I.P.

Axel fortalte blandt andet, at der i Mindelunden ligger 204 begravet, hvoraf hovedparten er danske frihedskæmpere. Derudover ligger der 31 danske fanger, der døde i tyske koncentrations- og arbejdslejre.
Vi fik historien om nogle af de personer, hvis navne kan læses på mindepladerne. Grufulde historier og små heltehistorier.
Vi kom også ned på henrettelsespladsen, hvor frihedskæmperne blev bundet til 3 pæle før tyskerne skød dem, for deres deltagelse i modstandsbevægelsen. Før de dømte blev skudt, fik de placeret en hvid klud på brystet, så den tyske henrettelses peleton kunne sigte efter hjertet.

IMG_0052
Vi lytter til Axel Albinussens spændende og tragiske beretninger

I alt blev 113 danske frihedskæmpere henrettet, hvilket altid foregik før solen stod op og med ryggen mod øst.
Den sidste frihedskæmper blev henrettet i Ryvangen så sent som den 2. maj 1945.
På stedet står nu en kopi af de tre pæle støbt i bronze.

Ved den midterste henrettelsespæl lagde et af vores medlemmer Jørgen Ingstrup blomster. Jørgens far var i øvrigt viktualiehandler S. Ingstrup Sjælør Boulevard 42 og aktiv modstandsmand i BOPA.
BOPA står for Borgerlige Partisaner og Axel fortalte, at KOPA, som var en anden kendt modstandsgruppe stod for Kommunistiske Partisaner. Han fortalte også, at luften ikke altid var helt god mellem de to politiske fløje.

IMG_0073
Henrettelsespladsen er i dag et smukt grønt område omgivet af volde; men hvis voldene kunne tale….. Axel fortalte, at ingen danskere var brudt sammen; men med rank ryg gået ned til pælene for at blive skudt. En enkelt undgik henrettelsen, hvilket undrede mange modstandsfolk.
IMG_0079
Jørgen Ingstrup lagde blomster ved henrettelsespladsen.

Lidt om Mindelunden

Den nuværende Mindelund var oprindeligt en del af Ingeniørtroppernes Kaserne, der blev beslaglagt af tyskerne den 29. august 1943, da den danske regerings samarbejdspolitik med tyskerne brød sammen. Efterfølgende brugte tyskerne kasernens øvelsesterræn som begravelsesplads og henrettelsesplads af danske frihedskæmpere.

Først efter befrielsen gik det op for danskerne, hvad der var foregået i Ryvangen. Da fandt man 204 interimistiske grave foruden den nærliggende henrettelsesplads. Ved hver grav var der placeret en træpæl med et nummer, ligesom der i hver grav lå en flaske med en seddel med navn på den dræbte. I enkelte grave lå der tyske soldater – i de øvrige 197 fandt man danske modstandsfolk.

Den tyske henrettelses peleton bestod af 12 tyske soldater, hvoraf de seks skød med løst krudt, mens de seks andre havde skarpe skud i geværet. Efter at skuddene var faldet, gik en tysk officer hen til de dræbte og tildelte dem et nakkeskud, for at sikre sig, at de nu også var døde.

Tre mindeområder i Ryvangen
Af de 197 døde frihedskæmpere, der blev fundet i Ryvangen efter befrielsen, ligger de 105 begravet i Mindelunden. De øvrige er blevet flyttet til deres hjemegn, som det fx er tilfældet med syv henrettede frihedskæmpere fra Hvidsten gruppen ved Randers, der blev henrettet i Ryvangen i juni 1944

Mindeområderne i Ryvangen består først og fremmest af det store gravfelt, hvor de mange grave blev fundet efter befrielsen. Her ligger 105 frihedskæmpere begravet.

104 mænd – og en kvinde

Der er i øvrigt kun en enkelt kvinde imellem de 105 frihedskæmpere – resten er mænd. I øvrigt mænd i deres bedste alder: Hovedparten af de henrettede blev kun mellem 20 og 25 år.
Det var dog langtfra alle savnede modstandsfolk, man fandt de jordiske resten af efter befrielsen. Derfor kan man på en lang mindemur læse navnene på 151 frihedskæmpere, der forsvandt sporløst under krigen. Det er også her, man finder det yngste offer i Mindelunden, en ung fyr, der kun nåede at fejre sin 17 års fødselsdag.

Det sidste af de tre store mindeområder i Ryvangen omfatter 31 grave af omkomne danskere, der døde i tyske koncentrations- eller arbejdslejre. Efter krigen blev de afdødes kister ført til Ryvangen, hvor de blev nedsat i en særlig afdeling.

Mindelunden ryvangen
Den 29. august 1943, på toårsdagen for overfaldet på kasernen, blev kisterne med 106 dræbte modstandsfolk samlet på ridebanen bag Christiansborg slot og kørt gennem København og ud til Ryvangen. Alle flag i byen var på halv og alle kirkeklokker ringede. Fem år efter krigens afslutning den 5. maj 1950 var Mindelunden færdiganlagt.

Billeder fra turen i Mindelunden 17. maj 2015. TRYK HER!


Udbred kendskabet til Arkivet.