Gårdgåturen 220516

Vellykket byvandring i Sydhavnen.

Byvandringsholdet 220516Byvandringsholdet 220516.    Kreativ fotograf: Torben Liebst


En solskinsdag i maj gennemførte vi på ny en vellykket byvandring i Sydhavnen.
Den var berammet til de 2 først byggede AKB-karréer 1 og 2 samt de 2 karréer 15 og 16 fra 1944 og -47.

Turen havde sit udgangspunkt på hjørnet ved Enghavevej 200 og Hørdumsgade 1 (HØR).

Karré 1 og 2
Bjarne Weyhe (BW) bød en kort velkomst til de ca. 51 fremmødte og gik på med krum hals om oplysninger ang. de 3 bedst huskede butikker: Bagerbutikken, slagteren og købmanden.
Bager Ole Jacobsens barnebarn, Susanne Jacobsen nu Meyerdierks, var med på turen og fortalte lidt om livet i bagerbutikken og beboelsen bag butikken.
Mange mindedes de små forretninger i bazarbygningerne mellem Hør og jernbaneviadukten.
Enkelte huskede, at jernbaneoverskæringen blev spærret med kæder, når “gasseren” (kultoget) skulle passere Enghavevej på turen mellem Gasværkshavnen og Valby Gasværk med kul og koks..
Vi gik ned ad Hør og udpegede enkelte lejligheder, hvor turdeltagere havde boet. Vi mindedes også de små haver, som lå bag forretningsboderne ud til Enghavevej, hvor “gasseren” kørte bag haverne.
Vi gik ind i passagen til P. Knudsensgade (PKG) og beså de to karréers gårde. I karré 2 kunne Torben Liebst fortælle historier fra sin opvækst i gården. Bl.a. var der beretning om, hvordan hele gårdens drenge og piger opdeltes i to (store) hold til rundbold. Dog måtte Ole Kuppel og Ove Liebst (de to ældste) aldrig vælges til samme hold, da de var store og stærke.  Slutteligen enedes alle drengene tit om at lege med biler sammen på det store jordareal midt i gården omkring de to tæppebankestativer.
Turen fortsatte ad PKG med oplysninger ang. ismejeriet og HB i karré 3 overfor – og videre ang. HB-forretningerne, skomageren, frisøren, købmand Sjødahl Andersens forretning samt vaskeriforretningen i karré 4.
Ved Wiinbladsgade omtaltes en forretning, som efter nogles mening havde ligget i nr. 2. Det er stadig uafklaret; men Poul Glargaard Lund har en undersøgelse i gang, som vi afventer resultatet af.
Legepladsen ved børnegården blev omtalt, hvor vi drenge spillede fodbold og “smed” de små drenge og pigerne hen i sandkassen, så de ikke kom i vejen.

Karré 16 og 15
Vi gik ad HØR til nr. 53 og mindedes kuldækslerne til fyrkælderen. De var alle væk nu, og skorstenen kortet af og lukket. Lizzie Christensen havde boet i nr. 53. Hun fortalte, at når hun ville kikke ud ad vinduet, kunne hun ikke se HØR på sin venstre side. Den var dækket af skorstenen. Lizzie savnede et gadespejl.
Ved nr. 59 kunne BW fortælle, at fodboldklubben “Sydvest” blev stiftet i den tilhørende gård mod PKG.
I nr. 63 gik vi gennem kældergangen til gården PKG 80-84.
Svend Åge Brun Steffensen fortalte om hændelser og beboere i gården, suppleret af Gert Luthmann, som egentlig boede i gården 86-94, men altid opholdt sig i 80-84 og HØR 61-63.
De følgende gårde gav ikke nogen særlige tilføjelser; men den sidste gård, nr. 124-134 og HØR 81 var rigt repræsenteret.
Lajla Haasum, Irene Klæstrup Nielsen og Poul Glargaard Lund fortalte om det liv, som havde udspillet sig i gården.
Turen sluttede her i gården.
Mange udtrykte tilfredshed med rundvisningen.
Jeg, BW, skal udtrykke en tak til alle, som deltog og medvirkede til en interessant tur.


Slideshow 14 billeder

Kreativ fotograf: Torben Liebst


Udbred kendskabet til Arkivet.