Historiske Dage 2016

Historiske Dage 2016

9 og 10. april i Øksnehallen
Tekst og Web: Jan Arnt og Søren Sol Meyer

KELA var for første gang med i Historiske Dage, som er en stor udstillingsmesse for historiske foreninger, bogforlag og andre, der er interesseret i formidling af alt fra lokalhistorie til verdenshistorie.

finn og jan øksnehallen 2016
Finn Reidl og Jan Arnt på vores fællesstand. Foto Pia Arnt

De Historiske Dage afholdes en gang om året i Øksnehallen i København, og det er hundedyrt at deltage, hvorfor vi havde en fællesstand sammen med 6 andre lokalhistoriske foreninger, som alle er medlemmer af SLAK, der er en sammenslutning af Lokalhistoriske Foreninger og Arkiver i København.

Vi havde hængt tekst og billeder op, der fortalte om Sydhavnens i fortid og nutid, ligesom vi stod parate, hvis de besøgende ønskede at høre om Sydhavnen. Om Lørdagen stod Finn Reidl og Jan Arnt på standen, og om søndagen passede Tonny Munnecke og Jørgen Topp Lassen KELAs stand.

Det var hyggeligt, men gav ikke det forventede udbytte. Kun få stoppede op for at høre om KELA og Sydhavnen, hvilket jo var hovedformålet. Det positive var, at vi fik et nyt medlem og solgt et par hæfter.

Derudover fik vi sludret med de andre lokalforeninger, og hørte om disse, og hvad de gjorde for deres medlemmer. Efter det vi hørte, var vi ærlig talt lidt stolte over vores egen forening både hvad medlemstal og aktiviteter angår.

bøger kela april 2016
Vi manglede et bord til vores bøger, men hvad gør raske folk? Vupti – de køber da bare et rundt bord på loppemarkedet lige uden for Øksnehallen. Foto Pia Arnt

 


Udbred kendskabet til Arkivet