Historiske Dage

Mange så vores stand i Øksnehallen
af Søren Sol Meyer og Jan Arnt

En gang om året er der historiske dage i Øksnehallen, hvor man kan få opfyldt alle sine ønsker for at se og høre om Verdenshistorie, Danmarks historie og ikke mindst lokalhistorie, hvor KELA naturligvis også i år viste sig frem.

Vi havde sammen med syv andre lokalhistoriske foreninger i SLAK bygget en broget stand op, hvor vi viste lidt fra de forskellige bydele: Valby, Vesterbro, Nørrebro, Østerbro, Brønshøj, Vanløse, Sundby og Sydhavnen (Kgs. Enghave).

KELA’s stand 2018. Pia Arnt, en gæst, Jan Arnt, Anita Benn og Birthe Leth.
Foto: Torben Liebst.

De mange foreninger i SLAK (Sammenslutning af Lokalhistoriske Arkiver i København) havde for lidt plads, hvorfor vi stod lidt mast. Men vores repræsentanter stillede sig lidt fremme, så vi kunne få en snak med nogle af de mange gæster ude på gangarealerne, hvor der ifølge aviserne skulle have været 10.000 gæster, og selv om vi kun fik en snak med en brøkdel af dem, så er der mange, der har bemærket, at Sydhavnen var repræsenteret.

At drive en lokalhistorisk forening som KELA koster mere end kontingentet fra de omkring 150 medlemmer, hvorfor det er nødvendigt, at vi får vist os frem for at få nye medlemmer, samt mulighed for at sælge nogle af vores pjecer, bøger og plakater om bydelen. Vi havde et rimeligt salg, og noterede os, at det var lidt større end de tilstødende lokalforeningers.

Vigtigt ved vores deltagelsen i de Historiske Dage er også, at vi får tid til at snakke med de andre foreninger, for at høre, hvordan de driver deres foreninger – hvordan de indsamler arkivmaterialer og hvilke arrangementer de holder, og vi kan roligt konkludere, at det var en succes, og at vi også deltager i Historiske Dage til næste år.
Vi ses!

OBS! Se alle vores billeder fra udstillingen i slideshowet nederst på siden.


Nogle af standene i Øksnehallen i København.
Foto: Hasse Greis Persson.

KELA’s stand 2018 og mange gode KELA folk. Fra venstre: Pia Arnt, Torben Liebst, Anita Benn, Jan Arnt, Birthe Leth og Inge Andersen.
Foto: Torben Liebst.

Håndværkeren tildanner træet med sin økse, som er en type, der hedder bredbil.
Foto: Karin Parker Andersen.

Håndværkeren tildanner træet med sin økse, som er en type, der hedder bredbil.
Foto: Karin Parker Andersen.

HISTORISKE DAGE 2018HISTORISKE DAGE 2018

  •   Foto: Hasse Greis Persson
  •  Foto: Hasse Greis Persson
  •  Foto: Hasse Greis Persson
  •  Foto: Hasse Greis Persson
  •  Foto: Hasse Greis Persson
  •  Foto: Torben Liebst
  • Foto: Hasse Greis Persson

Udbred kendskabet til Arkivet.