Historiske dage

Skrevet af

Hasse Greis Persson


Historiske dage 2019

KELA var i dagene 30. – 31. marts for 4. gang deltager i Historiske Dage, som også denne gang blev afholdt i Øksnehallen i den gamle kødby på Vesterbro. 

Historiske Dage omfatter foruden historiske foreninger, forlag og andre interesserede i lokal –  og verdenshistorie samt formidlere af disse.

I lighed med de foregående år var vi repræsenteret sammen med og på samme stand som SLAK (Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune).

Vanen tro havde vi begge dage fin opmærksomhed på standen. Ikke mindst, takket være et stort kort over København fra 1809 (dog med lidt ”tillæg” fra 1913, af bygninger ”sneget ind” fra tegnerens hånd). Især unge mennesker viste kortet stor opmærksomhed, og der var lange diskussioner om, hvor nyere bygninger m.m. er blevet placeret i 2019. Kortet sad hævet over hele standen og udgjorde en fin baggrund til denne. I øvrigt fremstillet på initiativ af SLAK’s bestyrelse.

Foto: Hasse Greis

To velbesøgte dage med noget at se til og trætte ben ved fyraftenstid. Bestyrelsen og Pia Arnt stod for bemanding af standen begge dage. 
En særlig tak til Inge Andersen som ”tog over” i sidste del af min vagt.

 
Udbred kendskabet til Arkivet.