Udflugt til Stejlepladsen

Udflugt til Stejlepladsen 
Af Søren Sol og Jan Arnt, maj 2019. 

Lidt over 30 mødte op for at høre om Fiskerhavnen og Tippen i lyset af de kommende byggeplaner på Tippen. (Alle foto på turen er taget af Hans Fjeldsø og Hasse Greis Persson).

KELA havde arrangeret turen i Fiskehavnen og på Stejlepladsen for at vi kunne gå rundt i det pittoreske og skønne område før byggekranerne kommer og ødelægger det unikke miljø. 

Jan Arnt bød velkommen og fortalte kort om hvordan området havde set ud i 1950’erne, og Søren Rød Meyer uddelte et kort fra 1946 visende området dengang, hvor stejlepladsen endnu kun var vand og fiskerhavnen (anlagt lige før krigen) var væsentlig større end nu. På kortet kunne man også det gamle friluftsbad Sønderstrand, som flere endnu kunne huske, selv om det blev nedrevet i 1954. 

KELAs formand Søren Rød Meyer, Jan Arnt og vores veltalende turguide Michael Sydhavn Hansen. Bagved ses lidt af Stejlepladsen og til venstre ses den sidste mole, som indtil 1970’erne havde vand på højre side, hvor nu Stejlepladsen ligger.

Vores turguide var Michael Sydhavn Hansen, der bor i den lave bebyggelse, der støder op til stejlepladsen. Jeg bor derinde i en lidt forvokset skurvogn, sagde han og pegede. Og så fortalte han ellers løs om stedets herligheder, og endnu mere om hvilke planer kommunen havde for områdets fremtid. 

Her fornemmede vi at Michael var forarget. Hvis tilhørerne ikke var forargede før turen, så var alle bagefter gale på politikerne over, at et så fint område skulle ødelægges fordi By & Havn og Københavns kommune ikke havde styr på sine udgifter til Metrobyggeriet.
Hovedårsagen til at Stejlepladsen skal bebygges er nemlig, at Metrobyggeriet mangler penge, hvilket så skal gå ud over den lille kultur og naturperle, der kun måler lidt over 200 x 200 meter.

Et område, der indtil for et par måneder siden endda var fredet. Men det affredede Folketinget da bare efter en kammeratlig samtale med deres gode venner inde i Københavns Kommune og i By & Havn. 
Over 17.000 personer, dvs. langt flere end der bor i Sydhavnen, havde skriftligt protesteret mod affredningen og nybyggeri – men dem blæste politikerne på. 

Lokalplanen er endnu ikke godkendt, men det foreløbige oplæg er byggeri af 550 lejligheder, eller 64.500 etage m2 med huse op til 24 meter svarende til syv etager. 
Kommunen har endda den frimodighed at påstå, at man vil opføre et varieret og rigt boligmiljø. Hold nu op! 

Man kan ikke klods op af en fiskerhavn på den ene side og bådeklubber på den anden og vand til den tredje side lave et fint boligmiljø med en bebyggelsesprocent på over 150 procent. 
Derudover kommer omkring 750 biler plus alle de biler, der skal ind i området. 
Og ikke nok med at den grønne stejlelads forsvinder, så ødelægges fiskerhavnens skurmiljø lynhurtigt, da de stigende huspriser vil jage alle de ”skæve” og alternative folk væk for området.  

Som en af deltagerne sagde: ”Sådanne politikere burde i spjældet for ødelæggelse og hærværk af Danmark”. 

Arealet inden for den røde streg er Stejlepladsen, som endnu er grøn og ubebygget. Den lange spidse halvø er Sydhavnens ”Tippen” og til venstre ses Valbyparken. Både Stejlepladsen, Tippen og en del af Valbyparken var indtil midten af 1900 tallet været gammel losseplads.
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Fiskerhavnen med nogle af bundgarnsfiskeren Kyeds net. Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Vi har nået en alder, hvor en bænk og en pause gør underværker. Fra venstre ses Jonna Dirchsen, Lizzie Christensen, Inge Andersen, Jørgen Ingstrup og Anitta Benn. Foto: Hasse Greis Persson
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
 • Udflugt til Stejlepladsen. Foto: Hasse Greis Persson
Udbred kendskabet til Arkivet.