Kirkegårdsvandring

Gennemsnitsbedømmelse:


Vandring på Vestre Kirkegård
Af Bjarne Weesch og Søren Rød Meyer – september 2020

Turen startede på det yderste sydvestlige hjørne af Vestre Kirkegård, hvor et velbesøgt fremmøde mødte kommunens suverænt bedste og mest engagerede Kirkegårdsvejleder Stine Helweg, som kyndigt ledte os rundt på den søndre del af kirkegården.

Kirkegårdsvejleder Stine Helweg fortæller levende om de døde

Vi gennemførte en pæn rundtur, hvor vi bl.a. hørte om de mange tanker og overvejelser, der siden 1870 har været med til løbende at forme og omdanne det helt særlige kulturlandskab som en stor, kommunalt drevet begravelsesplads nu engang må være.

Vi fik en indføring i nogle af de forskellige – og til tider modstridende – hensyn m.m., der hele tiden støder sammen, men også begynder at inspirere hverandre til en stadig fortsat tilpasning.

Begge sider af alle korsene har inskription

I den vestlige ende findes f.eks. en massegrav, hvor 4.643 af 10.250 tyske soldater , der døde i Danmark i tiden før og efter befrielsen i 1945, samt 4.019 tyske flygtninge, ligger begravet. Bl.a. nægtede danske læger at behandle tyske borgere efter krigens afslutning, hvorfor 99,8% af de nyfødte døde.

Som det kan ses af datoerne, er nogle af de begravede spædbørn

Den tålmodige kirkegårdsvandrer kan også studere, hvorledes de muslimske gravsteder fra den spæde start i 1976 frem til nu ganske langsomt er begyndt at optage nogle særlige muslimske symboler på deres gravsten.

Vi kom bl.a. også rundt om den dårligt vedligeholdte bygning, der for 100 år siden i en kort årrække tjente som kirkegårdens Østre Kapel, men som nu har fået et nyt liv som tilholdssted for Sydhavns Teater. Ved siden af kapellet så vi Færøske og Grønlandske gravsteder.Robert Jacobsens gravmonument,
som han selv fremstillede i model kort før sin død

Rundturen sluttede tæt ved udgangspunktet, hvor vi fik beretningen omkring Robert Jacobsens ret særegne gravmonument, samt en række gode råd m.h.t. hvorledes vi hver især kan sikre, at vore egne gravsten kan gøres så særegne, at de kan blive erklæret værende af kulturhistorisk bevaringsværdi.

Alt i alt en spændende byvandring som sluttede efter ca. 1½ time med, at de fremmødte deltagere fik en rigtig god oplevelse med hjem.

Copyright © 2023

Material published on this website is protected by copyright.
Gengivelse af materialet er kun tilladt efter forudgående aftale og med tydelig kildeangivelse.

Udbred kendskabet til Arkivet.