Turen til Brumleby

Af Per Skadhauge, formand for KELA.

 

Mandag den 23. oktober 2023 var KELA inviteret til at besøge museet i Brumleby samt en guidet rundvisning i bebyggelsen. Invitationen var kommet ”i hus” via vores medlem Jan Arnt.

Vi var 22 deltagere. Rundvisningen startede i viktualiekælderen under den gamle brugs. Der blev budt på kaffe og kage og Brumlebys historie blev fortalt før rundvisningen.

Opførelsen af Brumleby skete i 1853 efter den store kolera epidemi. Læge Emil Horneman var initiativtager. Gotlieb Bindesbøll og Wilhelm Klein var arkitekterne. Den hed oprindeligt ”Lægeforeningens Huse”, men er i folkemunde ”Brumleby”. Det er en af de første store bebyggelser uden for Københavns volde på Østerbro.

I 1960’erne ville Københavns Kommune sanere kvarteret og rive Brumleby ned ”som noget gammelt lort”! Men, – heldigvis blev det forhindret, beboerne stiftede et alment boligbyggeri og overtog bebyggelsen.
Nogle år efter skete en gennemgående renovering og det fremstår i dag meget tæt på det oprindelige, men er blevet tidssvarende og er et meget yndet sted at bo.

Turen var et dejligt historisk arrangement i det gamle København. Stor tak til Brumleby Museum.

Copyright © 2023

Material published on this website is protected by copyright.
Gengivelse af materialet publiceret på dette website er kun tilladt efter forudgående aftale og med tydelig kildeangivelse
.
Web: Søren Sol Meyer

Udbred kendskabet til Arkivet.