Frederiksholms 100 år

Frederiksholms 100 år

– del 2 udkom 3. marts

Created with GIMP
Ny DVD-film: Frederiksholm 100 år, 1913-2013

DVD´en kan købes her:

  • Sydhavnens Bibliotek på Karens Minde
  • Tips & Lotto Kiosken, Borgbjergsvej 19
  • Café Monster Times, Mozarts Plads
  • Café Karen, Karens Minde
  • Lokalhistorisk Arkiv i åbningstiden

Nu kommer der også en version hvor del 1 & del 2 er samlet. Byggeriet af AKB’s første karré i P. Knudsens Gade i efteråret 1913 var Sydhavnens fødsel som boligområde.
Ny DVD-film: Frederiksholm 100 år, 1913-2013


 

Udbred kendskabet til Arkivet.