Kommende arrangementLørdag 7. september 2024 – kl. 15:00

Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv har lavet en aftale med Anker Jørgensens sekretær, Lissa Galle, der vil fortælle om mange års samarbejde med Anker Jørgensen.
Lissa tager afsæt i bogen ”Fra Anker til Mette – en sekretærs erindringer”.
Sæt kryds i kalenderen, nærmere information følger. 

I Aktivitetskalenderen kan du se en dag, en uge, en måned eller et år ad gangen. Tryk på “AKTIVITET” i kalenderen.
Aktivitetskalenderen bliver jævnligt opdateret.

Ansvarlig udgiver er: Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv
Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, opgang D.
2450 København SV.
E-mail: sydhavnen@outlook.dk
Tlf. 33 66 84 37


Udbred kendskabet til Arkivet.