Jubilæumsbog

 Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv 30 år


30 år
Udgivet april 2016 i forbindelse med KELAs 30 års jubilæum 1986-2016

Titel: Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv 30 år
Forfatter og layout: Jan Arnt og Hubert Sandstrøm.

Bogen fortæller på en overskuelig måde episoder og træk fra KELAs første 30 år. – Ja, vores lange navn kalder vi i daglig tale bare for KELA.
Faktisk fortæller bogen om de første 32 år, da foreningen så småt startede i 1984 som en arbejdsgruppe under bydelens Lokalråd.

Efter 2 år besluttede arbejdsgruppen dog, at de ville være selvstændige og indkaldte til stiftende generalforsamling 10. februar 1986. Fra den dag var KELA en realitet.

Bogen er opdelt i 16 afsnit, hvor der fortælles om karismatiske personer, om en formand der byggede model af Sydhavnen, og om en anden, der holdt på pengene. Der fortælles om udgivelser af DVD’er, bøger, plakater og om byvandringer og udflugter.

Der fortælles også om nedgangstider, hvor vi var husvilde og kæmpede for bare at overleve. Der fortælles også om sejre – ikke mindst indenfor de sidste 5 år – og om en forening der både fungerer som Lokalhistorisk Arkiv og som en slags hjemstavnsforening.

Bogen er på 48 sider + omslag. Bogen er rigt illustreret med ældre fotos fra Sydhavnen.

Pris kr. 30,-

Bogen kan købes på Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv.
Åbningstider :
1. og 3. mandag i måneden fra kl. 15:00 til kl. 17:00 undtagen helligdage og i sommer- og juleferie.
Torsdag kun efter aftale.
Tlf.: 33 66 84 37
Email: sydhavnen@outlook.dk


2016-04-13_1532


Udbred kendskabet til Arkivet.