Dreng af tid og sted

Ny bog om Sydhavnen udkom 3. september 2015

Titel: Dreng af tid og sted
Forfatter: Tonny Munnecke f. 1946
Kan købes på Lokalhistorisk Arkiv i Karens Minde – Pris 199,95 kr.
((Enkelte eksemplarer tilbage))

Se også “Dreng af tid og sted 2” TRYK HER!   

Tekst: Jan Arnt. Web: Søren Sol Meyer

Tonny Munnecke voksede op i Sydhavnen. En bydel der dengang i 1950’erne var et arbejderkvarter, hvor der skete en masse og hvor man samtidig følte sig tryg.

Han boede i en lille lejlighed på Glucksvej tæt på Mozarts Plads. Det var herfra man kunne drage ud i den store verden, men Tonny kom nu sjældent langt fra Sydhavnen. Som han siger, det var dengang, hvor radioen var vinduet ud mod verden, men til gengæld var der altid nogle at lege med nede i gården.

Hvorfor er jeg blevet den, jeg er? Det spørgsmål har mange stillet; men Tonny har også forsøgt at finde svaret. Var det min familie, var det skolen, var det barndommens venner og kammerater, var det kvarteret, jeg voksede op i? Var det de bøger, jeg læste, eller de historier, jeg hørte og så i radio, fjernsyn og på film?

Svarene forsøger Tonny at give i sin debutbog, som nok er en erindringsbog, men også en bog der fortæller om et arbejderkvarter i datidens Danmark, hvor trygheden var i kvarteret og i det liv, familien levede i den umiddelbare verden.

Men, man kan ikke løbe fra det sted og den tid, man er vokset op i. Det følger én hele tiden. Man bliver aldrig helt fri af det. Man kan høre en lyd, man kan mærke en lugt, og straks er man tilbage i barndommens land. Sådan har jeg det, siger Tonny.

Det er derfor jeg har kaldt bogen: DRENG AF TID OG STED.

Kgs. Enghave Lokalhistorisk Arkiv noterer med glæde, at forfatteren har brugt nogle af de ældre foto fra bydelen.

Bogens pris. 199,95 kr.

Bogen kan købes på Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv. Åbningstider :
1. og 3. mandag i måneden fra kl. 15:00 til kl. 17:00 undtagen helligdage og i sommer- og juleferie.
Torsdag kun efter aftale.
Tlf.: 33 66 84 37
Email: sydhavnen@outlook.dk

Udbred kendskabet til Arkivet.