De fattige

Film om de fattige i Sydhavnen

En film om Sydhavnens historie på DVD: “De fattige i Kongens Enghave – fra 1913 til i dag”.

De fattige boede i kolonihavehuse, gamle både og forladte jernbanevogne og klunsede på lossepladsen. Kgs. Enghave var fra begyndelsen af 1900-tallet og i mange generationer frem hjemsted for tusinder af samfundets fattige, som måtte lære sig kunsten at overleve. Den nye film behandler Sydhavnens fattige, et element af bydelens historie, der altid har spillet en stor rolle for dens identitet.

enghavekanal_1970

Forklaringen på, at de mange fattige søgte mod netop denne del af København finder filmen i to forhold: Dels Københavns anlæggelse af sin største losseplads i Sydhavnen tilbage i 1913, hvilket gav fattige muligheder for klunseri som en overlevelsesstrategi. Og dels var der i bydelen rigtig mange havekolonier, helt op til 35 i en periode, og her slog mange boligløse fattige sig ned og skabte sig et beskedent hjem. Dertil kom gamle både i havnen, togvogne på DSB´s store baneområde og de store opfyldte områder, hvor fattige simpelthen gravede sig en hule og overlevede på bedste beskub. Lossepladsen er i dag blevet til Valbyparken og haveforeningerne har også ændret sig markant, men de danner stadig ramme om nogle helt specielle boligkulturer.

lossepladsen_kongens_enghave_1932

Det er vigtigt at huske, at alle de fattige der strømmede til Sydhavnen i tusindtal var hele Danmarks fattige. De kom fra andre dele af København, og de kom fra landet i hele Danmark, hvor landbrugskriser og effektivisering af landbruget skabte en overbefolkning, og tusinder blev tvunget til at søge ind til byerne. Industrialiseringen foregik i byerne og den skabte nye muligheder for arbejde. Men det betød også rige muligheder for at blive kastet ud i arbejdsløshed, for industrialiseringen i en markedsøkonomi skabte ubønhørligt kriser med mellemrum.

ILLUSTRERET TIDENDE 7/97: Himmelekspressen, herberg for hjemløse.

Filmen rejser afslutningsvis spørgsmålet, om vi har afskaffet fattigdom i dag, eller om vi ikke har en voksende gruppe af mennesker, der er ramt af udstødelse, fordi det moderne liv stiller langt større krav til materielle goder end mad, tøj og bolig – den moderne fattige sulter ikke, men er eksluderet af samfundet.
Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv står for udgivelsen, og det er Arkivets anden filmudgivelse, idet der for nøjagtigt et år siden blev udsendt en DVD-film om havneområdets historie.  Arkivet har ved denne lejlighed fundet rigtig mange gamle fotos som viser de fattige og deres kummerlige levevilkår. Enkelte spændende gamle amatørfilmoptagelser er også kommet med. De gamle fotos er blevet støvet af og gjort levende, og på lydsiden hører vi fortællingen om nogle mennesker og deres tilværelse, som vil være ubegribelig for de fleste unge i dag.
Musikken er ligesom ved den første film lavet af unge gymnasieelever fra Sankt Annæ Gymnasium, som arbejder seriøst med computergenereret musik. De tre elever har endnu engang lagt en stemningsfuld underlægning under de bevægende billeder og tilsammen giver billeder og lyd en uforglemmelig oplevelse.

DVD´en kan købes hos Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv.