KBH’s brokvarterer

Sydhavnen med i bog om Københavns Brokvarterer

Tekst Jan Arnt – Web Søren Sol Meyer

Forfatteren Arne Lybech og reklamemanden Karsten Kehlet har i oktober 2014 udgivet en ny billedbog om Københavns 4 brokvarterer. Bogens i alt 123 sider er fyldt med skønne billeder og korte tekster om de tre arbejderbydele Amagerbro, Nørrebro og Vesterbro og det lidt finere Østerbro.
2014-10-17_1612

At beskrive de 4 brokvarterer på 123 sider er umuligt, hvorfor forfatteren klogeligt har udvalgt nogle karakteristiske steder i de forskellige bydele.
På Amagerbro er fokus blandt andet på Amagerbrogade og Holmbladsgade, men heldigvis også den nye Ørestad, selv om den ligger uden for brokvarteret. De små geografiske sidespring er med til at give bogen perspektiv.

På Nørrebro er fokus på Nørrebrogade og Assistens Kirkegård og de 4 dejlige søer. Men også mindre kendte lokaliteter behandles, blandt andet den problematiske Mjølnerparken og ”Superkilen” ved Mimersgade. En byfornyelse, som er elsket af nogle og hadet af andre.

På Vesterbro sætter bogen blandt andet fokus på Istedgade, Vesterbrogade og Sønder Boulevard. Tre forskellige gader med hver deres spændende liv og oprindelse. Den Gule By ved DSBs Centralværksted er ukendt for mange, men har i bogen fået sit eget afsnit. Hvis man aldrig har set Den Gule By, så tag derud og oplev et lille gemt, men charmerende bysamfund.  Taler man om Vesterbro kan man næsten ikke undgå at omtale Enghave Plads og Enghavevej.

Sydhavnen er med.

Og netop Enghavevej slutter jo i bydelen Kongens Enghave eller Sydhavnen, som folk derude siger.

En bydel udgiverne ikke kunne stå for, hvorfor de bad Søren Meyer og Jan Arnt om, at levere fotos samt skrive et afsnit om bydelen Sydhavnen.

Bogen har ikke mindre end 12 fotos fra Sydhavnen, der blandt andet viser Mozarts Plads, de maleriske huse omkring Kirkesøen, statuen Pegasus på Enghavevej og den mere ydmyge Lorterende, der løb ud i Kalvebod Strand.

Afsnittet om Sydhavnen er en kort historisk gennemgang af bydelens udvikling fra omkring 1913 til i dag. Afsnittet handler om bydelens problemer, men også om bydelens potentiale med de mange store grønne områder, fiskerhavnen og om en bydel, der er under forvandling.

Bogen om BROERNE kan varmt anbefales til alle, der holder af København. Og gider man ikke læse teksterne, kan man nyde de mange dejlige fotos, hvor de fleste er skudt af fotografen Henriette Elmøe, der i øvrigt også har aner tilbage til Sydhavnen.

reception021
Foto er fra receptionen for bogen BROERNE afholdt på cafe Florens på Vesterbrogade den 17. oktober 2014. Fra venstre ses Jan Arnt, Karsten Kehlet, Arne Lybech og Søren Meyer.

Bogen kan ikke købes via Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv.

Du kan læse mere om bogen, samt købe den på adressen:
http://broerne.dc-3.dk/

Udbred kendskabet til Arkivet.