ellebj1963-av

Ellebjerg skole 1963 7av.

Klasselærer: Vivi Bak. Forrest f.v.: -Odd Vestergaard – Tage NN – Jan NN – Kim NN – Arne NN – Hans Otto NN. Anden rk.f.v.: – Jonna NN – Linda Feldtskov – Helen Hecht – Vivi Bank – Joan Baach – Maiken Dahlgren – Nina Jensen g. Raun. 3. række f.v.: – Eva Marianne Fahlgreen g. Hansen – Jytte Thomsen – Rigmor Hansen – Annette Hecht Johansen – Lis Steen Pedersen – Ingelise Schwatz. Bagerst f.v.: – Arne NN (tvilling)- Ove – Palle NN – x – Finn Pherning – John NN (tvilling). Giver: Eva Marianne Hansen (fra Facebook – pr jan 2010). Navne givet af Karin Nørskov Petersen 24/11 2011 Bjarne Weyhe