ellebjerg-5-aa-1957

Ellebjerg skole 1956 5å

Klasselærer: Mogens Skjolding. Lærer her: Geografilærer Vivi Nielsen senere Bang.
Forrest f.v.: – Leif Svensson – Tom Hinsby – Carl Erik Wentzel – Henning Hecht – Jørgen Jørgensen – Jørgen Mattesen – Finn Jensen – Steen Hansen – Karl-Oluf Ipsen – Børge Hansen – Kurt Elsgård – Poul Andersen – Poul-Henrik Wilkens.
Bagerst f.v.: – Vivi Nielsen – Inge Sørensen – Lillian Toft Nilsson – Inger Rasmussen nu Pfeiffer – Kirsten Hansen nu Bjørn Lindskog – Birgit Bowmann – Anne Jensen nu Freitag – Jeanette Johansen – Hanne Skadhauge – Inge Britt Nielsen – Lillian Jensen – Jeanne Kragh – Anni Rasmussen – Margit Jørgensen – Yvonne Johansen – Kirsten Ehbrecht nu Olsson.

Skriv et svar