Beretning

Beretning for 2005-06

Bestyrelsens beretning for Lokalhistorisk Forening i Kongens Enghave 2005/2006
Efter generalforsamlingen maj 2005 konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig med Bent Rask Petersen som formand, Inge Høyer som kasserer, Jan Jacobsen som næstformand og Bjarne Weesch som sekretær. Ret hurtigt meldte Jan Jacobsen sig ud af foreningen og suppleanten Gert Topp indtrådte i bestyrelsen som næstformand. Senere trådte Gert Topp ud af bestyrelsen igen p.g.a. arbejdspres og bestyrelsen supplerede sig selv med Harald Eriksen.

I begyndelsen af 2006 blev formanden ramt af sygdom og hårdt arbejdspres og kom stort set ikke i arkivet. I april 2006 begyndte Københavns kommune, som havde bevilget os 14.000 DKK til diverse udstyr at rykke for beretning og regnskab for foreningen. Formanden bad om og fik bevilget en mindre udsættelse hos kommunen, men kunne ikke finde forskellige bilag for ting købt til arkivet. Det skal dog slås fast at tingene er i arkivet. Formanden arbejder stadig på at skaffe bilagene, evt. ved at få kopier hos leverandørerne.

I slutningen af maj fandt den øvrige bestyrelse situationen uholdbar og besluttede at indkalde til generalforsamling. Efter formandens ønske blev datoen fastsat til mandag den 26. juni. Ved nærmere granskning af referatet fra sidste generalforsamling viste det sig, at Ivar Noes var blevet valgt til 2. suppleant på sidste generalforsamling. Han indtrådte nu i bestyrelsen i stedet for Gert Topp.

Til trods for disse problemer på det formelle plan er arbejdet i det daglige gået særdeles fornuftigt. Åbningstiden hver mandag fra 16-18 er blevet passet, og der har næsten hver gang været 3-5 personer i arkivet.

Harald Eriksen er godt i gang med at registrere billeder fra de sidste 50 år, og Gert Topp har arbejdet på at skabe overblik over arkivets samlinger.

I samarbejde med SV-TV har Gert Topp og Paul-Erik Lind lavet flere fjernsynsudsendelser med materialer fra arkivet.

Derudover har vi løbende dokumenteret kvarterets begivenheder og udvikling med fotos, især ved Jan Jacobsen som stadig arbejder særdeles aktivt i foreningen, selv om han ikke er medlem.

Arkivet medvirkede i en artikel i Jyllandsposten om Kongens Enghave, den kom dog til at tegne et noget for mørkt billede af forholdene, og vi skal nok være mere forsigtige næste gang vi deltager i den slags.


Udbred kendskabet til Arkivet.