Beretning

Formandens beretning for året 2006

Oprydning:
Vi startede året med at rydde op i diverse manglende kvitteringer og penge fra den tidligere formand, Bent. Vi så ikke meget til den tidligere formand, og kunne heller ikke komme i kontakt med ham; dog lykkedes det omsider at drive de udestående beløb ind og få ryddet op i kvitteringer.

Ny formand:
Eftersom den tidligere formand trak sig, skulle der vælges en ny formand, og der var enighed om at jeg skulle overtage formandsposten, da der ikke var andre der meldte sig.

Ny kasserer:
Vi valgte også en ny kasserer, Bjarne Weesch, som må siges at gøre et fortræffeligt stykke arbejde.

Indkøb:
Vi skulle bruge resten af vort budget fra forrige år – inden vi kunne ansøge om nye midler til det nye budgetår.
Vi var ude for at købe ind det vi umiddelbart stod og manglede.
Vi skal også ud og købe ting som vi stadig mangler fra vor liste.
Vi får nye ting – eksempelvis et nyt køleskab, så der skal ændres noget med vores reoler, således vi får mere plads og luft.

Nyt Budget:
Vi fik udarbejdet et nyt budget med forskellige ting, bl.a. finansiel støtte til huslejen. Jeg havde forudset at vi nok skulle få det meste igennem, og i al beskedenhed, det må vist siges at holde stik.

Forsikringer:
Vi fik også opsagt forsikringer, og fik disse forhandlet, således at vi kom ind under Karens Minde´s forsikring.

Nye medlemmer:
Vi har fået en del nye medlemmer – og vi skal nok få flere nye medlemmer, ja, jeg tror nok en hel del flere.

Vi har også tænkt på at udarbejde et medlemsblad ca. 2 x årligt, som Jan vil udarbejde.

Diverse:
Vi har haft vores bestyrelsesmedlemmer ude til forskellige arrangementer i byen.

Den 01.11.06:
Her havde Bjarne Weesch og Harald Eriksen et emne omkring Sydhavnen, hos Sydhavns Compagniet på Borgbjergsvej, som i samme forbindelse have en uges “mini højskole” om forskellige ting. Dette gjorde Bjarne & Harald glimrende.

Den 24.11.06:
Harald Eriksen skulle have været i Radio Karen´s studie; men pga. misforståelser omkring tidspunktet, trådte Bjarne Weesch til og fik forklaret om de forskellige ting som Lokal Arkivet foretager sig.

Harald Eriksen havde dog imidlertid allerede aftalt nyt møde til den 14.01.07 i Radio Karen, hvor også han berettede om samme, og som også gjorde dette på glimrende vis.

Vi må ikke glemme “Karens Dag” den 2/9, hvor Karens Minde havde åbent hus for samtlige kulturinstitutioner som har til huse på Karens Minde. Her viste bl.a. Poul Erik Lind og Gert Topp det fantastiske lysbilledshow (udarbejdet af nævnte personer) om de gamle gårde i Kgs. Enghave – og dette med meget stor succes og masser af tilskuere.
Vores åbningstid mandag 16-18 er altid velbesøgt, normalt er der 5-6 mennesker.

I øvrigt synes jeg at vi stort set har det rigtig hyggeligt på vores møder. Vi har alle en masse gode ideer.

Vi har bl.a. tænkt at lave nogle fotoudstillinger i løbet af året – det vil sikkert have en stor interesse for mange mennesker.
Jeg mener også vi skal gøre os mere synlige i området – som Bjarne Weesch skriver i Kgs. Enghave bladet, om Sydhavnens historie.
Poul Erik Lind har lavet nogle rigtig gode CD´ om SydVest.
Jan og Harald tager gode billeder og holder helt fint styr på vores computer.
Ivar kommer med mange gode råd og tiltag.
Inger kommer med positive meldinger når vi ikke kommer til tiden, og – ikke mindst vores 3 nye medlemmer, Finn, John og René, som giver mere liv i foreningen, til alles forhåbentlige glæde.

Vi skal gøre opmærksom på vores åbningstider, som er:
Hver mandag fra kl. 16:00 til 18:00.
Endelig vil jeg slutte indlægget med at jeg synes vi er på den rigtige vej med vores arkiv.

Det skal nok blive bedre jo mere erfaring vi får – også fra formanden – da det jo er nyt for mig; men som jeg glæder mig over.

Tak for ordet!
Med venlig hilsen
Jørgen Topp Lassen, Formand

Udbred kendskabet til Arkivet.