Beretning

FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2007

Indledning:
Vi har, sædvanen tro, haft et godt år, og meget er lykkedes for os. Vi har nogle hyggelige mandagsåbninger, med mange medlemmer, godt humør – altid en god og positiv stemning.

Vi har fået en del henvendelser fra folk, som er kommet til vores åbningstider, bl.a. 2 journalister fra Roskilde (RUC), som havde nogle gode samtaler med Finn Johannesen om Sydhavnen igennem tiderne. Disse samtaler fandt sted dels i åbningstiden og dels hjemme hos Finn . Det er rigtig godt gået, Finn.

Vi har også haft et møde omkring “Tema om Sydhavnen i 50´erne” med Finn Reidl, René Tranemose, Torben Liebst samt mig selv. Det skal lige nævnes, at Torben er en fremragende fortæller omkring sporvogne igennem tiderne i Sydhavnen – og vi andre kunne bidrage med vores barndomsoplevelser gennem 50´erne i Sydhavnen. Det gik rigtigt godt, så vi vil forsøge mere af samme slags. Bl.a. vil vi arrangere en gåtur i Sydvest 27/4, kl. 10:30, hvor vi vil prøve at sammenligne områderne som en slags “før og efter”, ved bl.a. at fremvise gamle fotografier. Vi håber på stort fremmøde til denne dag, og vi beregner turen til at vare 2-3 timer.

Karens dag
Sidste år var der desværre ikke det helt store fremmøde på vores billedarkiv. Dette skyldes vel til dels, at vores annoncering og beliggenhed ikke var helt optimal. Dertil skal lægges, at der foregik en del aktiviteter nede i gadehøjde, hvilket jo nok var årsag til, at mange ikke anede, at der fandtes et lokalarkiv på 3. sal.

I år vil vi på Karens Dag være sammen med Karens Minde Kulturhus og Frederiksholm Net om udstilling af en billedserie samt Poul Erik-Lind, som har lavet en tv-udsendelse der hedder “Sydhavnen fra år 1900 og op til i dag”. Til denne udsendelse har vi hos Kongens Enghave Lokaludvalg søgt om 13.500,- kr. til støtte af projektet. Det kan Paul-Erik Lind berette mere om, og dette projekt vil være til stor gavn for alle.

Registrering m.m.
En stor ros til Gert Topp, som har udført et stort arbejde mht. registrering af vores arkiv. Det skal dog bemærkes, at vi ikke rigtig kan få lokalarkivernes fælles databasesystem til at fungere. Gert vil sikkert gerne uddybe nærmere.

Ny hjemmeside
Vi har fået udarbejdet vores nye hjemmeside til det bedre. Der er også her lagt et stort og tidskrævende stykke arbejde i at få denne hjemmeside til at fungere optimalt, og det kan vi især takke Ivar for – godt gået.. Den er blevet rigtig fin, og jeg tror virkelig, den er godt besøgt.

Medlemsblad
Vores medlemsblad kører igen upåklageligt. Stor tak til Jan & Bjarne.

Regnskab
Det kører på skinner så at sige – stor tak til Bjarne for hans omhyggelighed herom.

Flytning/rokering
Vi har også fået foretaget nogle rokeringer oppe under taget, hvilket har givet lidt mere plads. Vi har også fået nogle billeder op på væggene, så nu ligner det et rigtigt arkiv. En stor tak til René Tranemose og Finn Reidl for hjælpen. Vi mangler stadig lidt endnu; men det skal nok komme hen ad vejen.

Budget
Vores regnskaber er igen blevet godkendt. Således vi kan foretage nye indkøb af diverse til vores arkiv. Vi har et rigtig godt samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns kommune.

Jeg vil afslutningsvis sige, vi havde en god afslutning på året med en rigtig hyggelig julefrokost inde i “Petersens Familiehave” med god mad, en enkelt øl med gemyse og sidst, men ikke mindst, en god stemning. (PS: Vi betalte af egen lomme).

Jeg håber, at vi får et lige så godt og positivt år som i 2007.

Med venlig hilsen
Jørgen Topp Lassen, formand

Udbred kendskabet til Arkivet.