Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Den finder sted mandag 14. april 2008 kl. 19.00 i foreningens lokale opgang A Karensminde, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsens regnskab
4. Indkomne Forslag.
5. Fastsættelse af det næste kalenderårs kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
6. Valg.
a. 2 medlemmer til bestyrelsen Finn Reidl og Rene Tranemose er på valg og er begge villige til genvalg.
b. 2 suppleanter til bestyrelsen. Jan Jacobsen foreslås genvalgt som 1. suppleant, og Finn Johannesen nyvalgt som 2. suppleant.
c. 1 revisor. Jette Lemming er villig til genvalg.
d. 1 revisorsuppleant. Paul Erik Lind er villig til genvalg.
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Paul-Erik Lind fremvise en ny produktion fra Sydvest Lokal-TV (SVTV):

Sydhavnen
– fra 1901 til i dag
Havneområdet i Kgs. Enghave er under voldsom forandring med store byggerier. Hvordan så her ud i “gamle dage”? Vi holder forpremiere på en ny SVTV-udsendelse, hvor du kan se mange historiske billeder tilbage fra starten til vore dage og høre om industrihavnens udvikling fra 1901 til i dag.

Jørgen Topp Lassen
Formand

Udbred kendskabet til Arkivet.