Beretning

FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2008
Indledning:
Vi har igen haft et godt år. Som altid, har vi nogle hyggelige mandagsåbninger, med mange medlemmer, godt humør – altid en god og positiv stemning, med en god kop kaffe og kage.

Vi har fået mange henvendelser fra folk rundt omkring i landet og fra lokalområdet. I skrivende stund, kom der en mail fra en venlig dame fra Skibby, som var i fuld gang med at overspille gamle smalfilm til dvd, og damen retter henvendelse til os, idet det menes at dele af smalfilmen er optaget i og omkring Karens Minde fordi et familiemedlem havde arbejdet på Karens Minde.

Derudover fik vi i sommeren 2008 en henvendelse fra Norge, Bente Hauge, som søgte sine slægtninge, som boede i Haveforeningen Frederiksholm. Vi fik efterfølgende besøg af Bente Hauge. Gert Topp, Bente Hauge og undertegnede gik en tur rundt i Haveforeningen Frederiksholm, og her stødte vi på en dame, som viste sig at være en kusine til Bente Hauge, så der blev taget en masse billeder, snakket om ”gamle dage” og – ikke mindst – et nyt medlem til foreningen, som endda betalte 2 år forud på sit kontingent, da hun er bosiddende i Norge.

Vi fik også en henvendelse fra Louise Skyggebjerg, direktør for Teknisk Museum i Helsingør, i forbindelse med Ford’s 25 års jubilæum 1944, som man skulle arrangere en udstilling om. Interessant at vide i den forbindelse, at det halve af Sydhavnen’s havekolonier på daværende tidspunkt var bygget af kasser fra Ford, som bilerne var blevet transporteret i. Louise Skyggebjerg forespurgte til billeder fra Ford fabrikken og om vi havde kendskab til folk der havde arbejdet på Ford fabrikken dengang. Vi kunne assistere med 2 mænd, som havde haft deres arbejdsplads hos Ford, og som Louise Skyggebjerg herefter fik en samtale med.

Dette var blot en lille del af de mange mennesker, som har rettet henvendelse til os, så det går rigtig godt.

Medlemsaktiviteter:
Sidste års byvandring var en stor succes; dog med den undtagelse, at det kun var os selv der deltog. I år vil vi virkelig forsøge at få så mange med som muligt – f.eks. ved at få en omtale af arrangementet (10som vil foregå den 17. Maj, kl. 10:00) – i SV-TV, lokalradioen, Valby-TV, lokalaviserne samt egen udsendelse til medlemmerne i februar.

Karens Dag blev en rigtig stor succes med mange besøgende til begge fremvisninger af Poul Erik Lind’s fortræffelige film om vort kvarter. Stor tak til Poul Erik Lind samt alle der var med til at gøre denne dag så spændende – med alle de gode billeder af vort dejlige kvarter. Vi vil satse alt på at Karens Dag bliver lige så god eller endnu bedre, eftersom vi nu ved hvorledes vi skal gribe tingene an.
Til efteråret 2009, vil vi prøve at få lavet et offentligt arrangement, hvor vi håber at få Torben Liebst til at tale om sporvogne i bydelen. Vi vil forsøge at udføre et sådant i samarbejde med Karens Minde, som bør stå for annonceringen. René Tranemose vil koordinere med Torben Liebst og René og undertegnede vil koordinere med Karens Minde.

René Tranemose vil ligeledes også forsøge at arrangere en udflugt for medlemmerne til Sporvejshistorisk Museum. Vi vil forsøge om vi kan køre i privatbiler denne gang. Medlemmerne vil høre nærmere herom.

Registrering m.m.:
En stor tak til Gert Topp og Finn Johannesen for deres store arrangement med registrering samt scanningen af vores samlinger. Gert har fået lagt det ud på vores hjemmeside, som han har udarbejdet med forskellige typer indhold. Der er en stor tilfredshed over Gert’s indsats. Finn Johannesen er også godt i gang med at scanne Syd-Vest folkeblads negativer.

Budget:
Vi fik igen alle vore bevillinger igennem, og vores samarbejde Kultur- og Fritidsforvaltningen i
Københavns-kommune fungerer fint.

Regnskab:
Ivar og Bjarne styrer dette med stor omhyggelighed – stor tak til dem.

Afslutningsvis vil jeg omtale vores fantastiske julefrokost, som blev afholdt i vort eget lokale på Karens Minde. Finn Reidl havde arrangeret de flotteste stykker smørrebrød samt snapsen hertil. Vi kunne såmænd dårligt nok spise alt det dejlige mad; men Harald fik et par stykker med hjem, så han havde mad til et par uger. Vi bad en bordbøn, spiste og hyggede os – ja vi sang endog julesange, så det gjaldede, selv Bing Crosby ville blive misundelig over at høre så mange Croonere på én gang.

Vi vil igen i år planlægge en julefrokost, og hvis folk ønsker at deltage, kan man henvende sig inden eller meddele os deres e-mailadresse.

Jeg håber, at 2009 vil blive et lige så godt og positivt år som 2008.

En stor tak til alle gode og engagerede medlemmer for et hyggeligt og rart samvær.

Med venlig hilsen

Jørgen Topp Lassen,
formand

Udbred kendskabet til Arkivet.