Referat

Referat af Generalforsamling 2009 i Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening og Arkiv – afholdt mandag den 23. marts 2009 kl. 19.00 på Karensminde, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

Formanden bød velkommen.

Finn Johannesen blev valgt som dirigent

Ivar Noes blev valgt som referent

2. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde beretningen, som i forvejen var udsendt til medlemmerne.

Beretningen blev godkendt.

3. Bestyrelsens regnskab

Bjarne Weesch fremlagde regnskabet som blev godkendt.

4. Indkomne Forslag

Kai Pind tilbød at arrangere en tur til dieselmuseet på H. C. Ørstedsværket. Tilbuddet blev modtaget med tak, idet tidspunktet skulle koordineres med bestyrelsen.

Paul Erik Lind tilbød ligeledes at arrangere en tur til jernbaneterrænet med besøg på de gamle DSBværksteder. Tilbuddet blev modtaget med tak, idet tidspunktet skulle koordineres med bestyrelsen.

5. Fastsættelse af det næste kalenderårs kontingent

Næste års kontingent blev uændret 75 kroner.

6. Valg.

a. Jørgen Topp Lassen, Bjarne Weesch og Ivar Noes blev genvalgt for 2 år.

b. 2 suppleanter til bestyrelsen. Jan Jacobsen og Finn Johannesen blev valgt

c. 1 revisor. Jette Lemming blev genvalgt.

d. 1 revisorsuppleant. Paul Erik Lind blev genvalgt.

7. Eventuelt

Her var der en længere diskussion om forskellige mulige initiativer.

Minna Larsen som var med i den kreds, der havde oprettet arkivet, foreslog at man aflyttede et par bånd, hvor Erik Appelt, som også hørte til arkivets stiftere, fortæller om sine oplevelser.

Det blev foreslået, at Minna Larsen og Bjarne Weesch satte sig sammen og genopfriskede arkivets ældre historie og evt. indtalte det på bånd. Det indvilligede de i.

Paul Erik Lind tilbød at prøve at koordinere noget om Teglværkets historie til Karens Dag lørdag i uge 35, herunder et genoptryk af Franz Sedivys litografi af Sydhavnen. Den gamle model af Teglværket skulle findes frem og gøres brugbar. Der blev drøftet mulige sponsorer.

Der var en drøftelse om en mulig lejekontrakt.

Vores registrering er særdeles godt i gang. Hvis nogen har lyst til at være med er de meget velkomne, ligesom vi mangler folk til at ordne vores gamle aviser og bånd.

Generalforsamlingen havde 13 deltagere.

Finn Johannesen

Dirigent

Ivar Noes

Referent

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Jørgen Topp Lassen blev genvalgt som formand, Bjarne Weesch som kasserer og Ivar Noes som sekretær.

Jørgen Topp Lassen

Formand

Ivar Noes

Sekretær

Udbred kendskabet til Arkivet.