Beretning

FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2009

Indledning:

Året 2009 har været et godt år, med mange nye udfordringer til vore medlemmer. Vi fik igen en del nye indmeldelser, som vi er meget glade for. Jeg mener bestemt, at alle nye medlemmer også er faldet godt til i arkivet, og kan bidrage med mange nye impulser til vort arkiv, som er så værdifuldt for os alle.
Det kniber dog efterhånden med pladsen, når vi alle møder op; men hvor der er hjerterum er der plads nok til alle.

Igen i år har vi haft travlt på vore mandagsmøder, med bl.a. specielle aftaler med medlemmer og gæster – også uden for åbningstid. Der har været travlt med opdateringer af hjemmesiderne, medlemslisterne, telefonlister m.v. Derudover research og redigeringer og svar til de mange henvendelser vi får til arkivet.

Jeg skal naturligvis igen i år, takke Jer alle for en fantastisk arbejdsindsats, jeg kan bl.a. nævne:

– scanning af fotos i Fotoarkivet (papirkopi/digitaliseret), bl.a. Sydvest Folkeblads dias-arkiv. Dette projekt blev afsluttet maj 2009 (ca. 11.000 stk.), hvilket må siges er rigtig flot.
– Opdatering af IT-pakken, medlemslister og telefonlister
– Undervisning af nye folk til lokalarkivets udstyr/hjemmeside og arkivalier.

Vi har også haft lidt omrokering, således vi nu har fået ny kasserer, idet Bjarne Weesch havde givet udtryk for, at han havde fået en del andre ting at se til udenfor lokalarkivet, hvorfor han godt ville afstå som kasserer. Ivar Noes har nu overtaget denne post. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for Bjarnes gode indsats som kasserer.

Medlemsaktiviteter:

Søndag den 19. april havde Kai Pind organiseret en KELFA-tur til H.C. Ørstedsværket’s dieselhouse, hvor vi fik lejlighed til at opleve det store monstrum starte op. Det var en spændende og udbytterig oplevelse. Vi sluttede af med kaffe og kage på arkivet. Rigtig god dag. Tak, Kai.

Vi har haft en flot tur rundt i Kgs. Enghave søndag 17. maj 2009, hvor vi havde fotos med før og nu billeder. Det gik godt, der var en del tilskuere, som fik kaffe og kage. Turen var arrangeret af brødrene Finn og John Reidl. Godt gået.

Vi var igen med til at sætte vort præg på Karens Dag den 29. august 2009. Vi havde en udstilling om teglværket med bl.a. sten og gammelt håndværktøj, som STARK velvilligt havde bidraget med.
Finn Reidl og Paul-Erik Lind gjorde en rigtig god indsats med at løbe diverse potentielle sponsorer, bl.a. STARK, på dørene. Dette for at få optrykt vort flotte billede af Kongens Enghave fra 1916. Det kom der heldigvis et rigtig godt resultat ud af. Godt gået, Finn og Paul-Erik.
Vi havde hængt en del billeder op, som folk kunne gå og kigge på, og Paul-Erik Lind viste film, som var umådelig populært, idet der var fuldt hus 2 gange – en rigtig god dag.

René Tranemose havde arrangeret en tur til Sporvognsmuseet, Skjoldnæsholm. Vi var 5 biler, fyldt mede medlemmer, som drog af sted. Vi blev fint modtaget af Torben Liebst i uniform, og fik en god rundvisning, selv på steder som man almindeligvis ikke må komme ind på, Vi havde medbragt mad og drikke, som vi nød i messen mellem linie 3 og 11. En rigtig sjov dag. Tak til René og Torben.

Den 23. november 2009, havde vi endnu en ombæring omkring sporvogne i Kgs. Enghave, som Torben Liebst velvilligt stod for, med bl.a. fremvisning af film og diverse billeder. En rigtig hyggelig aften, med bl.a. lidt til ganen, som Finn Reidl stod fadder til. Endnu en god aften.

Så kom vi til den årlige afslutning, nemlig vor julefrokost, som vil gå over i historien. Vi fik dejlig mad, som Finn Johannesen og Kai Pind havde arbejdet på i 2 måneder. Vi bad vor bordbøn og sang lifligt – sædvanen tro – vore 13 julesange. Det var en rigtig god og hyggelig afslutning på et godt 2009 for arkivet.

Jeg vil også gerne rette en meget stor tak til Gert Topp, for hans enorme arbejdsindsats, kendskab og interesse for alt i arkivet. Mange tak, Gert.

Budget:
Vi fik igen de vigtigste af vore bevillinger igennem, og vores samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns-kommune fungerer stadig rigtig godt.

Regnskab:
Ivar og Bjarne styrer – sædvanen tro – dette med stor omhyggelighed – stor tak til dem.
For god ordens skyld, vil jeg også benytte lejligheden til at opfordre alle medlemmer til at meddele os deres evt. e-mail adresse, således vi med passende mellemrum kan udsende besked om planlagte arrangementer.

Vi vil igen i år planlægge en julefrokost, og hvis folk ønsker at deltage, kan man henvende sig inden eller meddele os deres e-mailadresse.

Jeg håber, at 2010 vil blive et lige så godt og positivt år som 2009.

En stor tak til alle gode og engagerede medlemmer for et altid hyggeligt og rart samvær.

Med venlig hilsen
Jørgen Topp Lassen


Udbred kendskabet til Arkivet.