Referat

Referat af generalforsamling i Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening og Arkiv afholdt mandag den 12. april 2010 kl. 18.30 på Karensminde, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen.
Finn Johannesen blev valgt som dirigent
Ivar Noes blev valgt som referent

1a. Kaj Jessen bad om ordet, inden selve generalforsamlingen begyndte, da han skulle videre til et bestyrelsesmøde i Karensminde.

Han overrakte foreningen et eksemplar af den bog, Bydelsrod, som han lige havde skrevet, og tilbød at komme en dag og fortælle om de mange aktive menneskers kamp for bydelen. Ligeledes inviterede han os til sin reception for bogen på Karensminde torsdag den 29. april kl. 17.00. Der blev takket med stort bifald.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretningen, som i forvejen var udsendt til medlemmerne.
Finn Nielsen tilbød at arrangere et besøg på galeasen ”Anna Møller”. Han ville finde en dato sammen med bestyrelsen.
Kaj Jessen opfordrede os til at deltage i 1. maj arrangementet i Dansepavillonen, f. eks. med en plancheudstilling.
Det blev oplyst at foreningen havde 42 personlige medlemmer og 3 institutionsmedlemmer.
Beretningen blev godkendt.
3. Bestyrelsens regnskab
Ivar Noes fremlagde regnskabet som blev godkendt.

4. Indkomne Forslag
Ingen

5. Fastsættelse af det næste kalenderårs kontingent
Næste års kontingent blev uændret 75 kroner for personlige medlemmer, og 200 kroner for institutionsmedlemmer.
6. Valg.
a. René Tranemose og Finn Reidl blev genvalgt for 2 år.
b. 2 suppleanter til bestyrelsen. Jan Jacobsen og Finn Johannesen blev genvalgt
c. 1 revisor. Jette Lemming blev genvalgt.
d. 1 revisorsuppleant. Paul Erik Lind blev genvalgt.

Eventuelt

Torben Liebst meddelte, at det snart var 40 år siden linje 16 blev nedlagt som sporvogn.

Finn Reidl foreslog, at vi fandt en dato for sommerfrokosten, og det blev mandag den 14. juni. Det er sidste dag vi mødes før sommerferien. Frokosten vil nok blive på en restaurant, og deltagerne betaler for sig selv.

Efter sommerferien starter vi igen mandag den 16. august.
Generalforsamlingen havde 17 deltagere.

 
Finn Johannesen Ivar Noes
Dirigent Referent

 

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Jørgen Topp Lassen blev genvalgt som formand og Ivar Noes som kasserer og sekretær.
Jørgen Topp Lassen Ivar Noes
Formand Sekretær

Udbred kendskabet til Arkivet.