Beretning

Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening & Arkiv

Karens Minde
Wagnersvej 19
2450 København SV

FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2010
Indledning:
Så blev det til generalforsamling nr. 25 for vort lokalarkiv. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde alle nye samt gamle medlemmer hjertelig velkommen.
Året 2010 har også denne gang budt på mange nye og spændende udfordringer. Vi fik igen en del nye indmeldelser, som vi naturligvis altid er meget glade for.

Vi har, sædvanen tro, altid travlt på vore mandagsmøder, hvor vi gennemsnitlig har et fremmøde på mellem 15-25 medlemmer og besøgende, hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Medlemsaktiviteter:
Der er sket en hel del siden sidste beretning. Vi startede den 15. maj, 2010, med en vandretur i Sydhavnen, hvor vi havde valgt temaet: ”Sydhavnen før og nu”. Der var et fremmøde af ca. 40 personer, som vi vist nok kan være tilfredse med, når man tænker på vejret, som ikke bød sig til på den mest behagelige måde. Det var koldt og blæsende; men vi havde en god dag, som vi sluttede af med på arkivet med en god kop kaffe og kage.

Igen i år deltog vi i arrangementet ”Karens Dag” med stor succes, med mange besøgende til vores stand. Vi havde arrangeret en udstilling med gamle billeder omkring Frederiksholms Teglværk og Kgs. Enghave igennem tiderne, og vi kan roligt sige, at dette trak fuldt hus. Det var et rigtig godt stykke arbejde vi havde sat op.

I sommeren deltog vi med 2 mand, Finn Reidl og Rene Tranemose, til et kulturarrangement kaldet ”Kulturhavn”. Arrangementet bestod i at der blev sejlet rundt i havnen og de deltagende blev informeret om hvad der havde været af virksomheder o.lign. før alt det nye er kommet til. Det var noget der rykkede. Folk var meget glade og tilfredse med arrangementet, og vi er sågar blevet bedt om at komme igen i år med et lignende arrangement, f.eks. med et lille telt med udstilling. En stor tak til Finn og René for et flot stykke arbejde.

Vi sluttede af før sommerferien med en dejlig sommerfrokost juni, 2010, inde i ”Petersens Familiehave” på Pile Allé. Der var mødt mange op, og vi havde, som sædvanligt, en rigtig fornøjelig og hyggelig dag.

I løbet af efteråret 2010, har vi haft 2 foredrag på ”Loftet”.
Et foredag af Christian Kirkeby der handlede om maleren, Folmer Bentsen. Det blev afholdt en meget kold aften, hvorfor der desværre ikke mødte så mange op som vi havde håbet. Tak, Kaj Pind, Ivar Noes og Bjarne Weesch, for jeres fremmøde.

Det andet foredrag handlede om Kgs. Enghave, som blev afholdt af Kaj Jessen. Her var der til gengæld et rigtig pænt fremmøde, og det var et spændende foredrag. En stor tak til Kaj Jessen for et fint og oplysende foredrag.

Søndag den 3. oktober havde vi arrangeret en historisk byvandring på DSB-arealerne. Der deltog ca. 30-40 mennesker. Det var Paul-Erik Lind som havde stået for dette fine arrangement. En Stor tak til Paul-Erik Lind.

Året sluttede med vores traditionelle julefrokost, som blev afholdt på ”Loftet”. Der blev serveret dejligt smørrebrød og en enkelt øl – ad gangen —. Der blev sunget julesange som var det til en studenterfest. Vi sluttede af med dejlig kaffe og kage. Igen en julefrokost som vil gå over i arkivets historie, som en festlig, fornøjelig afslutning på året 2010. En stor tak til alle som gjorde denne dag festlig og naturligvis en stor tak til de medlemmer som hjalp til med at stable arrangementet på benene.

Året 2011:
Året 2011 startede med dels forberedelserne til vort 25 års jubilæum og dels jubilæumsfesten. Det blev en fantastisk fest, med mange gæster – ca. 180 – 200 besøgende. Vort medlem, Torben Liebst, holdt en fantastisk god åbningstale, og han var vor ”sprechstallmeister” under hele festen. Det gjorde Torben rigtig godt. En stor tak til Torben.
Vort gode æresmedlem, Minna Grace Larsen, holdt en rigtig fin tale om arkivets første tid. Tak til Minna Larsen.
Vi havde bl.a. en udstilling af hele Kgs. Enghave med billeder, og en miniatureudstilling af det gamle teglværk ”Frederiksholm” og Kgs. Enghave samt et foredag og billedforevisning, som vort medlem, Paul-Erik Lind stod for. Foredragetss tema var om fattigdommen i Kgs. Enghave gennem tiderne.
Festen var en stor succes. Folk var oprigtigt glade for arrangementet, og vi fik en pæn tilgang af nye medlemmer. Igen et godt stykke arbejde udført af Paul-Erik Lind, som vi siger tak for.
Vi fik også solgt vores fine postkort samt plakater, som var en stor succes.
En stor tak skal rettes til Finn Reidl og Rene Tranemose, som havde stået for udstillingen af teglværket og Kgs. Enghave.
Der blev serveret sandwich, øl, vin, vand, kaffe og kage.
En stor tak til Bjarne Weyhe for hans arbejde med at få arrangeret sponsoratet af de gode sandwich.
Mange af de besøgende havde fine gaver med til arkivet, som vi er meget glade for, og det siger vi mange tak for.
En stor tak til alle medlemmer for Jeres store indsats ved afholdelsen af vort jubilæum.

Budget:
Vi fik igen de vigtigste af vore bevillinger igennem, og vores samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns-kommune fungerer stadig rigtig godt.

Lokalarkivet:
Jeg vil godt rette en stor tak til Ivar Noes og Gert Topp, for deres kæmpe arbejde med bl. a. vores hjemmeside, der er kommet rigtig godt på vej. Gert og ”hans piger”, Ester, Lizzie og Lone, for deres arbejde med registrering af alt materiale.
Tak til Kaj Pind for hans gave til os bestående af en stumtjener, som har været et ønske på lokalarkivet længe.
Jeg har også tænkt på om vi skulle ændre åbningstiderne således de er mere ”flydende” samt ændre lidt på vort lokale, så vi måske kan få noget mere plads.

Harald Eriksen:
Så vil jeg gerne rette opmærksomheden på vort gode medlem, Harald Eriksen, som gik bort i sommeren 2010. Vi vil altid tænke på hans enorme engagement i arkivet – det var helt fantastisk. Harald var kort og godt et stort menneske i den forstand at han var meget hjælpsom, havde et godt væsen og var en god ven – i det hele taget en fin person, som vil være savnet.
Ære være hans minde.
Sluttelig vil jeg gerne rette en tak til Jer alle for et godt stykke arbejde som I har udført, samt det gode humør I altid stiller op med. Vi har fået et godt arkiv, som vi kan være stolte af. Jeg ser frem til mange gode og spændende møder fremover.
Med venlig hilsen
Jørgen Topp Lassen, formand
Marts, 2011/JTL/jks


Udbred kendskabet til Arkivet.