Beretning

FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2012
Indledning:

Vi er nu nået til generalforsamling nr. 27 for vort lokalarkiv.

Året 2012 har også været et godt år for vort arkiv. Vi har igen fået en hel del nye medlemmer i vort efterhånden store arkiv, og disse vil jeg gerne byde hjertelig velkommen. Det giver en masse nye impulser til arkivet. Det kniber naturligvis stadig med pladsen; men som økonomien ser ud p.t., skal vi nok ikke forvente yderligere tilskud fra den kant (Københavns kommune). Så vi må rykke os godt sammen, og det plejer vi jo at håndtere ganske fint.

Igen bliver der udført et stort stykke arbejde uden for åbningstiden af især følgende medlemmer:

Gert og hans usædvanlig søde og rare piger, Lizzie, Lone, Elin og Esther samt de gode mænd, Jørgen Bødker og Bjarne Weyhe.

Vi har, sædvanen tro, altid travlt på vore mandagsmøder, hvor der bliver diskuteret livligt omkring vores opvækst i den gode bydel, Sydhavnen. Vi har gennemsnitlig et fremmøde på mellem 15 og 25 medlemmer og besøgende, hvilket må siges at være rigtig pænt.

Før vores sommerferie 11.06.2012 gennemførte vi, sædvanen tro, vores populære sommerfrokost, som blev holdt i de små haver på Pile Allé. Vi var også denne gang en masse mennesker, og vi havde alle – tror jeg – en herlig dag, hvor snakken gik på kryds og tværs over bordene sammen med en bid brød og det våde element til. Rigtig sjov dag.

I år vil vi prøve noget nyt, hvor vores sommerfrokost vil finde sted i Bådforeningen Syd, som ligger for enden af Bådehavnsgade, Sejlklubvej 10, med udsigt til vandet. Dette arrangement foregår den 11. juni, 2013 kl. 13.00. Sommerfrokosten er for medlemmers egen regning.
Karens dag 25. august, 2012
Traditionen tro var vi igen repræsenterede ved Karens Dag, som er en fest for hele Karens Minde.
Vi havde bl.a. en fotoudstilling på Loftet, og Paul-Erik Lind havde et foredrag med filmforevisning omkring de fattige i Kongens Enghave, som trak fulde huse.

Finn Reidl og de mange gode frivillige sørgede for kaffe og morgenbrød. Det blev en god dag.
Mange tak til alle der deltog.

Kulturhavn
Efter en pause sidste år (2011) besluttede vi at deltage igen. Der blev vist billeder af Sydhavnen før og nu. Torben Liebst viste billeder og film samt holdt et foredrag om sporvognene i Kgs. Enghave. Derudover tog tre af vore gode medlemmer, René Tranemose, Finn Reidl og Paul-Erik Lind, på guidede ture med turbådene og fortalte om Sydhavnen frem til i dag. Der var godt besøgt på bådene og på vor udstillingsstand. Der var også en del, der kom og hjalp til med at få det hele til at gå op i en højere enhed i de 3 dage, det varede.
Det vil jeg gerne sige mange tak for til Paul-Erik, Torben Liebst, Finn Reidl, Rene Tranemose, Gert Luthmann, Gert Topp og Lone.

Foredrag
Den 12. marts, 2012, afholdt Paul-Erik Lind, en reception over udgivelsen af sin DVD ”Sydhavnen – industrihavnen fra 1880 til i dag”. Denne reception blev afholdt på ”Dieselhouse” (H.C. Ørstedsværket), hvor der var mødt en masse mennesker op til det gode arrangement. Elever fra Sankt Annæ, som havde lavet musik til DVD´en, mødte op og sang ved receptionen.

Den 12. september, 2012, havde Paul-Erik Lind et billedforedrag om “De gamle gårde i Kgs. Enghave”. Her var der også mødt mange mennesker frem.

I oktober, 2012, havde den flittige Paul-Erik Lind igen et foredrag om Frederiksholms Teglværker. Stort fremmøde.

I november, 2012, havde vi den glæde at have besøg af Jørgen Grønbæk, Lizzies broder, da han skulle afholde et foredrag på Loftet omkring deres far, rottekongen ”Cibrino” og hans liv. Det var et utroligt spændende og interessant foredrag. Igen, stort fremmøde. Tak for initiativet til Lizzie og hendes bror og alle der var med til at arrangere.

En meget stor tak til alle, der var med til at gøre disse aftener på Loftet til noget særligt. Disse arrangementer er stort set meget populære, og det er mit indtryk, at folk glæder sig til de nye foredrag. Det er i alle tilfælde, hvad jeg hører her og der, og det er jo rigtig fint for vort arkiv.

Medlemsbrevet.

Vores medlemsbrev har i det sidste år fået nyt udseende, og vi håber, at det vil styrke forbindelsen til vores mange nye medlemmer.

 

 

 
Vi afsluttede året 2012 med den populære julefrokost (for medlemmers egen regning), som blev holdt på Loftet med alt, hvad der hører til under et sådant arrangement. Der blev, sædvanen tro, sunget julehymner i den helt store stil, og alle var mødt frem med højt humør. Dejlig dag.
Mange tak til alle, der hjalp til med at gøre denne dag så festlig.

Budget
Grundet den meget omtalte finanskrise skal kommunen spare, og det kommer også til at gå ud over os og alle andre lokalarkiver i København, som kæmper en brav kamp med høje huslejer. Det er svært at få det hele til at løbe rundt, og det vil naturligvis gå ud over aktiviteterne. Vi fik ikke, hvad vi søgte, og det blev til et underskud på kr. 600,-. Det skal nu nok gå alligevel. Vi må alle prøve at få tingene til at køre det bedste, vi kan.

Vores regnskaber ser ellers helt fine ud.

Da Ivar Noes efter eget ønske ville trække sig som kasserer før nytår, har vi nu valgt en ny kasserer, Lone Fuchs Wredstrøm, og det er vi glade for. Tak til Lone og hjertelig velkommen til bestyrelsen.
Jeg vil også rette en stor tak til Ivar for det store arbejde og den akkuratesse, han altid har udvist som kasserer i vores forening. Det har vi altid sat stor pris på.
Jeg vil også benytte lejligheden med at ønske til lykke til tre af vore gode arkivvenner, nemlig Bjarne Weyhe, som blev 70 år lige før jul sidste år samt René Tranemose og Finn Reidl, som begge fyldte 70 år i indeværende år.
STORT TIL LYKKE TIL JER ALLE TRE!

Afslutningsvis vil jeg ønske for os alle et godt år i lokalarkivet med en masse gode og spændende aktiviteter samt et forhåbentligt stort fremmøde.

Tak til alle for det altid gode humør, I møder op med. Det er en stor fornøjelse.

Jeg ser frem til mange gode og spændende møder fremover.
Med venlig hilsen
Jørgen Topp Lassen,
formand

Udbred kendskabet til Arkivet.