Beretning

Indledning:

Så er vi nået til generalforsamling nr. 28 for vort lokalarkiv – hvem ville i tidernes morgen have troet på at vi kunne nå så vidt…

Jeg synes året 2013 også har været et fint og begivenhedsrigt år for vort arkiv. Medlemstallet er atter steget, og jeg vil her benytte lejligheden til at byde alle nye medlemmer hjertelig velkommen til vor forening.

Der bliver udført et utroligt godt frivilligt arbejde udenfor vores åbningstid. Det gode meget ihærdige team, som altid tropper op hver mandag kl. 12:00 for at registrere vort meget store og omfattende arkivmateriale, som består af stort set alt, f.eks. billeder, private udklip, ting og sager fra lukkede foreninger. Vi bliver faktisk overraskede over hvad der bliver ved med at dukke op af materiale fra vores gode bydel: Sydhavnen/Musikbyen/Kgs. Enghave/Frederiksholm/Bavnehøj – ja, kært barn har mange navne. Vi er meget taknemmelige for alt dette materiale, det er nemlig hele ideen med vort lokalarkiv – at vi kan brede så mange oplysninger ud som overhovedet muligt, til glæde for dem som finder interessen.

Teamet består p.t. af de dejlige piger, Lizzie, Lone, Elin og Ester, samt de gode mænd, Jørgen Bødker (som altid er god for brød til kaffen, det siger vi tak for til Jørgen Bødker), Bjarne Weyhe, sidst men ikke mindst, Gert Topp.

Vi har navnlig haft glæde af gamle billeder, som Karin Parker har fremsendt via Facebook. Det er vi rigtig glade for.

Vi har afholdt vores hyggelige sommerfrokost, som foregik ned i ”Bådforeningen Syd”. Det var første gang vi prøvede det sted, og det kan vi vist godt konkludere var en succes. God mad, dejligt vejr, glade medlemmer – ca. 65 deltog – så det kunne næsten ikke blive bedre.

Det blev en fin dag.

Karens dag 2013

Traditionen tro var vi igen repræsenterede ved Karens Dag. Denne gang med hele 3 foredrag med filmforevisninger. Vi havde samtidig en fotoudstilling på Loftet.

1. foredrag blev afholdt af Paul-Erik Lind om Sydhavnen
2. foredrag og film blev afholdt af Jan Arnt, om opvækst i Sydhavnen
3. Endelig havde Torben Liebst OGSÅ et foredrag om sporvogne og billetter

Alle foredrag gik rigtig fint. Der kom rimelig mange mennesker; men næste gang bør vi ikke have 3 foredrag på Karens dag, da det ganske enkelt bliver for stor en mundfuld på én gang. Der sker jo mange andre ting på Karens Minde på dagen, så derfor er risikoen for at der efterhånden siver nogle tilhørere fra ved foredragene, stor, og det er jo ærgerligt for dem, der så dygtigt har arrangeret disse.
Stor tak til jer alle 3 samt dem som hjalp til med at gøre det til en god dag.

Foredrag

Vi har igen i år haft en hel del foredrag, bl.a. af:
Paul-Erik Lind:

Reception i anledning af Paul-Eriks 2. DVD udgivelse ”De fattige i Kongens Enghave”

Foredrag om AKB’s 100 års jubilæum. Foredraget gik over 2 gange. Der var masser af interesserede. Alle var meget benovede over hvad Paul-Erik havde gravet frem om AKB’s tid gennem 100 år. Det blev blev til 2 DVD’er, som sælges som varmt brød. Jeg ved der har ligget et kæmpe arbejde bag al den research der ligger til grund for hele projektet. Det er rigtig flot klaret, Paul-Erik.
Paul-Erik havde også arrangeret en interessant tur til Nivaagaard Teglværks ringovne.

Jan Arnt:
Jan Arnt har også haft usædvanligt travlt med foredrag og filmforevisninger mange steder. Der har virkelig været bud efter Jan – bl.a. fra kirker, 3 skoler og foreninger, ja, mange steder fra. Derudover har Jan en fantastisk evne til at gengive historier om personer, der er opvokset i Sydhavnen. Disse historier har Jan udgivet i beboerbladet ”Frem”. Jan har også skrevet og udgivet bogen ”Dreng af Sydhavnen”, vældig stor interesse for bogen, som allerede er meldt udsolgt. Det er noget af en præstation, Jan – fantastisk flot!

Magda:
Vi havde et rigtig fint foredrag om konduktricen, Magda, som Torben Liebst havde fået sat på skinner OGSÅ. Det var en fantastisk succes – alle fremmødte var meget fornøjede over den fortællelyst som Magda præsterede.
OGSÅ rigtig godt arrangeret, Torben. Stor tak!

Vi afsluttede året 2013 med den altid umådelige populære julefrokost (for medlemmernes egen regning). Den blev afholdt på Loftet med alt, hvad der hører til under et sådant arrangement. Der blev, sædvanen tro, sunget julehymner i den helt store stil, og alle var mødt frem med højt humør. Herlig dag.

Mange tak for skænken til Bjarne Weyhe, som altid giver en lille en på dagen, da det er hans fødselsdag.

Mange tak til alle, der hjalp til med at gøre denne dag så festlig.

Budget.

I år fik vi vores bevilling igennem med alt hvad vi søgte om, og det var jo en god ting.

Vi har derudover søgt om en yderligere bevilling på kr. 8000,-, som en del af en pulje, som var i overskud. Vi har desværre endnu ikke fået svar på hvorvidt denne bliver godkendt.

Jeg vil meget gerne udtrykke en stor tak til vores kasserer, Lone Fuchs Wredstrøm, revisor Finn Johannensen samt revisorsuppleant, Henning V. Lund. Jeg ved I har mødt op 4 timer før officiel åbningstid, endda op til flere gange, for at udrede forskellige budgetposter. Det har givetvis været et stort arbejde. Stor tak til jer alle 3.

Vi har her i maj 2014 afsat et par dage til oprydning, sortering, ommøblering og indkøb af nyt inventar til vort lokale, således vi forhåbentligt kan få noget mere plads end vi har nu. Vore møbler er meget gamle og utidssvarende og tager for meget plads. Vi vil købe nogle smallere borde, stole og reoler.

Vi håber at de kr. 8000, som vi har søgt kommunen om, bliver bevilget. Hvis dette ikke bliver en realitet, har Jan Arnt lovet, at vi kunne få lov til at bruge et beløb fra Jans ”bogkasse”.
Det er virkelig en generøst tilbud fra Jan.

Medlemsbrevet

Vores medlemsbrev har i det sidste år fået nyt udseende, og vi håber, at det vil styrke forbindelsen til vores mange nye medlemmer. Det nye layout har vores Søren Meyer stået for. Jeg vil gerne her rose Søren Meyer for hans meget store engagement og interesse for vores forening. Søren er en gave for foreningen. Han møder altid op – ikke kun mandage; men også torsdage eller andre dage hvis der er noget der ”brænder” på. Vi har stor glæde af hans it-viden. Mange tak, Søren.

Bjarne Weyhe:

En kæmpe stor tak til Bjarne Weyhe også. Hvad Bjarne ikke har fået ”fat på af piger” og sendt dem videre til os i arkivet – det er utroligt. Han udfører også et flot ”lobbyarbejde” på Ellebjerg skole.
Mange tak, Bjarne!

Kulturhavn

Vi har i år besluttet os for at deltage med arrangementer, som er under drøftelse.

Desværre sluttede året 2013 med at vi mistede vores næstformand, René Tranemose, pga. sygdom. Vores tanker går til René’s 2 sønner samt Ingrid..

Æret være René’s minde.

Afslutningsvis vil jeg, for os alle, ønske et godt og begivenhedsrigt år med forhåbentlig en masse gode og spændende aktiviteter samt et stort fremmøde.

Tak til jer alle for det altid gode humør, I møder op med. Det er en stor fornøjelse.

Jeg ser frem til mange gode og spændende møder fremover.

Med venlig hilsen
Jørgen Topp Lassen,
formand


Udbred kendskabet til Arkivet.