Beretning

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv


Beretning 2015

Indledning
Så blev det til generalforsamling nr. 29 for vort lokalarkiv – ja, tiden flyver af sted når man er i godt selskab.
Med fare for at gentage mig selv fra de forrige år, vil jeg mene at også året 2014 har været et begivenhedsrigt og meget travlt år for vort arkiv.
Medlemstallet stiger støt for hvert år, så noget må vi jo gøre godt. Jeg vil her benytte lejligheden til at byde vore nye medlemmer hjertelig velkommen.
Jeg vil igen gerne fremhæve det fantastiske og velvillige arbejde som bliver udført af vort ihærdige team af gode medlemmer, som altid møder op på arkivet, både i og udenfor åbningstiden på næsten alle ugens dage, det er virkelig prisværdigt og meget flot. Det er trods alt et kæmpe arbejde at registrere vort meget store omfattende arkivmateriale vi ofte modtager.
Teamet består, sædvanen tro, af de utrolig ihærdige og dejlige piger, Lizzie, Lone, Elin og Ester, samt den altid velvillige gode mand, Jørgen Bødker. Og så er der Bjarne Weyhe, som kæmper som en gal for bl.a. at få skolearkivet på plads. Stor tak til jer alle.
Derudover en stor tak til Jan Arnt, Hubert Sandstrøm og Søren Meyer og ikke mindst en stor tak til vores næstformand, Finn Reidl. I har alle udført et ekstremt flot stykke arbejde.

Artikler i Beboerbladet
Beboerbladet, som AKB udgiver i Sydhavnsområdet, spurgte os tilbage i 2012, om vi løbende ville skrive artikler om lokalhistoriske emner.  Siden har Jan Arnt, på Lokalhistorisk Arkivs vegne, skrevet en række artikler med fokus på livet i Sydhavnen og om personer, der har markeret sig i bydelen. Det har Jan Arnt gjort fantastisk godt – jeg har i alle tilfælde kun fået en masse positive reaktioner fra folk, der har læst artiklerne.
I øvrigt en rigtig god og frisk måde at komme ud til bydelens beboere, og da beboerbladet udkommer i 3200 eksemplarer, er der mange både i bydelen og udenfor, der gennem disse artikler får kendskab til både Sydhavnen og til vores flittige forening.
Rigtig flot arbejde af Jan Arnt.

Indretning af vores lokaler
I sommeren 2014 fik vi helt nye kontormøbler, nyt IT og fik luget ud og er i fuld gang med at ændre arkivmateriale, så det bliver nemmere og mere logisk at finde bilag i de forskellige mapper.

Sommerfrokost juni 2014
Vi havde en dejlig sommerfest i Bådforeningen Syd. Vi blev velsignet med godt vejr stort set hele dagen. Vi fik god mad og lidt til ganen. Vi var ca. 50 deltagere. Vi hyggede os med sange, gode historier, snak over bordene, jo, det var en hyggelig dag. Alle var i rigtig godt humør og alle kom godt hjem.
Det blev en fin dag.

Karens dag 2014
Vi var igen, traditionen tro, repræsenteret ved Karens Dag. Vi havde valgt at slå et telt op i gården, hvor vi havde salg af cd’er samt plakater. Derudover havde vi en konkurrence kørende, hvor de besøgende kunne vinde fine præmier, bl.a. 1 års gratis medlemskab af vor forening, samt gode flasker årgangsvine. Samtidig havde vi også en billedudstilling på loftet. Der blev vist stor interesse ved de mange besøgende i teltet samt på loftet. Alt i alt en god dag for alle der deltog. Det er altid hyggeligt med Karens Dag.

Byvandring Bavnehøj kvarteret
Vores næstformand, Finn Reidl, havde inviteret arkivets medlemmer samt tidligere beboere i Sydhavnen til en rundvisning i kvarteret omkring Scandiagade og de omkringliggende gårde. Finn er selv født og opvokset i Scandiagade og har derfor selvsagt et rigtig godt kendskab til området som det var dengang. Der blev virkelig stillet mange spørgsmål, som Finn velvilligt svarede på. Jeg er sikker på deltagerne fandt byvandringen rigtig interessant og i særdeleshed over Finns altid gode humør og sjove anekdoter, bl.a. om Finns barndom, hvor han altid hjalp de ældre mennesker over gaden – ak ja. Jeg tror også Finn gik i søndagsskole, hm.. Det var i sandhed en sjov dag. Stor tak til Finn Reidl.

Foredrag Sussie Christiansen
Det var lykkedes et af vore medlemmer, Gert Topp, at overtale vores barndoms danselærerinde, Sussie Christiansen at aflægge et besøg på vort arkiv. Sussie Christiansen kunne fortælle lidt om perioden hvor vi næsten alle gik til dans hos Sussie Christiansen og hendes forældre. Det var så hyggeligt at se Sussie Christiansen igen. Hun var blevet 83 år; men holder sig fantastisk godt og hun svarede på de mange spørgsmål vi havde til hende om danseskolen ved Enghave Biograf og Valby Idrætspark. Sussie havde også en gæst med, nemlig Annette, som bl.a. var min gamle skolekammerat fra 1950, som også kunne bidrage med små fortællinger, da hendes far var daværende direktør for Valby Idrætspark, hvor de tilmed også boede.
En dejlig dag, som vi meget gerne vil gentage. Vi har derfor sat vor egen Lise Schønberg på sagen, så vi håber det lykkes.

Julefrokost december
Igen blev en fantastisk julefrokost afholdt på loftet. Vi var sammen med en masse glade, positive og søde venner som var med til at gøre dagen/aftenen festlig. Vi var rigtig mange mennesker – ca. 50 deltagere, som må siges at være rigtig fint. Det glæder os meget.
Vi fik dejlig højtbelagt smørrebrød med diverse drikkelse til, derefter kaffe med slik og kager.
Der blev uddelt gaver til nogle ildsjæle, som havde fortjent disse. Vi fik sågar besøg af julemanden, Torben Liebst, som altid hygger om os med sit gode humør.
Vi fik spillet hønseringe, sunget både julehymner og andre sjove julesange, som Lone havde sørget for.
En virkelig hyggelig julefest.
Mange tak for skænken til Bjarne Weyhe, som altid giver en lille en på dagen, da det er hans
fødselsdag.
Tak til alle, der hjalp til med at gøre denne dag så festlig.

Nytårskur 2015– Vinterbaderne
Vinterbaderne ved Valby Bådklub havde inviteret til Nytårskur med kaffe, vin etc. De havde forespurgt om vi kunne holde et foredrag om Sydhavnen, specielt det nye område. Det gjorde vi, og så godt, at vi blev ”klappet” ind 3 gange, hvilket må siges at være rigtig fint – lidt stolt har man da lov at være.
Vi blev tildelt lidt gaver og folk var virkelig søde og rare.
Deltagerne var: Finn Reidl, Bjarne Weyhe og undertegnede.

Foredrag John Martinus
Den 9. februar 2015 havde Lokalhistorisk Arkiv igen en underholdende aften på Karens Minde. Denne gang havde vi besøg af skuespilleren John Martinus, som Lise Møller (Schønberg) havde foranlediget, da det var Lises gamle barndomskammerat. John Martinus fortalte om sin opvækst i Sydhavnen og viste filmklip fra sit liv på landets revyscener.
Styringen af disse filmklip og radiooptagelser krævede nærmest en professionel lyd og IT mand, så der var sved på panden i timen før startskuddet. Men heldigvis trådte Hubert Sandstrøm til som en sand redningsmand, hvilket medførte stor ros fra Martinus, der dog kom til at kalde vores Hubert for Schubert. Så det er måske Huberts nye kaldenavn – det associerer da i det mindste til Musikbyen.
Men uanset navn, så klarede (Sc)Hubert hjælpefunktionen til UG med kryds og slange, som vi sagde ”Dengang det var før”, hvilket i øvrigt også var titlen på foredraget med Martinus.
Jeg har en fornemmelse af at deltagerne havde en munter aften.

Frederiksholms Kirke
Vi begyndte året 2015 med et besøg i Frederiksholms Kirke. Finn Reidl og jeg selv blev taget godt imod og vi blev trakteret med kaffe og blødt brød. Vi havde medbragt diverse billeder og cd’er og kunne fortælle om vort dejlige kvarter.
Dette foredrag var tilsyneladende gået så fint at Frederiksholms Kirke inviterede os igen, denne gang repræsenteret ved Finn Reidl, Bjarne Weyhe, Lone Fuchs Wredstrøm, Bjarne Petersen, Gert Luthmann og Jørn V. Lund. Også en succes.

Budget
I år fik vi desværre kun en del af vores ønskede bevilling igennem – kr. 18.000 mindre end det ansøgte beløb. Det er naturligvis ærgerligt, da vi har hårdt brug for pengene til vore fortsatte aktiviteter samt indkøb af it-udstyr.
Vi har dog gjort indsigelse over ikke at have fået bevilget det fulde beløb, hvilket vi afventer svar på. Vi håber på et positivt svar.
Jeg vil igen rette en stor tak til vores kasserer, Lone Fuchs Wredstrøm, revisor
Finn Johannesen og revisor, Henning V. Lund for jeres enormt store arbejde i har udført, specielt ved PE sagen.

Medlemsbrevet
Vores medlemsbrev er jeg sikker på har virket særdeles positivt, ja, sågar over al forventning. Vi bliver løbende kontaktet fra stort set hele verden og mange finder vores hjemmeside rigtig fin, hvad den jo også er. Selv vore gode naboer, Vesterbro lokalarkiv, har forespurgt om de kunne ”låne” lidt af ideerne.
Flot arbejde, Søren Meyer.
Endelig vil jeg ønske et godt og begivenhedsrigt år med forhåbentlig endnu en masse gode og spændende aktiviteter samt et stort fremmøde
Tak til jer alle for det altid gode humør, I møder op med. Det er en stor fornøjelse.
Jeg ser frem til mange gode og spændende møder fremover.

Plakatfonden
Det har næppe undgået vores medlemmer opmærksomhed, at Plakatfonden ikke har fungeret det sidste halve år og at den ansvarlige leder Paul Erik Lind ikke længere er leder. Der er flere årsager til at PE er fratrådt.

Den væsentligste er, at foreningens kasserer og revisorer ikke kunne gennemskue de oplysninger PE kom med om Plakatfonden. Under en granskning kunne hverken bestyrelsen eller de 2 revisorer få varelager oplyst af Paul Erik til at stemme med de bilag han havde udleveret. Det samme var gældende for varelageret i forhold til bogførte indtægter. Af samme årsag kunne revisorerne ikke godkende Plakatfondens regnskab, hvilket vil fremgå i punktet om regnskabet.

Bestyrelsen forsøgte via en brevveksling med PE at få klarhed på tallene, hvilket dog ikke lykkedes.

Samtidig havde Paul Erik hjemtaget en del DVD’er og nægtede at levere dem tilbage til KELA på trods af adskillige skriftlige opfordringer. For salg af DVD’er satte Paul – Erik ikke indtægter ind på KELA’s konto. Hvor meget har bestyrelsen ikke kendskab til.
Disse forhold resulterede i at KELA har anmeldt Paul-Erik Lind til Politiet.

I vores øjne har Paul-Erik gjort noget særdeles kritisabelt, måske også kriminelt. Om det også er juridisk kriminelt har vi bedt politiet om at afgøre.

Uanset politiets afgørelse har Paul-Erik dog opført sig på en måde, der har medført dyb splittelse mellem ham og revisorerne. Det samme gælder ham og Kasserer. Det samme var tilfældet med Paul-Erik og den tidligere kasserer.
Det samme gælder i forholdet mellem Paul-Erik og den øvrige bestyrelse om, hvordan man opfører sig i en frivillig forening. Af samme grund havde vi gerne set, at Paul-Erik Lind frivilligt havde forladt foreningen, da hans tilstedeværelse har skabt en masse negative stemninger.

Vi ønsker ikke og kan ej heller omtale sagen under denne forsamling, da sagen som nævnt er under behandling ved politiet.

Med venlig hilsen
Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv – KELA

Jørgen Topp Lassen, formand


Udbred kendskabet til Arkivet.