Konstituering


Efter foreningens generalforsamling den 13.4.2015 konstituerede Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv sig som følger:

Bestyrelse

1 Jørgen Topp Lassen, formand på valg 2017
2 Finn Reidl, næstformand på valg 2016
3 Lone Fuchs Wredstrøm, kasserer på valg 2017
4 Torben Liebst på valg 2016
5 Hubert Sandstrøm på valg 2017

Suppleanter

1 Lise Schønberg Møller på valg 2016
2 Jan Arnt, sekretær på valg 2016

Valg af revisorer og revisorsuppleant

1 Søren Meyer, Rødovre på valg 2017
2 Henning Vig Lund på valg 2016
3 Suppleant Torben Schade på valg 2016

KELA er medlem af SLAK

Sammenslutningen af Lokalhistoriske foreninger og Arkivet i Københavns Kommune.

Ved Generalforsamling i SLAK 15. april 2015 blev KELA repræsenteret ved:

  • Finn Reidl – suppleant i Bestyrelsen.
  • Jan Arnt – suppleant i Arkivudvalget.