Konstituering


Efter foreningens generalforsamling den 13.4.2015 konstituerede Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv sig som følger:

Bestyrelse

1Jørgen Topp Lassen, formandpå valg 2017
2Finn Reidl, næstformandpå valg 2016
3Lone Fuchs Wredstrøm, kassererpå valg 2017
4Torben Liebstpå valg 2016
5Hubert Sandstrømpå valg 2017

Suppleanter

1Lise Schønberg Møllerpå valg 2016
2Jan Arnt, sekretærpå valg 2016

Valg af revisorer og revisorsuppleant

1Søren Meyer, Rødovrepå valg 2017
2Henning Vig Lundpå valg 2016
3Suppleant Torben Schadepå valg 2016

KELA er medlem af SLAK

Sammenslutningen af Lokalhistoriske foreninger og Arkivet i Københavns Kommune.

Ved Generalforsamling i SLAK 15. april 2015 blev KELA repræsenteret ved:

  • Finn Reidl – suppleant i Bestyrelsen.
  • Jan Arnt – suppleant i Arkivudvalget.

Udbred kendskabet til Arkivet.