KONSTITUERING


Efter foreningens generalforsamling torsdag 14. april 2016 kl. 19.00 konstituerede Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv sig som følger:

Bestyrelse

1Jørgen Topp Lassen, formandpå valg 2017
2Hubert Sandstrøm, næstformandpå valg 2017
3Jannie Wulff, kassererpå valg 2018
4Torben Liebstpå valg 2018
5Finn Reidlpå valg 2018

Suppleanter

1Lise Schønberg Møllerpå valg 2017
2Jan Arnt, sekretærpå valg 2017

Valg af revisorer og revisorsuppleant

1Søren Meyer, Rødovrepå valg 2017
2Henning Vig Lundpå valg 2018
3Suppleant Torben Schadepå valg 2017

KELA er medlem af SLAK

Sammenslutningen af Lokalhistoriske foreninger og Arkivet i Københavns Kommune.

Ved Generalforsamling i SLAK 15. april 2015 blev KELA repræsenteret ved:

  • Finn Reidl – suppleant i Bestyrelsen.
  • Jan Arnt – suppleant i Arkivudvalget.

Udbred kendskabet til Arkivet.